CDA – Beginspraak van de Zwolse burgers

Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bij regelmaat kunt u lezen in reacties op artikelen op Weblog Zwolle, als ook in andere nieuwsmedia, dat de Zwolse burger op een of andere manier inspraak mist of dat de inspraak weinig tot niets inhoudt.

In de vraagstellingsperiode van 10 tot 17 januari kunt u alleen vragen stellen. Onderlinge discussie of het geven van commentaar op de stellingen wordt in deze periode niet toegestaan. Het laatste zal dan ook zonder pardon en commentaar door de redactie van Weblog Zwolle worden verwijderd. De vragen moeten betrekking hebben op bovenstaande stelling/vraagstuk.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Ik zou graag van het CDA willen weten of zij net als ik bespeuren dat er een ommekeer is in denken over het architectonisch beheren van een historisch kleinschalig binnenstadje als de onze..
  Dat het ongelimiteerd neerplanten van moderne bouwsels in ons historische stadshart onverstandig en niet meer van deze tijd is?
  Dat een zo origineel mogelijke stedenbouwkundige samenhang van een middeleeuwse stad een publiekstrekker van formaat is?
  Dat de door belangengroepen en burgerij gevoerde oppositie niet langer door de politiek genegeerd kan worden.
  En dat er buiten de kleine binnenstad die slecht 5 % van het totale gemeente oppervlak beslaat, voldoende gelegenheid is voor het uiten van hedendaagse en moderne archtectuur.

  Namens de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle
  Bert Dijkink


  ⚠️ Meld

 2. Vindt het CDA dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?


  ⚠️ Meld

 3. Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?


  ⚠️ Meld

Reageer