Waterschap schrapt kosten voor kleine vergunningen

Zwolle – Het bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft besloten vergoedingen (leges) voor kleine watervergunningen te schrappen. Hiermee komt het tegemoet aan burgers en bedrijven die hiermee nu gratis bepaalde vergunningen en ontheffingen kunnen aanvragen. Zowel voor het waterschap als voor burgers en (industriële) bedrijven betekent het besluit een vermindering van regeldruk en administratieve lasten.

Jaarlijks verleent het Waterschap Groot Salland circa 400 vergunningen en ontheffingen voor  het aanleggen van dammen en duikers in watergangen, het bouwen bij watergangen of dijken, het ontrekken van beregeningswater of grondwater of het lozen van afvalwater. Voor dergelijke vergunningen en ontheffingen vroeg het waterschap voorheen vergoedingen die varieerden van € 85,- tot € 3250,- per vergunning. In 90% van deze gevallen gaat het om ‘kleine vergunningen’, waarvoor de vergoedingen minder dan € 750,- bedragen.

Met ingang van 2010 heeft het Waterschap Groot Salland de leges voor die kleine vergunningen geschrapt. Alleen vergoedingen voor grotere vergunningen en ontheffingen blijven bestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om vergunningen voor grondwateronttrekkingen of voor grootschalige projecten.

Nieuw is dat bedrijven met ingang van 2010 leges moeten betalen voor een vergunning voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De nieuwe Waterwet biedt het waterschap de mogelijkheid om deze leges te vragen en het bestuur vindt het redelijk dat bedrijven zelf de kosten dragen van deze ingewikkelde vergunningen.

Artikel delen:

Reageer