Swollwacht – Beginspraak van de Zwolse burgers

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Marjan, op 10 januari 2010 om 11:34
Geacht Swollwacht, Uw naam heeft alles met Zwolle te maken. Mag ik dan ook aannemen dat u voor behoud van de mooie panden in de binnestad bent? Moeten de Tijlpanden verdwijnen? Marjan

Beste Marjan, Swollwacht is zeker voor het behoud van de mooie panden in de binnenstad. Wij hebben dan ook vorige jaar nog getracht middels een schrijven aan het college van Burgemeester en Wethouder te bewerkstelligen om de tijlpanden te behouden voor de stad. Helaas staat de politiek en de voorstanders voor behoud van de panden buitenspel, omdat een meerderheid van de raad ermee heeft ingestemd om hier een projectontwikkelaar vrij spel te geven. Wij zijn dan ook van mening wanneer er sprake is in toekomst van ingrijpende voorstellen of plannen zoals aantastingen van monumentale panden in de binnenstad, het aantasten van een historische omgevingen door het bouwen van moderniteiten, of het aantasten van mooie natuur of Zwolse buitengebieden, moeten altijd vooraf in een referendum worden voorgelegd aan de Zwolse burger alvorens er een beslissing kan worden genomen. De gemeente zal de uitkomst van dat referendum respecteren.

Wat vindt u van de komst van de – moderne – Kubus aan de Achtergracht bijvoorbeeld?

Ook met de besluitvorming van de Kubus hebben wij niet ingestemd. Dit soort moderniteiten passen zeer zeker niet in de beeldvorming en het karakter van het gebied. Het lijkt er dan ook op, dat de afgelopen jaren er teveel met de oren is gehangen naar de projectontwikkelaars en het grote geld..

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:29
Vindt Swollwacht dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Beste Snuffel, de afgelopen jaren is er over inspraak veel gesproken. Veel burgers hebben zich genegeerd gevoelt of werden onvoldoende gehoord. Dit is op verschillende manieren aan het licht gekomen bij diverse ontwikkelingen in de stad. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de Tijlpanden, Huis aan de Achtergracht, bebouwing Dijklanden en oude mars, verkeersknip Stadshagen, structuurplan, bouwplannen Betje Wolfstraat, bouwplannen Aloe locatie, bouwplannen van Ittersumstraat / celeplein, sluiting van Turfschip en nu ook weer de komst van het grote horecapaviljoen in het park de Weezenlanden. Dit is slechts een greep van de onderwerpen waar toezeggingen niet zijn nagekomen en er slecht is gecommuniceerd, waarbij de betrokkenen zich onvoldoende serieus voelden genomen. In onze visie is de burger er niet voor de gemeente, maar juist andersom. Besluitvorming dient zorgvuldiger genomen te worden, waarbij er ook redelijkerwijs sprake moet zijn van enige draagvlak van de Zwolse burger. Juist hier dienen stappen gezet te worden om betrokkenen vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. Dit wil niet zeggen dat je iedereen het naar zijn zin kunt maken, maar het is wel zaak om te zoeken naar oplossingen die leiden tot het grootste draagvlak. Op papier klopt het dan ook wel, maar qua cultuur, gedrag en handelswijze kan hier veel winst gemaakt worden.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Swollwacht,

  Ik lees een aantal keren dat u niet blij bent met de onderhandelingen van Zwolle met projectontwikkelaren. Om grote plannen te realiseren heeft u toch een ontwikkelaar nodig? Of maakt u een eigen fonds ofzo?

  Indien een projectontwikkelaar in de binnenstad met een modern ontwerp komt, bent u dan op voorhand tegen?


  Maak melding

 2. @marcello, uiteraard zijn wij niet tegen samenwerken met projectontwikkelaars, sterker wij hechten zeer veel waarde aan samenwerking. Wij hebben wel problemen, wanneer de projectontwikkelaars gaan bepalen wat er gebeurt en de burger niet tijdig gekend worden in de planvorming. vwb een modern ontwerp willen wij spaarzaam omgaan met onze mooie historische binnenstad, daarom pleiten wij ook voor een stadsbouwmeester. Bij grote ingrepen vinden wij dat dit vooraf moet worden gegaan aan een referendum.


  Maak melding

 3. Geacht Swollwacht,

  Stel, u krijgt een zak met geld om drie panden in onze Zwolse binnenstad te vervangen. Welke panden gaan tegen de vlakte of moeten nodig gerenoveerd worden?

  Er moet een monument op de Grote Markt komen. Wat is uw gedachte daarbij?

  De ‘Vrienden’


  Maak melding

 4. Beste vrienden,
  Het complex van V&D en Xenos vinden wij niet passen in de beeld kwaliteit en mag wat ons betreft (als we een grote zak met geld zouden hebben) herbouwd worden in de stijl van de historische omgeving. Verder zijn wij van mening dat standbeelden op pleinen in de binnenstad niet alleen maar door de politiek of enkele ambtenaren, die veelal niet eens in Zwolle wonen, bepaald mag worden. Advies van bijvoorbeeld de Vrienden vinden wij hierin waardevol, maar ook middels inspraak van de burgerij.


  Maak melding

 5. Tot onze spijt, is de tijd om en moeten wij een einde maken aan de mogelijkheid tot reageren. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst Swollwacht een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

Reageer