Project Roelenweg Oost heeft extra geld nodig

Zwolle – Om de ontwikkeling van het gebied Burgemeester Roelenweg Oost zowel ruimtelijk als financieel mogelijk te maken, heeft de gemeente het Stedenbouwkundig Programma van Eisen aangepast. Daarnaast is een financiële bijdrage noodzakelijk.

roel_1.jpg

Door de forse bodemverontreiniging blijkt een financieel haalbare ontwikkeling in dit gebied niet mogelijk. De ontwikkelaar heeft daarom mogelijkheden onderzocht om de haalbaarheid te vergroten. Een groter bouwvolume dan in het oorspronkelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is vastgesteld, draagt hieraan bij. De ondernemer is samen met de corporaties intensief in gesprek om de plannen te realiseren.

roel_3.jpg

roel_2.jpg

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het SPvE hebben betrekking op:

·         Vergroting van het bouwvolume van 17.000 naar maximaal 24.500 m2 vloeroppervlakte. Dit is groter dan het eerste SPvE maar kleiner dan een tussentijds aan de raad gepresenteerde maquette

·         Een bouwhoogte van 7 à 8 lagen met een hoogteaccent van maximaal 30 meter aan de Pannekoekendijk

·         Een halfverdiepte parkeergarage (max. 1.20 m boven het maaiveld)

In het SPvE staat verder dat de bouw wat beeldkwaliteit betreft moet aansluiten bij de binnenstad.  

Financiering

Naast een aanpassing van het SPvE blijkt ook een financiële bijdrage van zowel de ontwikkelaar, de gemeente als de provincie noodzakelijk om de ontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. De ontwikkelaar heeft het tekort inmiddels terug weten te brengen. Vanwege het belang van het hele project voor de stad vraagt het college de gemeenteraad of hij bereid is ook een financiële bijdrage te leveren.    

Aan de Burgemeester Roelenweg komt een geclusterde zorgvoorziening,  studentenhuisvesting en een parkeergarage voor deze voorzieningen. Met de komst van deze voorzieningen kan ook de infrastructuur aan de Pannekoekendijk en de Burgemeester Roelenweg verbeterd worden. Het gaat dan om het vergroten van de rotonde en de aanleg van een vrijliggend fietspad. Verder brengt de ontwikkeling met zich mee dat de bodem en het grondwater gesaneerd worden.

Het college heeft het gewijzigde SPvE en het verzoek om financieel bij te dragen aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast vraagt het college de raad om het definitieve besluit om te gaan ontwikkelen in juni 2010 te nemen.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Een groter bouwvolume dan in het oorspronkelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is vastgesteld, draagt hieraan bij.

  Kortom: De volgende projectontwikkelaar die na het Schaepmanterrein en de nog te realiseren bebouwing aan het Rodetorenplein WEER probeert om hoger te bouwen dan gewenst is ! >:(


  Maak melding

 2. @ Arie:

  Vergroting van het bouwvolume van 17.000 naar maximaal 24.500 m2 vloeroppervlakte.

  Gaat dus niet om hoogte…

  Wat me wel weer steekt, is:

  Door de forse bodemverontreiniging blijkt een financieel haalbare ontwikkeling in dit gebied niet mogelijk.

  Oftewel: De gemeenschap mag weer opdraaien voor de kosten… Hoezo geldt voor bedrijven de regel ‘de vervuiler betaalt’ niet??


  Maak melding

 3. De SPvE moet aansluiten bij de binnenstad, maar helaas gaat de bedoelde aansluiting (Het Schaepmanproject) niet door ook al staat deze op de overzicht schetsen.
  Het z.g. hoogte accent van 30 mtr. goothoogte wordt verhoogd volgens de schets met een schuine kap die naar ik kan inschatten +/- 4,5 mtr hoog is.
  In het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht (binnenstad tussen de grachten) is een maximale hoogte van 16 mtr. nokhoogte aangegeven.
  Indien er sprake van vervuiling is dient de grond verder dan 1.50 afgegraven worden.
  Louter dat bouwen boven de waterspiegel goedkoper is doet de parkeergarage 1,20 boven maaiveld verschijnen en niet de vervuiling.
  Indien hogeschool Windesheim zo graag op toplocatie wil zitten met hun veel geld opbrengende internationale studenten zullen ze ook zelf en niet de burgers van Zwolle voor de kosten moeten opdraaien.
  Ik hoop dat de gemeenteraad van Zwolle begrijpt dat ze volgend jaar 8 miljoen moeten bezuinigen.


  Maak melding

 4. Op de foto lijkt het een enorm gebied, maar in de praktijk is het helemaal niet zo’n groot stuk grond. Er is daar nu al te weinig parkeergelegenheid voor de medewerkers en klanten vd bedrijven en het Riagg.
  Er komt dan wel een parkeergarage bij, maar daar schiet je weinig mee op als er ook heel veel gebruikers bij komen.
  Ik stem voor alleen een parkeerplaats en wat mooie bomen! ­čÖé  Maak melding

 5. @jaspert:

  Oftewel: De gemeenschap mag weer opdraaien voor de kosten… Hoezo geldt voor bedrijven de regel ‘de vervuiler betaalt’ niet??

  Die vervuiling zit vaak al decennia lang in de grond, maar de huidig strenge milieuregels die Nederland nu heeft bestaan nog niet zo lang. Voor de meeste gebieden waarvan men vermoedt dat er grond vervuild is, is dit al geïnventariseerd (o.a. door na te gaan welke activiteiten er in het verleden allemaal hebben plaatsgevonden en proeven).

  Het direct opschonen van alle vervuiling is echt onbetaalbaar (vroeger nam men het niet zo nauw met het milieu) en zolang de huidige bebouwing er staat is het ook ongevaarlijk. Pas als je nu iets nieuws op vervuilde grond gaat doen, ben je verplicht de vervuiling aan te pakken. Dan speelt er nog wel het probleem van de kosten. De oorspronkelijke vervuiler (persoon of bedrijf) bestaat vaak al lang niet meer, is niet te achterhalen of heeft zich in het verleden prima aan de regels gehouden. Het ligt dus nogal wat lastiger dan je suggereert.


  Maak melding

Reageer