Krachtige impuls wijkvernieuwing Diezerpoort

Zwolle – De wijkvernieuwing van Diezerpoort krijgt een krachtige impuls door een flink aantal projecten. Zwolle heeft circa twee miljoen euro beschikbaar om, samen met partners, de wijk te verbeteren. Burgemeester en wethouders hebben een forse lijst met kansrijke projecten benoemd. De aanpak mikt erop om binnen een aantal jaren de leefbaarheid, het sociale plus het economische klimaat in de wijk te verbeteren.

Onder regie van de gemeente wordt al enige tijd door een flink aantal belanghebbenden gewerkt aan plannen voor de wijkvernieuwing van Diezerpoort. Corporaties doen mee, welzijnsorganisaties maar ook ondernemers en natuurlijk de bewoners zelf. De aanpak wordt ook door het rijk en de provincie ondersteund. Het zogenoemde wijkactieplan dat in gezamenlijkheid is opgesteld kan op financiële steun van de minister rekenen: hij heeft 2 miljoen euro toegekend voor uitvoering van projecten die de wijkvernieuwing ten goede komen. 

Om die doelen te bereiken is – samen met de wijkbewoners – een aantal aandachtsgebieden benoemd. Zo is er bijvoorbeeld actie nodig op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wonen, opgroeien, gezondheid, leren, werken en bewonersparticipatie. Concrete projecten die wat burgemeester en wethouders betreft uitgevoerd worden zijn onder meer initiatieven om de jeugd in beweging te krijgen (onder meer via een wijksportclub), opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding en een eigen investeringsfonds voor middenstanders in de Thomas a Kempisstraat en de Vechtstraat.

Nog dit jaar zal door met name de gemeente en de corporaties een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma wordt opgesteld. Daarin wordt vooral ingezet op de aanpak van de openbare ruimte en panden in de wijk voor de langere termijn. Daarbij ligt de focus met name op Dieze-Oost. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het maatregelenpakket. Meer informatie over de wijkvernieuwing in Diezerpoort is te vinden op de website www.diezerpoortbenik.nl  

Artikel delen:

Reageer