Swollwacht – FC Zwolle en Eredivisie

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:33
Wat vindt Swollwacht? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?

Beste Snuffel, Swollwacht is van mening dat Fc Zwolle, zichzelf net als iedere andere stichting of vereniging, zijn eigen broek moet ophouden. De gemeente en Swollwacht zijn dan ook op dit niet voornemens om Fc Zwolle in de vorm van subsidies te ondersteunen.

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:41
Staat Swollwacht achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?

Swollwacht ondersteunt uiteraard de ambitie van Fc Zwolle om door te groeien tot een mooie sub topper in de Ere divisie. Dit is goed voor de club en ook goed voor onze stad. Wel zijn wij van mening dat dit moet gebeuren op een gezonde wijze en onnodige financiële risico´s moeten worden vermeden.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:04
Is Swollwacht voor het subsidiëren van een professionele voetbalvereniging in Zwolle? Moet de gemeente Zwolle garant staan voor deze lening van EUR 500.000,- ? Als ja: Komen andere commerciële instanties dan ook in aanmerking voor een soortgelijke garantiestelling plus toelichting (Waarom wel / waar niet).

Hallo Gezellig, Swollwacht is niet bereid om een professionele voetbalvereniging te subsidiëren. Wel zijn wij bereid een garantstelling te verlenen aan Fc Zwolle, omdat er een goed commercieel plan ligt onder de aanvraag die Fc Zwolle voor garantstelling heeft gedaan. Ook heeft Fc Zwolle een maatschappelijk betekenis in de stad en is ons inziens, dan ook niet te vergelijken met het overige commerciële bedrijfsleven. Ook heeft Fc Zwolle in het verleden bewezen een betrouwbare partner te zijn bij een eerdere gemeentelijke garantstellingen. Als vergelijking hebben we in de stad nog twee stichtingen / organisatie waar mensen hun inkomen verdienen en ook commerciële activiteiten worden verricht. Dit betreffen de Spiegel / Odeon en het Ecodrome. Odeon / De Spiegel hebben grote exploitatieproblemen en hier ligt wel een subsidieverzoek voor financiële ondersteuning door de gemeente Zwolle. Tevens subsidieert de gemeente het Ecodrome met zo´n 900000 euro per jaar. Beiden hebben net als Fc Zwolle een maatschappelijke betekenis in de stad.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Tot hoever gaat uw financiële steun of garantie voor FC Zwolle.
  Wie spreekt u aan als FC Zwolle over een jaar failliet gaat en de bank van Zwolle de garantie opeist? Trekt u dan zelf ook het boetekleed aan?


  Maak melding

 2. Beste Jaap, we verstrekken niet zomaar 1,2,3 een garantie! Wij hebben akkoord gegeven voor de garantiestelling onder strikte voorwaarden om het als verhaal te voorkomen. Er liggen goede plannen en er is een goed bestuur.


  Maak melding

 3. Klopt het dat ik geen antwoord op mijn gestelde situatie heb gekregen?
  Voetbalorganisaties kunnen zeer snel in zwaar weer komen. Dat is helaas een feit. U wilt dat misschien niet geloven, maar als dat toch zo zou zijn, trekt u zich dat als garantieverstrekker dan aan?


  Maak melding

 4. Dag Jaap, het klopt dat voetbalorganisaties veelal in zwaar weer zitten. Maar de gemeente is absoluut niet over een nacht ijs gegaan en zijn er vele voorwaarden opgenomen binnen de garantstelling, zo ook dat FC alle uitgaven moet voorleggen aan de gemeente en de gemeente het recht heeft om bij te sturen dan wel in te grijpen. Wij hebben er vertrouwen in dat de FC haar uitgedragen beleid nakomt. FC heeft al eerder een garantstelling gehad en zijn destijds ook keurig alle afspraken nagekomen.


  Maak melding

 5. U staat bekend als partij die supporter is van onze FC Zwolle. Wat is uw mening van het vorig bestuur in vergelijking tot de huidige bestuurders? Komt die grote investeerder uit Engeland nog doneren in Zwolle, of is dat passé nu Everse weg is? Of speelde Everse hier geen rol in?


  Maak melding

 6. Vindt Swollwacht dat de leden van de businessclub wel wat meer voor hun ploeggie kunnen doen in de vorm van sponsoring? Ik ben er bang voor dat als het zo blijft er geen vooruitgang zal komen.


  Maak melding

 7. Beste supporter,
  Het klopt dat SW trots is op de plaatselijke FC en wij ook altijd achter de club hebben gestaan en nog staan, overigens niet zo maar, uiteraard wel met oog en zorg voor een goed en verantwoordelijk financieel beleid. Over het vorige bestuur hebben wij, vanuit de politiek geen mening, dat is aan de club zelf. Over externe investeerders is ons niets bekend, we kennen net als u de geruchten.


  Maak melding

 8. Beste jaap, Het zou mooi zijn wanneer de stad en ook het bedrijfsleven zich maximaal schaart achter de FC. Alleen is dit aan de commerciële afdeling van de FC om de ondernemers in stad en regio hiervoor te enthousiasmeren.


  Maak melding

 9. Tot onze spijt, is de tijd om en moeten wij een einde maken aan de mogelijkheid tot reageren. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst Swollwacht een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

Reageer