Voorwaarden bebouwing rond Voorsterweg vastgelegd

Zwolle – Waar en wat mag er gebouwd worden langs de Voorsterweg in Westenholte? Het antwoord op die vraag staat in het zogenoemde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Noordschil van Westenholte. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben de voorwaarden voor bouwplannen in het gebied vastgesteld. Als ook de raad akkoord gaat, kan de ontwikkeling van het gebied verder gaan.

De gemeente en de wijk Westenholte werken al enkele jaren samen aan de herontwikkeling het noordelijke deel van de wijk. Door de komst van de Hasselterweg heeft de Voorsterweg haar functie als belangrijke verkeersader verloren. Dat biedt kansen voor herontwikkeling, waar heel Westenholte van kan profiteren. In 2006 is al een zogenoemde Stedenbouwkundige visie op de Noordschil – zoals het deel van Westenholte rondom de Voorsterweg wordt genoemd – vastgesteld. Dat gezamenlijke wensenlijstje is uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

Een belangrijke onderdeel van de plannen is nieuwbouw. In Westenholte is met name behoefte aan huizen voor senioren. Het merendeel van de geplande nieuwe woningen wordt daarom geschikt gemaakt voor ouderen. Belangrijk daarbij is de komst van een woonzorgcentrum door de bekende Zwolse zorgorganisatie Driezorg. In het gebied komt verder een Autismehuis en een bedrijfsverzamelgebouw. In het nu door het college vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen staat beschreven waaraan al die nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. De toekomstige ontwikkelingen kunnen aan de voorschriften getoest worden. Bovendien vormt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen de basis van een nieuw bestemmingplan voor de Noordschil. Uiteindelijk moet de Voorsterweg weer in ere hersteld worden als bijzondere dorpsdijk en woonstraat voor Westenholte.

Artikel delen:

Reageer