Jongeren wegwijs maken in de lokale politiek

Zwolle – Op donderdag 21 januari a.s. organiseren de gemeente Zwolle en de Jongerenraad in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek een Wegwijsdag op het gemeentehuis. Aan deze dag doen ongeveer 70 leerlingen van het Carolus Clusius College, het Deltion College Zwolle en van de Van der Capellen Gemeenschap mee. De leerlingen gaan zich een dag lang op het gemeentehuis bezig houden met lokale politiek. Zij doen dit door concrete plannen te bedenken in het kader van het thema Gezondheid en Alcohol.

Het doel van het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’ is jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan. Tijdens de werkdag op het gemeentehuis zullen de leerlingen gesprekken voeren met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. De leerlingen gaat in projectgroepen aan de slag om een concreet voorstel te maken bij het thema Gezondheid en Alcohol. Deze voorstellen worden ’s middags om 16.00 uur tijdens een jeugdgemeenteraadsvergadering gepresenteerd en verdedigd.

Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen, zal worden uitgevoerd. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. De gemeente stelt voor de uitvoering van het winnende projectvoorstel een bedrag van €1250 beschikbaar.

Belangstellenden zijn ’s middags vanaf 16.00 uur van harte welkom in de Raadzaal om de afsluitende jeugdgemeenteraadsvergadering bij te wonen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer