Grondprijzen in Zwolle veelal bevroren

Zwolle – In de grondprijzennota, die jaarlijks door het college wordt opgesteld, zijn de grondprijzen voor verschillende functies als woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren e.d. vastgelegd. Ten opzichte van de grondprijzennota 2009 zijn de grondprijzen in de grondprijzennota 2010 veelal bevroren.

De gevolgen van de economische omstandigheden zijn duidelijk merkbaar in de vastgoedwereld. Om deze reden heeft het college besloten de meeste grondprijzen op het niveau van 2009 te houden. Uitzondering op de bevriezing is dat de m2 prijs van de kavels op industrieterrein Hessenpoort wordt verhoogd met € 1,30 per m2. Dit vanwege de aanleg van een camerabewakingssysteem. 

De Grondprijzennota wordt door het College van B&W opgesteld binnen de door de Raad vastgestelde kaders uit de Nota Grondbeleid 2009-2013. Op basis van de Grondprijzennota slaagt de gemeente erin in een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling op transparante wijze marktconforme en heldere financiële afspraken te maken met de afnemers van de grond.

De Grondprijzennota 2010 is als PDF beschikbaar en is te downloaden op www.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Volgens mij zouden de grondprijzen zelf moeten dalen.
    De huizenprijzen e.d. doen dat in ieder geval wel.

    Daarbij: dalende grondprijzen betekent meerverkoop, dus goed voor economische situatie.


    ⚠️ Meld

Reageer