Locatie-onderzoek blindgangers Holtenbroek uitgesteld

Zwolle – Vanwege de dikke sneeuwlaag kan het detectie-onderzoek in Holtenbroek 1 naar niet-ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog nog geen doorgang vinden. Dinsdag 5 januari zou begonnen worden met het onderzoek naar de blindgangers die naar alle waarschijnlijkheid sinds het laatste oorlogsjaar in de bodem onder de wijk liggen. De verwachting is dat het detectie-onderzoek nu vanaf medio januari plaatsheeft.

Het uitstel van de werkzaamheden heeft een technische achtergrond. De apparatuur die nodig is om tot vele meters diep in de grond munitie te lokaliseren kan niet goed overweg met de (dikke) sneeuwlaag die ook in de Zwolse wijk is gevallen. Uit logistieke overwegingen moet eerst begonnen worden op het braakliggende terrein tussen de Muziekwijk en het Zwartewater. Daarna kan ook gepeild worden in het bebouwde gebied. Over een paar weken wordt, als de weersomstandigheden het toelaten, alsnog begonnen met de detectie. De gemeente probeert buurtbewoners zou goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek. Het is de bedoeling om voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de opsporingswerkzaamheden over een paar weken de buurtbewoners opnieuw in te lichten.  

Artikel delen:

Reageer