VVD – Beginspraak van de Zwolse burgers

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:29
Vindt de VVD dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:13
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Antwoord
Op papier is de beginspraak in Zwolle goed geregeld, maar bij dit soort zaken is de mentaliteit vaak belangrijker dan de regels. Ondanks de afspraken op papier komt het nog te vaak voor dat gemeenteraad en betrokken burgers worden overvallen door "voorgekookte" voorstellen. Vaak zijn door principe afspraken met derden deze voorstellen al in beton gegoten en is het voor raad en burgers bijzonder moeilijk daar nog veranderingen in aan te brengen. Beginspraak is alleen zinvol als de mentaliteit binnen ambtelijke organisatie en het College van B. en W.zodanig is dat men ook serieus wil luisteren naar mening van burgers en raadsfracties en daar dan ook rekening mee wil houden. Voor de VVD is de mening van de burgers van groot belang, wij proberen zo goed mogelijk naar die burgers te luisteren. Dat wil niet altijd zeggen dat we het met insprekers eens zijn, maar dat moet dan duidelijk worden in een open gesprek met die burgers.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

.

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Halloo VVD,

  Welkom 🙂

  Bijna iedere partij vindt Beginspraak nodig. Ook u lees ik. Hoe gaat u concreet bewerkstelligen dat Beginspraak niet meer kan leiden tot ‘voorgekookte plannen’?
  Waar begint Beginspraak?

  Jaap


  Maak melding

 2. Ik lees niets over het behoud van onze mooie binnenstad. De parel van Zwolle. In hoeverre bent u voor moderne nieuwbouw in de binnenstad?
  Wat vindt u bijvoorbeeld van de Kubus aan de Achtergracht of de geplande Rodetorenbrug (die al op Google staat!!)?

  Ik vind dat beide projecten afbreuk doen aan de historische binnenstad.

  Jaap


  Maak melding

 3. Beste VVD, Ik ben erg benieuwd naar uw oordeel over de glazen engel op de Grote Markt. Bent u voor? Zo nee, kan dat plan nog gestopt worden als de burger daarop roept? Hier op Weblog Zwolle was bijna iedereen het erover eens dat het een afschuwelijk ding is, en toch kunnen ‘we’ niets doen.


  Maak melding

 4. Goedenavond Jaap,
  Nieuwbouw in de binnenstad moet passen in de omgeving. Daarom waren wij bijv. tegen de “doos van Crepain”.
  Modern bouwen moet kunnen, maar het moet wel passen. Wij pleiten in ons verkiezingsprogramma voor het aanstellen van een “stadsbouwmeester”.


  Maak melding

 5. Discussies over kunst zijn altijd moeilijk, kunst is zeer persoonlijk. Maar de VVD Zwolle is wel van mening dat de Grote Markt niet de goede plek is voor de glazen engel.


  Maak melding

 6. U bent niet de enige die een Stadsbouwmeester oppert. Swollwacht gisteren ook al 😉 Is dat de optie om kosten in de toekomst beter te beheersen? Als die persoon de regie moet krijgen, waarom dan nu niet? Heeft u dat al eens bespreekbaar gemaakt?


  Maak melding

 7. Beste Jaap, De VVD Zwolle heeft de afgelopen jaren altijd gepleit om eerst met de inwoners van de stad te overleggen op het moment dat er ontwikkelingen zijn in de buurt. Tot op heden wordt de buurt vaak overvallen met in beton gegoten voorstellen waarbij de mensen alleen nog iets mogen zeggen over de kleur van de stenen. Wat de VVD Zwolle betreft vragen we bij nieuwe ontwikkelingen eerst aan de omwonenden wat zij op die plek wilen, Vanzelfsprekend is het dan wel van belang dat de gemeente aangeeft wat wel en niet mogelijk is op die locatie zonder met al helemaal uitgetekende plannen te komen. De inwoners van Zwolle zijn verstandig genoeg om hierover mee te denken en wij zijn er van ovetuigd dat dat tot verrassende voorstellen kan leiden.


  Maak melding

 8. Dan de KNIP!!! Waar was u toen er sprake was van de KNIP in Stadshagen???? Ik heb het altijd zo onnozel gevonden om die KNIP in onze wijk aan te leggen. Dat kom je nergens in NL tegen zo’n logistieke blunder. Ik heb hier op Weblog Zwolle gelezen dat u nu fel tegenstander bent. Hoe gaat u de KNIP alsnog openen?????


  Maak melding

 9. Jaap,
  Een aantal partijen rept al langer over de Stadsbouwmeester. Helaas de meerderheid in de raad niet. De VVD heeft meermaals gepleit voor het inschakelen van een rijksbouwmeester / stadsbouwmeester. O.a. bij de discussies over de Burg. Roelenweg, Noordereiland, Bonjour en alle andere projecten nabij de grachten.


  Maak melding

 10. Hoi Marjan, de knip is een verkeerde beslissing die je moet herstellen. De VVD Zwolle wil de knip uit stadshagen knippen. Het idee voor de knip is meer nu ruim 15 jaar geleden op de tekentafel bedacht. Misschien leek het toen een aardig idee, maar nu dagelijks veel mensen de hinder ondervinden van de knip moet je concluderen dat het een verkeerde keuze is geweest.


  Maak melding

 11. Mooi antwoord VVD, maar waar DOET u om de Beginspraak echt uit te voeren? Laat ik een voorzetje geven; er zal ergens een controlesysteem moeten zijn dat bij elk plan in werking treedt.
  Maar Beginspraak heeft ook nadelen. Projecten kunnen daardoor ook vertraagd worden, doordat iedereen er wat over wil / moet zeggen. Swollwacht zei gisteren hier dat er dan bij elk plan een referendum moet kjomen. Wat kost dat allemaal niet kwa tijd en geld?


  Maak melding

 12. Op dit moment is het zo dat mensen in de buurt een brief in de bus krijgen op het moment dat de gemeente haar plannen wil presenteren die er in de buurt plaatsvinden. Wij vinden dat dat moment eerder moet. Je kunt mensen ook uitnodigen om mee te denken over nieuwe bouwplannen in de wijk, nog voordat er iets op papier staat. Op die manier kunnen mensen hun mening geven over welke huizen ze willen, of er nog iets gedaan moet worden aan voorzieningen, speelplekken, de omvang van de bouw. Ook kunnen mensen mee denken over de aard en schaal van de bebouwing. Dus nog voordat er iets op papier staat eerst met de mensen praten wat zij willen. Vanzelfsprekend moet je dan wel heel eerlijk zijn wat er allemaal kan en mag. Voor alles een referendum lijkt mij echt overbodig. Bovendien is dat geen beginspraak, maar een reactie achteraf


  Maak melding

 13. Dat er bij de planning al gelijk burgers betrokken moeten worden ben ik gelukkig met je eens. Ben je er niet bang voor dat plannen door Beginspraak onnodig lang vertraagd kunnen worden (wellicht de reden waarom momenteel Beginspraak niet juist toegepast wordt)? Daar zit een ondernemer / ontwikkelaar vast niet op te wachten.


  Maak melding

 14. René, het toegeven van gemaakte fouten vind ik o.k. Daar moet je je niet te groot voor voelen. Ik help je hopen, dat het tij nog gekeerd kan worden, maar vrees het ergste. De huidige coalitie houdt zijn poot stijf. Notabene: er mogen nog wel 2 knippen uitgehaald worden hoor! Maak er een gewone in – en – uit doorstroomwijk van. Zoals het hoort te zijn. Veel knipplezier!


  Maak melding

 15. Jaap, misschien kost beginspraak aan het begin wat meer tijd, maar je voorkomt er wel mee dat je aan het einde van het proces weer heel veel tijd verliest doordat mensen de gang kiezen naar de raad van state. Ik heb zelf het idee dat ontwikkelaars best graag willen horen wat de omwonenden wensen. Doorgaans zijn het niet altijd tegenstanders van plannen die mee willen praten,maar vooral ook mensen die ideeen hebben om de egen buurt te verbeteren.


  Maak melding

 16. Marjan, wat mij betreft gaat het lukken. Het college mag dan zijn poot stijf houden, maar als mensen zich in stadshagen tegen de knip uitspreken, zoals nu steeds vaker gebeurd kan niemand er meer om heen om naar een echte oplossing te kijken. Veel collegepartijen zeggen dat er geen oplossing is, maar die is er wel. Bijvoorbeeld door de weg die achter de kinderboerderij liep weer open te stellen. Dan heb je weer een goede verbindingsweg voor de bewoners tussen de twee wijkdelen. Ik ben het met je eens dat Stadshagen als een volwassen wijk een goede verbinding verdient tussen het de noord en zuid kant.


  Maak melding

 17. Vanuit de Gemeente is geprobeerd de roze woning aan de Walstraat opnieuw te laten schilderen in meer “passende kleuren”. Er bleek echter een kink in de kabel en men kwam er (te laat) achter dat het zo genoemde, beschermd stadsgezicht, eigenlijk een wassen neus is. Het bleek niet juridisch vastgelegd.
  1. Hoe staat de VVD tegenover deze kwestie?
  2. Is de VVD voor meer kleur binnen de stads grenzen?
  3. is de VVD van mening dat een burger meer vrijheid mag hebben, dus mag beslissen welke kleuren hij/zij gebruikt voor een pand?
  of 4. Is de VVD van mening dat de Gemeente degene is die in grote lijnen het beeld bepaald in de binnenstad?


  Maak melding

 18. Naast de normale items kunt u de laatste uur ook vragen stellen of uw mening geven op een drietal extra vragen, inclusief de antwoorden die VVD hierop gegeven heeft. Lees bij Zwolle moet bezuinigen.  Maak melding

 19. Geachte Zwollenaar,

  De kleur van de woning in de Walstraat was een hele verrassende voor Zwolle. Echter in de Koestraat, ook op een historisch pand, wat minder groot van oppervlak was een dergelijke kleur al eerder gebruikt. Zonder opgemerkt te worden.
  De vorige kleur van de genoemde woning in de Walstraat was van een niet regulier voorkomende kleur groen. Ook bijzonder. Daar is eerder ook geen discussie over geweest. Eigen keuze staat bij de VVD te allen tijde voor op. Echter, de VVD is van mening dat het niet zo kan zijn dat iedereen het huis gaat schilderen in een kleur waar de buren niet blij mee zijn. Het kan niet zo zijn dat de vrijheid van de één de vrijheid (of woongenot)van de ander schaadt.
  De Zwolse binnenstad zoals er die nu uitziet is een product van enige honderden jaren. De gemeente moet ervoor waken die uitstraling te behouden zonder daar een te grote dwingende rol in te hebben.
  Daarnaast heeft de Welstandscommissie wat de VVD betreft niet altijd besloten voor de juiste Zwolse accenten. (“Roestbak” op de Ossenmarkt bijvoorbeeld, of de gevel Proviciaal Overijssels museum)


  Maak melding

 20. Tot onze spijt, is de tijd bijna om en zijn er geen vragen meer. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst VVD een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

Reageer