Chr.Unie – Beginspraak van de Zwolse burgers

Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bij regelmaat kunt u lezen in reacties op artikelen op Weblog Zwolle, als ook in andere nieuwsmedia, dat de Zwolse burger op een of andere manier inspraak mist of dat de inspraak weinig tot niets inhoudt.

In de vraagstellingsperiode van 10 tot 17 januari kunt u alleen vragen stellen. Onderlinge discussie of het geven van commentaar op de stellingen wordt in deze periode niet toegestaan. Het laatste zal dan ook zonder pardon en commentaar door de redactie van Weblog Zwolle worden verwijderd. De vragen moeten betrekking hebben op bovenstaande stelling/vraagstuk.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. CU,

  Hoe kijkt u als deelnemer van de coalitie tegen de modernisering van de historische binnenstad aan?

  Ik noem als voorbeelden de aanpassing bij het Rodetorenplein, de Bankenlocatie, de (beruchte-) Kubus bij de Achtergracht en de twee nieuwe bruggen over de grachten. Op Weblog Zwolle is door burgers veel commentaar hierop geleverd.

  U als voorstander van de Beginspraak moet zich dat aantrekken.

  Marcel


  Maak melding

 2. Vindt de Christenunie dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?


  Maak melding

 3. Ik heb begrepen dat de CU een aantal keren voor nieuwbouw in de binnenstad heeft gestemd. Wat, als er binnen de grachten een kerkgebouw tegen de vlakte moet ten faveure van een economisch lucratieve deal?


  Maak melding

 4. Zou de CU ook nog voor afbraak van de middeleeuwse Melkmarktpanden zijn geweest als CU wethouder Cnossen niet toevallig portefeullehouder zou zijn geweest en niet verantwoordelijk zou zijn geweest voor de sloopplannen?


  Maak melding

Reageer