SP hekelt telefonisch herindiceren gemeente Zwolle

Zwolle – De SP in Zwolle wil dat de gemeente per direct stopt met het telefonisch herindiceren van mensen voor de hulp bij het huishouden. Van thuiszorgmedewerkers en cliënten heeft de partij klachten binnen gekregen dat er bij kwetsbare mensen via de telefoon wordt bekeken welke zorg zij nodig hebben. De gesprekken zijn kort en lijken er voornamelijk op gericht om het aantal uren zorg te verminderen. Zo wordt aan ouderen gevraagd hoe het met ze gaat. Als ze dan ‘het gaat goed’ antwoorden, wordt vaak zondermeer het aantal zorguren teruggeschroefd. De ouderen beseffen niet altijd wat hen is overkomen. De SP vindt dit onverantwoord en onmenselijk en vraagt de wethouder om deze toestanden te stoppen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Om te beoordelen welke zorg mensen nodig hebben is een kortdurend telefoongesprek volstrekt onvoldoende. De gemeente denkt zonder mensen lijfelijk gezien of onderzocht te hebben te kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben. Zo lijkt telefonisch herindiceren meer op telepathisch herindiceren’.  De SP ziet liever dat er altijd huisbezoeken plaatsvinden waarbij er uitgebreid en persoonlijk contact is. Bij voorkeur is er ook een belangenbehartiger en/of hulpverlener bij het gesprek aanwezig. Zo kan er goed beoordeeld worden of en in welke mate iemand zorg nodig heeft. Bovendien biedt het de gelegenheid om mensen ook op andere hulpverlening te wijzen, zoals hulp bij de boodschappen.

De SP wil van de wethouder weten bij hoeveel telefonische herindicaties het aantal uren zorg is verminderd. Ook wil de partij weten of de wethouder van plan is om te stoppen met de telefonische herindicaties en te starten met huisbezoeken. Bovendien vraagt de partij of het in de toekomst mogelijk is om een belangenbehartiger/hulpverlener van de cliënt bij de herindicaties te betrekken.

Bij de SP in Zwolle komen steeds meer klachten binnen over de telefonische herindicaties voor de thuiszorg. Demente ouderen die via de telefoon worden geherindiceerd. Gesprekken duren enkele minuten en lijken er voornamelijk op gericht om het aantal uren te verminderen dat zorg wordt verleend. Wat we vaak horen is dat mensen wordt gevraagd hoe het ermee gaat. Als mensen dan ‘goed’ antwoorden, dan wordt meteen het aantal uren thuiszorg teruggeschroefd.  De SP vraagt zich af of de mensen die de telefonische herindicaties uitvoeren wel voldoende op de hoogte zijn van de medische gegevens.

Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

1.        Bent u van mening dat telefonisch indiceren een verkeerde wijze is om vast te stellen of mensen huishoudelijke hulp nodig hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u stoppen met de telefonische indicaties?

2.        Erkent u dat door de telefonische (her)indicatie onjuiste en onzorgvuldige beoordelingen kunnen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?

3.        Erkent u tevens dat veel mensen de telefonisch gestelde vraag ‘hoe gaat het met u?’, sociaal gewenst zullen beantwoorden met ‘goed’ (of soortgelijke woorden) en dat dit vervolgens niet mag leiden tot vermindering of schrappen van de indicatie? Kunt u uw antwoord toelichten?

4.        Op welke wijze zijn verkeerd geïndiceerde mensen in staat om wederom in aanmerking te komen voor voldoende zorg?

5.        Bent u van mening dat bezwaar maken tegen de herindicatie bureaucratie en onrust veroorzaakt? Kunt u uw antwoord toelichten?

6.        Bent u van mening dat het noodzakelijk is dat bij het vaststellen van de (her)indicatie een huisbezoek nodig is om tot een goede en juiste beoordeling van de aanvraag te komen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?

7.        Bent u van mening dat bij het stellen van een (her)indicatie het noodzakelijk is dat er een belangenbehartiger en/of hulpverlener aanwezig is/zijn om tot een goede en juiste beoordeling van de aanvraag te komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt die aanwezigheid zich met het telefonisch herindiceren?

8.        Bent u van mening dat de belangenbehartiger/hulpverlener tenminste geraadpleegd dient te worden bij een herindicatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom doet de gemeente dit niet?

9.        Hoeveel telefonische (her)indicaties hebben in 2009 plaatsgevonden en bij hoeveel van deze indicaties heeft er een huisbezoek plaatsgevonden? Bij hoeveel van deze telefonische (her)indicaties is het aantal uren zorgverlening verminderd? Bij hoeveel telefonische (her)indicaties is in eerste instantie het aantal zorguren verminderd, maar na tussenkomst van een belangenbehartiger/hulpverlener het aantal uren weer vermeerderd?

10.    Wat is de reden van de telefonische herindicaties? Is er sprake van onderbezetting bij de gemeente? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Ik ben het roerend met Tsjitske eens .Menselijke benadering lijkt steeds verder weg te ebben.Toen ik met het idee kwam van Naobaorschap in Westenholte,werd mij gevraagd door verschillende mensen en journalisten(zijn ook mensen)is dit nu in Westenholte nodig?? We zijn nu 5 dagen in Januari er zijn al tegen de 30 mensen die hulp willen bieden en ook de eeste aanvragen voor hulp komen op gang.Er zijn meer eenzame mensen als wij denken,maar die durven vaak geen hulp te vragen.Laat staan dat dergelijke mensen per telefoon worden benadert ,dat geeft geen vertrouwd gevoel.Dus ik vind de vragen die hier gesteld worden door de SP heel goed


  ⚠️ Meld

 2. Exact de juiste vragen die hierboven zijn gerformuleerd!
  Het wordt hoog tijd dat dit concreet aan de orde komt, het gaat zo alweer een aantal jaren.
  Het telefoongesprek duurt luttele minuten..

  Er gingen uren af en inderdaad, na inschakelen MEE IJsseloevers etc. is het na een lange strijd gelukt om er weer uren bij te krijgen.
  Daarvoor is een lange adem nodig en een strikt volhardende houding.
  De hulpbehoevenden in kwestie zijn vaak al ziek en worden nog zieker van al dat vechten tegen de bierkaai.
  De patient kan dat feitelijk niet alleen!

  Ik wens de SP veel succes met dit zeer actuele probleem!


  ⚠️ Meld

 3. Zeer sterk, een onderzoek via de telefoon. Vooral ook omdat communicatie vooral geschiedt via kanalen die de telefoon niet vast kan leggen. Dan heb ik het over non verbale communicatie waaruit een beetje professional meer info haalt dan uit datgene er slechts uitgesproken wordt. Als bovenstaande verhaal waar is, dan is dat echt de zotheid voorbij….


  ⚠️ Meld

Reageer