Weer geboeid door handhaving

Zwolle – Hoogwaardig handhaven. Dat is het uitgangspunt in het actieplan handhaving Sociale zaken en werkgelegenheid voor 2010 – 2014 dat de gemeente heeft opgesteld. In dit plan stuurt de gemeente op handhaving op 13 items.

De eenheid Sozawe werkt volgens het concept van hoogwaardig handhaven. Bij deze vernieuwde manier van handhaven ligt het accent niet op repressie maar op preventie. Voorkomen van fraude is beter dan genezen. Voor de periode 2010 – 2014 stuurt de gemeente Zwolle voor handhaving binnen de sociale zekerheidsregelingen op 13 items. Negen van de 13 handhavingsitems zijn nieuw voor de andere items lopen al maatregelen.  

Op het gebied van preventie gaat de gemeente bijvoorbeeld risicoprofielen hanteren om zo vroegtijdig misbruik te kunnen ontdekken. Een risicoprofiel is een “foto van een klant” waarin de risico’s op misbruik van een sociale voorziening zijn weergegeven. Nieuw is ook dat de gemeente geen persoonsgegevens meer opvraagt die zij zelf al in haar bezit heeft of via één van haar ketenpartners kan krijgen.

Voor huisbezoeken is een vernieuwd protocol huisbezoeken opgesteld. In het protocol staan de eisen waaraan een huisbezoek moet voldoen. Voor de uitkeringsgerechtigde heeft de invoering van het protocol als voordeel dat meer duidelijkheid wordt geboden over zijn rechtspositie. Vanaf 2010 gaat de gemeente minder gebruik maken van de inkomstenformulieren. Klantvriendelijker controleren op gewijzigde omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde is hierbij het uitgangspunt. De gemeente wil de inkomstenbriefjes, die bij uitkeringsgerechtigden vaak voor de nodige ergernis zorgen, geleidelijk afschaffen. In plaats van een inkomstenbriefje komt er dan een mutatieformulier waarop cliënten zelf wijzigingen kunnen opgeven. Wat opsporing betreft krijgt het opsporen van zwarte fraude en woonfraude de komende jaren prioriteit. In de loop van dit jaar werkt de gemeente de handhavingsitems verder uit.  

Artikel delen:

Reageer