LEV – Zwolle moet bezuinigen

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:34
Kan LEV aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?

Bezuinigingen zijn de komende jaren helaas niet te vermijden. LEV vindt het belangrijk kritisch te kijken naar de uitgaven en daarin duidelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het lukraak dichtdraaien van de geldkraan of het hanteren van de ‘kaasschaaf’ is voor ons geen optie. Voorop in de overweging voor bezuinigingen staat het maatschappelijk nut voor de stad (kwaliteit).  LEV wil sowieso bestuderen of Zwolle geld kan besparen door grote risicovolle projecten – bijvoorbeeld Voorsterpoort – uit te stellen en door te stoppen met het investeren in leegstand. Tegelijk kan een juiste investering, bijvoorbeeld in co2-neutraal openbaar vervoer, op de lange termijn geld opleveren en bijdragen aan een duurzame stad.

Als er bezuinigd wordt mag er dan voor LEV op kwaliteit ingeleverd worden?

Wij willen de sociale voorzieningen voor de Zwolse minima in stand houden, ook als dit betekent dat er op andere kostenposten bezuinigd moet worden of dat de lasten omhoog moeten. LEV legt een sociaal fundament om een eerlijke en fatsoenlijke samenleving op te bouwen. Alle burgers van Zwolle moeten de kans krijgen ‘mee te doen’ en te genieten van een bruisend en levendig Zwolle.

Bericht door Gezellig, op 12 januari 2010 om 16:30
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten ! Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ?

LEV ziet hiervoor twee redenen. Een deel van der verantwoordelijkheid ligt bij het College. Deze had de gemeenteraad als controlerend orgaan in een vroeger stadium moeten inlichten. Tegelijk vragen dergelijke risicovolle trajecten ook om een actieve houding van de Raad. Zij was niet scherp genoeg en had niet het lef om zich te richten op de grote projecten. De focus lag teveel op dagelijkse issues.

Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?

Er zijn tevens twee manieren waarop LEV dergelijke misstanden in de toekomst wil voorkomen. Allereerst moet de Raad pro-actief vragen om meer evaluatiemomenten zodat zij vroegtijdig kan bijsturen. Transparantie staat centraal! Daarnaast moet de Raad het lef hebben om projecten vroegtijdig af te blazen of aan te passen.

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:39
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

LEV vindt dit in principe een mooi initiatief. Mensen die nu niet meedoen in het arbeidsproces krijgen de mogelijkheid om deel te nemen in de maatschappij en werkervaring op te bouwen, zodat zij sneller aan een baan komen. Echter, als bezuinigingspost is de werkloosheidsuitkering niet geschikt. Mensen moeten niet gedwongen worden om te werken. Bij het initiatief in Rotterdam verspelen mensen die weigeren hun uitkering. Dat is niet sociaal. Veel mensen met een uitkering willen heel graag werken, maar als er mensen zijn die wel willen maar niet kunnen werken, mogen zij niet de dupe van dit beleid worden.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 42
 1. Beste mensen van LEV. In het antwoord op mijn tweede vraag vind ik niet terug wat ik gevraagd heb, namelijk of LEV op kwaliteit in wil leveren bij bezuinigingen.


  ⚠️ Meld

 2. Beste mensen van LEV om Weblog Zwolle stond 6-2 het bericht,Zwolle krijgt 6,6 miljoen voor stedelijke verniewing,Het geld is onder meer bedoeld voor fysieke ingrepen gericht op het verbeteren van woningen, straten en pleinen in steden.

  De grote steden en provincies hebben plannen en afspraken ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-3). In deze plannen staat aangegeven wat de steden willen bereiken op het gebied van de fysieke stedelijke vernieuwing.

  Is bij U als nieuwe partij bekend waar dit voor ingzet gaat worden.  ⚠️ Meld

 3. Beste Snuffel,

  Bezuinigen kan altijd ten koste gaan van kwaliteit. Het maatschappelijk nut bepaalt bij het maken van onze keuzes waar we voor kwaliteit kiezen.

  Tegelijk gaat er nu juist veel kwaliteit verloren door te investeren in gebouwen die leeg blijven staan of niet scherp toe te zien op grote projecten. De voorzieningen die nu noodzakelijk zijn voor Voorsterpoort en Stadshagen twee zijn groter dan de 14 miljoen die Zwolle moet gaan bezuinigen.

  Tegelijk hoeft een bezuiniging niet ten koste te gaan van kwaliteit. Bepaalde ondernemers en organisatoren hebben bijvoorbeeld minder subsidie nodig als we vergunningprocedures versnellen en kiezen voor andere (duurzame) energie kan zelfs geld opleveren. Ook kunnen we bijvoorbeeld creatief omgaan met bestaande leegstand om de woningmarkt een impuls te geven. Dit kost de gemeente nu alleen maar geld.


  ⚠️ Meld

 4. Beste Ingrid, Wat Zwolle precies met dat geld gaat doen is ons nu niet bekend. Zwolle heeft er vast plannen voor ingediend, waar de overheid nu positief op reageert. We zijn wel blij met het geld. We kunnen het goed gebruiken om wijken, pleinen en parken levendiger te maken. In een tijd van bezuinigingen is het een meevaller; het geld hoeft niet door Zwolle zelf worden opgebracht.


  ⚠️ Meld

 5. Beste Sibrand dank voor je antwoord, ga bij de andere partijen van de week na vragen op grond van welke plannen dit geld toegewezen is aan de gemeente Zwolle, altijd goed dat dit te toetsen valt.


  ⚠️ Meld

 6. @Jalmar

  Het antwoord dat je op de vraag van snuffel geeft vind ik niet bevredigend.
  Zou je mij een helder en een duidelijk antwoord kunnen geven op zijn vraag?
  (namelijk of LEV op kwaliteit in wil leveren bij bezuinigingen?)

  Een antwoord in de richting van een JA of NEE (plus een eventuele uitleg waarom), maakt veel duidelijk.

  Ik ben benieuwd! 🙂


  ⚠️ Meld

 7. Jalmar. Ik kan mij haast niet voorstellen, dat er in de nu zittende gemeenteraad geen partij aanwezig is, die hetzelfde antwoord zou geven. Waarom zou LEV bij het behalen van zetel(s) een positieve aanvulling zijn?


  ⚠️ Meld

 8. Hee Ingrid. Je bent goed bezig! 🙂 We vinden het als LEV ook erg belangrijk dat de raad vantevoren goed weet wat er wordt aangevraagd en wat er wordt uitgegeven. Dit overzicht is belangrijk om het college goed te kunnen controleren.


  ⚠️ Meld

 9. Hoi Diezer,

  Natuurlijk wíllen wij geen verlies van kwaliteit. 😉 Maar dezelfde kwaliteit behouden is lastig als je gaat bezuinigen. Wij maken wel duidelijke keuzes. Zo zal LEV niet bezuinigen op de sociale voorzieningen. Op die terreinen moet de kwaliteit dan ook omhoog.  ⚠️ Meld

 10. Vindt u ook dat het subsidieren van grote evenementen in deze tijd niet meer zou moeten? Bedrijven kunnen daar toch wat betekenen en zich profileren??


  ⚠️ Meld

 11. @LEV:
  in het antwoord op de vraag van Snuffel (Kan LEV aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?) stelt u onder andere:

  “Voorop in de overweging voor bezuinigingen staat het maatschappelijk nut voor de stad (kwaliteit).”

  Kunt u aangeven wat volgens u het maatschappelijk nut is?
  Termen als deze zijn namelijk holle frasen, en voor ieder zelf in te vullen. Ik ben dan ook erg benieuwd naar uw visie en opvatting van het maatschappelijk nut.


  ⚠️ Meld

 12. @Jalmar. Op de vraag van Diezer. “Op die terreinen moet de kwaliteit dan ook omhoog.”
  Hoe denkt LEV de kwaliteit dan omhoog te krikken?


  ⚠️ Meld

 13. Beste Diezer en Jaap, dank voor de vragen.
  Wij vinden het belangrijk dat alle Zwollenaren kunnen genieten van een bruisende stad. Voor ons is het in stand houden van sociale voorzieningen daarom een voorbeeld van dit maatschappelijk nut. Evenementen hebben ook een maatschappelijk nut, maar daarop bezuinigen is voor ons wel weer een optie. Mits de gemeente de organisatoren helpt door bijvoorbeeld een beter vergunningstelsel of creatiever samen te werken – dit horen wij van vele organisatoren – hoeft dit niet ten koste te gaan van het maatschappelijk nut. De evenemten kunnen dan met minder subsidie toch doorgaan zonder op kwaliteit in te leveren.


  ⚠️ Meld

 14. @ Jalmer,

  dank voor uw antwoord, echter ik zit nog met een vraag. Dezelfde vraag als zonet eigenlijk, hoewel u wel enkele voorbeelden heeft gegeven van maatschappelijk nut, is het mij nog onbekend welke definitie de term “maatschappelijk nut” in het woordenboek van LEV heeft.

  Graag dus alsnog een definitie die LEV aanhangt daar waar het gaat om “maatschappelijk nut”.

  (voorbeelden van maatschappelijk nut zijn er te over, maar ik ben nu zo benieuwd wat het volgens u nu inhoudt en is).


  ⚠️ Meld

 15. Hoewel wij veel van onze punten inderdaad terugzien bij andere partijen, lijkt er daar niet altijd wat mee te gebeuren. Waar anti-kraakorganisaties, studenten en starters bijvoorbeeld al jarenlang ageren tegen leegstand, voorkomt gemeentelijke regelgeving dat we er optimaal mee aan de slag kunnen. En waar de hele Raad nu schande spreekt over de noodzakelijke voorzieningen voor Voorsterpoort en Stadshagen II: zij waren er zelf bij en hielden het College niet scherp genoeg in de gaten. De politiek in de Raad volgt erg vaak de waan van de dag. Het vraagt LEV en inzet om proatief ontwikkelingen bij te houden en jezelf de ruimte te geven voor verbeelding. Wij kiezen voor een positieve insteek door de crisis aan te grijpen voor bijvoorbeeld investeringen in duurzaamheid en het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.


  ⚠️ Meld

 16. Forse garantstelling van gemeente naar FC Zwolle:
  Is het denkbaar dat vanuit de gemeente Zwolle een persoon zitting neemt in het bestuur van FC Zwolle?


  ⚠️ Meld

 17. @ Diezer: Voor ons is maatschappelijk nut: een meerwaarde voor zowel een individuele Zwolse burger als de gehele Zwolse gemeenschap. Daarin ligt vaak natuurlijk een spanningsveld. Door het goed toepassen van beginspraak (dus niet zoals het College recent omging met o.a. het paviljoen in Park de Wezenlanden) kan daar een win-win situatie uitkomen. (zie ook discussie over beginspraak)  ⚠️ Meld

 18. Hoi Jaap, interessante vraag. Toch zal LEV dit niet overwegen. Zoals je bij de andere discussie die specifiek over FC Zwolle gaat kunt lezen: LEV beschouwt de FC als een particuliere, commerciële organisatie. Een bestuurder vanuit de gemeente Zwolle leidt tot belangenverstrengeling.


  ⚠️ Meld

 19. @ Henk, Hedon is nodig. Zwolle heeft behoefte aan een groot poppodium. Wel vragen wij ons af of de Raad zich met de huidige discussie – wáár moet Hedon komen? – richt op het echte probleem. Laten we eerst kijken hoe we Hedon willen inzetten. Een discussie over functionaliteit vinden wij belangrijker dan de locatie. Zeker omdat andere mogelijke concert- en expositielocaties zoals de Broerenkerk straks niet meer beschikbaar zijn.


  ⚠️ Meld

 20. Naast de normale items kunt u de laatste drie kwartiertjes ook vragen stellen of uw mening geven op een drietal extra vragen, inclusief de antwoorden die LEV hierop gegeven heeft. Succes!

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Het openluchtbad is een mooi particulier initiatief in verenigingsvorm. Het draait grotendeels op vrijwilligers. Daar moet Zwolle zich in principe niet mee willen bemoeien.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  Als er een ondernemer is die een kunstijsbaan wil, dan wil LEV dit initiatief faciliteren door grond beschikbaar te stellen.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  LEV vindt dat alleen bestemmingsverkeer (bewoners, bevoorrading, openbaar vervoer en bijvoorbeeld gehandicapten) toegang tot de binnenstad moet krijgen. Daarnaast wil LEV van de binnenstad een milieuzone maken.

  Redactie Weblog Zwolle  ⚠️ Meld

 21. Hoi Henk, dat is een spannende vraag. Hedon kan misschien veel meer zijn dan alleen een poppodium, maar ook ingezet worden voor een breder publiek. Bijvoorbeeld door expositieruimte beschikbaar te stellen en de drempels verlagen voor organisatoren die er een evenement willen organiseren. Dat is nu moeilijk. Maar in de planvorming met de nieuwe IJsselhallen en met het verdwijnen van de Broerenkerk vraagt dit wat LEV betreft om een heroriëntatie.


  ⚠️ Meld

 22. 1. Openluchtbad
  Met alle respect voor het particulier initiatief. Het moet toch ook mogelijk zijn voor een gezinnetje, zonder een jaar lidmaatschap, op een woensdagmiddag zo maar eens te zeggen we gaan met de kinderen zwemmen in het Openluchtbad. Waarschijnlijk zal dat duidelijk goedkoper dan het lidmaatschap voor een jaar. Dan praat ik over bijvoorbeeld een minder draagkrachtig gezin. Of zijn er voor deze mensen speciale regels?


  ⚠️ Meld

 23. Hoi Snuffel, ik begrijp je punt. Het openluchtbad is wat ons betreft een mooi particulier initiatief in verenigingsvorm. Het draait grotendeels op vrijwilligers. LEV staat niet negatief tegenover een verandering hiervan – zeker niet wanneer de Zwolse burger gaat betalen voor renovatie – maar het geeft wel een afbreukrisico aan het vrijwillgersbestand. Daar moeten we goed rekening mee houden.


  ⚠️ Meld

 24. @Jalmar. Het afbreukrisico kan ik mij wat bij voorstellen. Maar op de wijze zoals het nu geregeld is, is alles dichtgetimmerd. Juist voor deze mensen zou er iets op gevonden moeten worden. Gevraagd: Politieke creativiteit!


  ⚠️ Meld

 25. @ Snuffel, als je minder draagkrachtig bent zijn er voorzieningen voor bij de sociale dienst, dezelfde regels die ook gelden wanneer je kind lid wil worden van een sportvereniging.
  Maar dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken, daar ben ik het in eerste instantie mee eens. Maar als enkele inwoners van Zwolle niet middels een bezetting van het zwembad niet hadden ingegrepen was het bad er niet meer geweest. Alleen door een vereniging op te richten, en middels abbonnementenverkoop, was het mogelijk het bad in stand te houden.

  Dus indirekt is het een keuze van de gemeente Zwolle zelf geweest.


  ⚠️ Meld

 26. @ Snuffel. Dat is helemaal juist. Het is op dit moment geen ideaal systeem. Hierboven geven wij ook aan dat we open staan voor verandering van de huidige situatie. Al is het alleen maar vanuit ons doel dat iedere Zwollenaar moet kunnen genieten van de levendigheid van ons zwemwater.


  ⚠️ Meld

 27. Uh misschien zijn jullie niet helemaal goed ingelicht maar Hedon stelt haar ruimte al ter beschikking voor exposities (iedere maand een nieuwe kunstenaar) en is tevens te huur voor organisatie. Lipgloss heeft er ooit zelfs een editie gedaan. Maar goed een uitbreiding op capaciteit zou wel een schaalvergroting kunnen betekenen voor de diverse activiteiten.


  ⚠️ Meld

 28. @ Zwollenaar is back. Dat klopt helemaal. Toch zijn er drempels weg te nemen. Evenementen die nu ruimte huren in de Broerenkerk kunnen veel kosten voor bijvoorbeeld het binnenhalen van artiesten terugverdienen met de horeca. Hedon houdt dit in eigen hand en biedt die mogelijkheid dus niet.
  Kwalitatief is de expositieruimte in het huidige Hedon natuurlijk niet te vergelijken met de expositieruimte die we met de Broerenkerk verliezen.  ⚠️ Meld

 29. Vanaf nu geven wij LEV de mogelijkheid de openstaande vragen nog te beantwoorden. Daarna sluiten wij deze derde Online Discussieavond af.

  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 30. Bedankt zover voor alle toelichtingen. Hopelijk krijgen jullie nu wel de mogelijkheid plaats te nemen in de Gemeenteraad.


  ⚠️ Meld

 31. De redactie van Weblog Zwolle zegt bij deze LEV hartelijk dank voor de medewerking en tijd. Ook willen wij alle bezoekers bedanken voor hun deelname, zonder u geen leuke discussies.

  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

Reageer