PvdA – Zwolle moet bezuinigen

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door jaap, op 10 januari 2010 om 22:28
Vraag Van Jaap:
PvdA, er moet 8 miljoen bezuinigd worden door de gemeente Zwolle. Op welke gebieden denken jullie te gaan bezuinigen,. Op bijvoorbeeld cultuur, onderwijs of gezondheidszorg? Waar laten jullie je door leiden?

Antwoord:
Wij laten ons bij de keuze voor bezuinigingen leiden door onze idealen en kernwaarden. Die zijn: solidariteit (sterkste schouders, zwaarste lasten), participatie (iedereen doet mee), verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid (iedereen telt mee) en duurzaamheid. Bij de bezuinigingen kijken we eerst of we het efficiënter, slimmer kunnen doen. In alle sectoren kan dat, bijvoorbeeld door overbodige regels te schrappen, dubbel werk te voorkomen, gericht te controleren. Daarnaast willen we kijken naar de hoeveelheid beleid dat we maken. Moet er elke vier jaar nieuw beleid komen; zijn alle evaluaties zinvol. En ook willen we kijken naar de noodzaak van het alsmaar doorgaan van activiteiten. Is het nog nodig, kan het niet op eigen benen staan.
Maar bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de sociaal zwakkeren: we staan pal voor bijvoorbeeld het armoedebeleid.

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:36
Vraag van Snuffel:
Kan de PvdA aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden? Als er bezuinigd wordt mag er dan voor de PvdA op kwaliteit ingeleverd worden?

Het armoedebeleid is een onderdeel waarop wij niet willen bezuinigen. Juist in deze tijd is het armoedebeleid van groot belang voor degenen die door de crisis in moeilijkheden zijn gekomen. Datzelfde geldt voor het werkgelegenheidsbeleid; juist nu is deelname van iedereen aan onze samenleving noodzakelijk. Ook mensen die zijn aangewezen op (huishoudelijke) hulp kunnen op ons rekenen. En tenslotte trekken we een streep bij voorstellen die afbreuk doen aan het beleid dat gericht is op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van met name kansarme jongeren. Ook willen wij voorkomen dat de bezuinigingen leiden tot maatschappelijke kapitaalvernietiging. Niet afbreken wat over enkele jaren tegen hoge kosten weer moet worden opgebouwd.

Wat betreft kwaliteit:
Een negen mag wel een acht worden en een acht ook wel eens een zeven. Maar bij zevens die een zes worden of zessen die onvoldoendes worden overschrijden we grenzen. Dat willen we voorkomen.

Bericht door Gezellig, op 12 januari 2010 om 16:31
Vraag van Gezellig:
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten! Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen?

Bij de Deltion-deal heeft de gemeente te veel betaald voor de panden van het Deltion College. Er is daarbij een foute inschatting van de opbrengsten gemaakt. Niet overal kunnen kantoren worden gebouwd en daarmee hoge opbrengsten behaald. Daar tegenover staat dat door de hoge opbrengst het Deltion College wel een mooie nieuwe school heeft kunnen bouwen, dat niet alleen voor het onderwijs geweldig is, maar ook een bijdrage levert aan de vernieuwing van Holtenbroek.

Bij Voorsterpoort is de crisis een belangrijke oorzaak van de tegenvallers. Daarnaast is optimistisch gerekend. Er is gestreefd naar een nuluitkomst. Veel gemeenten kiezen voor een voorzichtiger werkwijze en nemen al aan het begin een voorziening voor een negatieve uitkomst. Zwolle heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan met Stadshagen I. Bij het begin werd een verlies van 40 miljoen gulden berekend en daarvoor werd een voorziening genomen. Inmiddels zijn er tientallen miljoenen euro winst behaald. Het geeft aan dat het moeilijk is inschattingen te maken over lange termijnen. Maar er zijn ook succesvolle projecten in Zwolle: bijvoorbeeld de Spiegel en het stadion. Deze werden binnen de budgetten gerealiseerd.

Na de Deltion-deal is een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat er te optimistische berekeningen worden gemaakt door betere opzet van projectteams en (externe) controle. Daarnaast wordt meer samenhang tussen projecten gebracht zodat er niet overal met opbrengsten voor kantoren of dure woningen wordt gerekend. Er moet immers markt voor zijn.

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:39
Vraag van Dick:
Kan er op deze manier (plannen Rotterdamse wethouder) worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij. Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

De plannen van Dominique Schrijer zijn niet nieuw. Eerder zijn soortgelijke projecten ondernamen als ‘Work First’ ook elders uitgevoerd. Ook in Zwolle. Ook de banenpools, Melkertbanen e.d. hadden dezelfde basis: gebruik uitkeringsgelden om mensen te laten werken in plaats van thuis te laten zitten. Daarbij geldt wel dat het ook zin moeten hebben, het mag geen straf zijn. Daar hebben we andere middelen voor. Ook moet voorkomen worden dat daardoor anderen werk verliezen, omdat hun werk wordt overgenomen. Een belangrijk aandachtspunt is het perspectief: Leidt het tot een situatie waarin mensen zich zelf weer kunnen redden?

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 44
 1. Hallo PvdA, leuk dat jullie hier aanwezig zijn vanavond. Chapeau!

  Over het volgende heb ik een vraag:

  Bij de bezuinigingen kijken we eerst of we het efficiƫnter, slimmer kunnen doen. In alle sectoren kan dat, bijvoorbeeld door overbodige regels te schrappen, dubbel werk te voorkomen, gericht te controleren.

  Waarom kon het gemeldde de afgelopen jaren niet gebeuren?

  Peter


  Maak melding

 2. In hoeverre kan de PVDA, nu het kabinet is gevallen aangeven dat de gemeenteraadsverkiezingen niet gebruikt worden om landelijk campagne te maken, maar het plaatselijke belang dient?  Maak melding

 3. Een belangrijk aandachtspunt is het perspectief: Leidt het tot een situatie waarin mensen zich zelf weer kunnen redden?

  Dat moeten jullie weten. Wat zijn de resultaten geweest van Stadswachten/ melkertbanen? Kun je het uitdrukken in percentages ipv een hoop woorden?


  Maak melding

 4. Peter, je hebt helemaal gelijk, deze vraag zou eigenlijk altijd actueel moeten zijn maar feit is dat je in tijden dat het financieel goed gaat alle creativiteit inzet om mooie dingen voor de stad te regelen


  Maak melding

 5. Beste Anneloes, we zijn op 19 december begonnen met de campagne en ons verhaal is in die tijd tot nu niet veranderd. We gaan voor Zwolle, voor een sociale stad. Dat we misschien baadt hebben bij landelijke ontwikkelingen ontken ik niet maar daar kan ik niks aan veranderen en je weet ook nooit hoe het uiteindelijk uitpakt


  Maak melding

 6. Er was dus een florisante periode, net als in de zorgsector, waar je gewoon veel uit kon geven?
  Had er niet beter op de centen gepast moeten worden Eefke?


  Maak melding

 7. Beste Derk, er zijn dingen die niet zijn te meten in cijfertjes. Dat je je veiliger voelt op straat is er zo een. De inzet van stadswachten heeft daartoe geleid en is voor ons om die reden waardevol. Cijfers over doorstroom naar een vaste baan heb ik hier niet paraat maar ik weet dat we in Zwolle in vergelijking tot andere steden een succesvol participatiebeleid voeren, het kan natuurlijk altijd beter


  Maak melding

 8. Peter, ik vind dat we goed op de centen hebben gepast, we hebben er gewoon mooie, belangrijke dingen mee gedaan. De tekorten die er nu zijn komen niet door slecht beheer van het gemeentelijke huishoudboekje maar door een mondiale crisis


  Maak melding

 9. Bericht door Eefke, op 28 februari 2010 om 19:33
  Beste Derk, er zijn dingen die niet zijn te meten in cijfertjes. Dat je je veiliger voelt op straat is er zo een. De inzet van stadswachten heeft daartoe geleid en is voor ons om die reden waardevol. Cijfers over doorstroom naar een vaste baan heb ik hier niet paraat maar ik weet dat we in Zwolle in vergelijking tot andere steden een succesvol participatiebeleid voeren, het kan natuurlijk altijd beter

  Dank je voor je antwoord.

  Eefke,
  Dat niet alles in cijfers uit te drukken is weet ik ( gevoel beleving is emotie ) Maar wat voor’n succesvol participatiebeleid hebben jullie in petto? Ook gezien de crisis zullen er meer mensen bij de bijstand aankloppen. Gaan jullie dan ze heel snel proberen te plaatsen of moeten ze eerst een bepaalde tijd daarin gezeten hebben? Of moeten deze mensen eerst het herintegratie project doorlopen, die veel geld kost.  Maak melding

 10. Peter, ik heb ook nog wel een voorbeeld van slimmer, en dan ook nog socialer. Kleine subsidies aan verenigingen en stichtingen moeten nu ieder jaar verantwoord worden. Een stichting of vereniging moet daarvoor vaak een accountant inschakelen wat ook weer kosten met zich mee brengt. Een jaar geleden nog zocht ik de oplossing in een accountant die de gemeente aan deze clubs beschikbaar stelt om kosten te sparen voor de club. Nu denk ik, als we eens in de 3 of 4 jaar de subsidie evalueren dan scheelt dat niet alleen de clubs maar ook ons veel tijd en geld en veel extra risico lopen we er niet door


  Maak melding

 11. Dank je wel voor je antwoord Eefke. De politiek is erg druk met alle campagnes, omdat het toch bijna de 3e is.
  Ik wens jullie in de komende tijd veel wijsheid en sterkte om de geloofwaardigheid van de politiek hoog te houden.
  om mij heen merk ik dat velen niet willen stemmen omdat ze het toch niet meer zo geloven. En dat is lastig.
  SUCCES!


  Maak melding

 12. Beste Derk, Mensen hoeven niet eerst een bepaalde periode bijstand te hebben gekregen voordat we ze helpen met het vinden van werk (of soms opleiding oid), juist niet. Het is veel beter als je zo snel mogelijk weer actief kunt zijn. De afgelopen jaren hebben we al veel verbeterd in het participatiebeleid, zo heeft de Wezo die eerst alleen een sociale werkplaats functie had een veel breder takenpakket gekregen. De Wezo is erg goed voor mensen met veel afstand tot de arbeidsmarkt, daarom verwacht ik dat zij ook erg goed zijn voor mensen met veel minder afstand tot de arbeidsmakt. We zijn daardoor veel minder afhankelijk van allerlei reintegratiebureautjes met dure, weinig opleverende trajecten.


  Maak melding

 13. Beste Anneloes, Ik ben het met je eens, het is ontzettend belangrijk wat er in je eigen gemeente gebeurd, het gaat over van alles, van speeltuintjes in de buurt tot thuiszorg, van armoedebeleid tot werkgelegenheid en van Hedon tot brede scholen. Ik weet dat geloofwaardigheid van de politiek breed ter discussie staat, ook op straat tijdens de campagne merk ik dat vaak. Probleem is dat ik daar niet veel meer aan kan veranderen dan te staan voor mijn woord. We hebben een folder gemaakt met wat we vier jaar geleden hebben beloofd en wat we hebben gedaan, dat helpt op straat wel een beetje


  Maak melding

 14. Tuurlijk begrijp ik dat jullie compromissen moeten maken op wat jullie in de verkiezingen beloven, maar de bewoners van Zwolle / en ook ikzelf, zien zulke scheve verhoudingen in het uitgeven van geld, dat maakt het toch wel lastig. Woongenot, politie op straat, gezondheidszorg, armoede, er gebeurd zoveel dat het lastig is om keuzes te maken. Dat moet de burger in het klein en de gemeenteraad in het groot.


  Maak melding

 15. Beste Derk, Mensen hoeven niet eerst een bepaalde periode bijstand te hebben gekregen voordat we ze helpen met het vinden van werk (of soms opleiding oid), juist niet. Het is veel beter als je zo snel mogelijk weer actief kunt zijn. De afgelopen jaren hebben we al veel verbeterd in het participatiebeleid, zo heeft de Wezo die eerst alleen een sociale werkplaats functie had een veel breder takenpakket gekregen. De Wezo is erg goed voor mensen met veel afstand tot de arbeidsmarkt, daarom verwacht ik dat zij ook erg goed zijn voor mensen met veel minder afstand tot de arbeidsmakt. We zijn daardoor veel minder afhankelijk van allerlei reintegratiebureautjes met dure, weinig opleverende trajecten.
  Jullie gaan op een paard wedden? Of is het het slurpend potje?


  Maak melding

 16. Beste Gerard, ik ben de laatste die zal zeggen dat bezuinigingen geen gevolgen hebben of dat het allemaal kan worden gerealiseerd door slimmer te werken en door minder ambtenaren. Als gemeente zullen we flink moeten snijden in onze organisatie (er liggen voorstellen voor 4 miljoen die wij in ieder geval willen doorvoeren) Daarnaast zullen grote gesubsidieerde instellingen hun bijdrage moeten gaan leveren. Maar ook de mensen in de stad zullen het gaan merken.


  Maak melding

 17. Beste Anneloes, dat klopt, er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden, zelf als wij de enige partij waren was het niet makkelijk geweest en we moeten nu inderdaad nog compromissen sluiten ook. Tegelijkertijd weten partijen die met ons samenwerken wel waar ze aan toe zijn met ons: de meest kwetsbare mensen beschermen we hoe dan ook en voor ons telt iedereen mee. Samenwerken met partijen die dit niet respecteren is wat ons betreft dan ook niet mogelijk, maar in Zwolle zijn onze kernwaarden de afgelopen periode door onze college partners meestal echt gerespecteerd


  Maak melding

 18. Beste Derk, ik geef graag echte antwoorden omdat ik ga voor onze stad en ik het weblogdebat een hele mooie vorm vind om het het gesprek aan te gaan met mensen in de stad, maar eh, wat bedoel je met slurpend potje?


  Maak melding

 19. Beste Anneloes, de mogelijkheid tot het organiseren van een referendum vind ik heel mooi, maar het moet wel een initiatief zijn van mensen in de stad. Het mag wat mij betreft over alle onderwerpen, grote en kleine, immers wie bepaald wat grote en kleine onderwerpen zijn. De politiek hoeft zich wettelijk niets aan te trekken van de uitkomst van een referendum maar wij hebben ons in Zwolle altijd neergelegd bij de uitkomst van referenda.


  Maak melding

 20. Bericht door Eefke, op 28 februari 2010 om 20:26
  Beste Derk, ik geef graag echte antwoorden omdat ik ga voor onze stad en ik het weblogdebat een hele mooie vorm vind om het het gesprek aan te gaan met mensen in de stad, maar eh, wat bedoel je met slurpend potje?

  Bijvoorbeeld het nieuws wat er laatst was hun gaan een “schiet” dorp bouwen voor de politie ijsselland . Ze bereiden ineens van een tak uit naar 3 taken. Misschien een link met ( juiste) info daar over?


  Maak melding

 21. Beste Derk, ik vind het heel belangrijk dat mensen die voor de Wezo werken ook werkelijk waardevol werk doen dat ook nog bij hen past en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. Daarom is het nodig dat de Wezo werk biedt in verschillende sectoren. Ook detacheringsmogelijkheden zijn prachtig, daar willen we nog veel meer gebruik van maken. Je kunt beter op Ć©Ć©n succesvol paard wedden dan je geld verdelen over een heleboel paarden die je dan allemaal in de gaten moet houden en waarbij ook echt minder succesvolle beetjes zitten


  Maak melding

 22. Bericht door Eefke, op 28 februari 2010 om 20:41
  Beste Derk, ik vind het heel belangrijk dat mensen die voor de Wezo werken ook werkelijk waardevol werk doen dat ook nog bij hen past en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. Daarom is het nodig dat de Wezo werk biedt in verschillende sectoren. Ook detacheringsmogelijkheden zijn prachtig, daar willen we nog veel meer gebruik van maken. Je kunt beter op Ć©Ć©n succesvol paard wedden dan je geld verdelen over een heleboel paarden die je dan allemaal in de gaten moet houden en waarbij ook echt minder succesvolle beetjes zitten

  Duidelijk antwoord, dank je.


  Maak melding

 23. Buiten de drie stellingen heeft de PvdA ook extra vragen voorgelegd gekregen.

  Over de stellingen, de drie extra vragen en mogelijk andere vragen kunt u hieronder verder discussiƫren.

  PvdA ?? Reservevragen

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Het Openlucht Zwembad wordt geƫxploiteerd door een vereniging, waarbij alle leden in ruil voor de toegang vrijwilligerstaken voor de vereniging uitoefenen. De vereniging dwingen om ook niet leden toegang te geven, zou de bestaansbasis van de vereniging en daarmee van de exploitatie van het zwembad onderuit halen. Wat de PvdA betreft mag de bestaande situatie gehandhaafd worden.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  Jazeker, Zwolle verdient een kunstijsbaan. Wij zien het echter niet als een gemeentelijke taak om een kunstijsbaan te bouwen en te exploiteren. Maar als er een particulier of bedrijf zich meld in Zwolle om een kunstijsbaan te bouwen en te exploiteren, zullen wij dat van harte ondersteunen.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?
  Wij zijn niet voor een volledig autovrije binnenstad. Voor bijvoorbeeld laden en lossen door winkeliers en winkelend publiek en voor de bereikbaarheid voor mensen met een lichamelijke beperking is het nodig auto??s met mate toe te staan. Om onze prachtige historische binnenstad te beschermen en aantrekkelijk te houden voor voetgangers is het wel nodig dat er in de binnenstad steeds minder autoverkeer komt. Zo wordt bijvoorbeeld de Sassenpoort afgesloten voor auto??s en komt er Ć©Ć©nrichtingverkeer in de sassenstraat. Er zijn op dit moment nog op verschillende plekken parkeerplaatsen. Die willen we graag ombouwen tot stop en shop plaatsen (kort parkeren dus) en tot parkeerplaatsen voor vergunninghouders (binnenstadbewoners). Daarbij zouden ook eisen aan uitstoot gesteld kunnen worden. Door geleidelijke invoering zou over vijf jaar het aantal auto’s verminderd moeten zijn en hetzelfde voor de uitstoot. Noodzakelijk is wel dat er voldoende parkeerplaatsen direct aan de ring komen.  Maak melding

 24. Beste mensen van de PVDA,
  Ook jullie hebben vast gehoord en gezien over de toestand die er is ontstaan nadat er Den Bosch, aan een homosexueele prins carnaval geweigerd is een hosti uit te delen.Nu word er door het COC in Zwolle aan jullie gevraagd, om uit protest mee te gaan volgende week zondag naar Den Bosch. Wat zouden jullie dan doen.


  Maak melding

 25. Beste Ingrid, wij gaan mee, maar eh mag het ook over twee weken want een weekendje vrij na twee maanden campagne lijkt ons ook heerlijk


  Maak melding

 26. PvdA, goedenavond!
  Jullie hebben twee maanden voorgedragen als wethouder: Piek en de hier aanwezige Nelleke Vedelaar.
  – Hebben jullie ook 3 of mogelijk 4 wethouders paraat?
  – Wat vinden jullie ervan dat andere partijen vooraf weigeren een naam van een wethouder te noemen?

  Van Dijk


  Maak melding

 27. PvdA & bezoekers,

  Het is 22 uur geweest, en de discussieavond met de leden van het PvdA in Zwolle zit er alweer op!
  We geven de leden van de PvdA nog de gelegenheid om de openstaande vragen te beantwoorden, en sluiten dan deze avond af.

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

 28. Beste V. Twee wethouders is naar verwachting wel het maximum aantal dat wij mogen leveren, ik verwacht niet dat we met maar Ć©Ć©n andere partij een meerderheid hebben om een college te vormen, mocht die zeer uitzonderlijke situatie zich toch voordoen, zelfs dan denk ik dat een breder college belangrijk is in het licht van draagvlak voor moeilijke keuzes de komende jaren.
  Wij gaan voor duidelijkheid naar de kiezer, als je ons kiest weet je ook wie onze eventuele wethouders zijn, die helderheid zou ik ook andere partijen adviseren


  Maak melding

 29. Larry, wij vinden het belangrijk dat de wethouder in Zwolle woont, dat doen onze kandidaten allebei, verder gaat het om kwaliteit. En dan nog dit: hoe ver moet je daarmee gaan, moet je ook in Zwolle geboren zijn? šŸ˜‰


  Maak melding

Reageer