Subsidie aangevraagd verbetering binnenklimaat scholen

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft voor de kerst bij het ministerie subsidie aangevraagd voor verbetering van het binnenklimaat in Zwolse scholen. Deze aanvraag moest voor het einde van het jaar 2009 ingediend zijn. In het kader van het verbeteren van het binnenklimaat in scholen heeft de gemeente al een pilot project ‘gezonde klassen’ uitgevoerd. Met behulp van deze subsidie kan een vervolg aan dit project worden gegeven. De subsidie is namelijk bedoeld voor het verbeteren van het binnenmilieu in de scholen voor primair onderwijs en voor energiebeperkende maatregelen. Een beter klimaat in het schoolgebouw zorgt voor minder ziekteverzuim en een betere concentratie.

Om voor de rijkssubsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van cofinanciering. Deze moet ten minste 40% van de totale kosten bedragen. De provincie heeft toegezegd de helft van deze cofinanciering (20%) voor zijn rekening te nemen. Het resterende deel wordt bekostigd door de schoolbesturen (10%) en de gemeente (10%). Uiterlijk 1 mei 2010 is er duidelijkheid over het totaalbedrag van de subsidie van het rijk. Deze bedraagt maximaal € 845.076. Zodra het rijk het subsidiebedrag heeft toegekend wordt de kredietaanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd.  

Artikel delen:

Reageer