SP – Zwolle moet bezuinigen

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:04
Welk evenement moet meer en welke moet minder subisidie krijgen?

Antwoord SP:
De SP is een voorstander van grote evenementen en festivals. Festivals en evenementen bevorderen de sociale cohesie en zetten de stad uitstekend op de kaart. Het Bevrijdingsfestival en het Straatfestival hebben hun waarde bewezen. Ook kleinere festivals als het Hanzefestival of het Thorbeckegrachtfestival. Deze festivals en evenementen verdienen ondersteuning en versterking waar het kan. Per evenement moet wel nauwkeurig worden bekeken wat de consequenties zijn voor de omgeving en omwonenden. Meldingen van ernstige geluidsoverlast moeten serieus worden bekeken en waar mogelijk dienen effectieve maatregelen te worden getroffen. Evenementen moeten ook de tijd krijgen om zich te bewijzen. De SP is er niet voor om festivals die zich hebben verwezen van het ene op het andere jaren weg te bezuinigen (zoals bij de Stad als Theater is gebeurd). Op dit moment zien wij geen redenen om bepaalde evenementen minder subsidie te geven.

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:37
Kan de SP aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor de SP op kwaliteit ingeleverd worden?

Antwoord SP:
De SP bezuinigt absoluut niet op armoedebestrijding, thuiszorg en WMO-vervoer. Ook moet er geïnvesteerd worden in voorzieningen in de wijken, zoals wijkcentra , sportvoorzieningen, kinderopvang en politieposten. Geldverslindende en risicovolle projecten zoals de Voorsterpoort en de Rode Torenbrug gaan wat de SP betreft in de ijskast. Ook in externe inhuur, vertrekregelingen en stadsmarketing (1,5 miljoen per jaar!) kan gesneden worden. En als we gaan bezuinigen dan inderdaad niet op kwaliteit. Het aanvragen van armoederegelingen is bijvoorbeeld een vrij bureaucratisch proces, omdat mensen kopieën en gegevens moeten aanleveren die al bij de gemeente bekend zijn. Daar willen wij wel vanaf.

Bericht door Gezellig, op 12 januari 2010 om 19:48
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten !
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?

Antwoord SP:
Inderdaad, dat vraagt de SP zich ook af. Bij de behandeling van de Voorsterpoort heeft de SP (samen met de VVD) gevraagd naar een uitgebreide risicoparagraaf. Die wilde wethouder Knol en de rest van de gemeenteraad niet opstellen. We zien nu hoe het de Zwollenaren miljoen gaat kosten. Van belang is dat we voortaan de risico’s duidelijk in beeld hebben, voordat we ergens aan beginnen. Ook moet er veel betere sturing worden gegeven aan de projectteams en moeten we ervan verzekerd zijn dat alle partijen in de stad die bijdragen aan een project het met elkaar eens zijn. Bij de Voorsterpoort heeft nota bene de ING de hele visie niet onderschreven. Dat is natuurlijk al een teken aan de wand.

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:41
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

Antwoord SP:
De SP vindt ook dat iedereen die kan werken, moet werken en mee moet doen in de samenleving. Als iemand geen werk kan vinden, dan via vrijwilligerswerk of leerwerktrajecten. En inderdaad, iedereen verdient een herkansing. Dit plan in Rotterdam maak Rotterdam echter niet werkloosvrij, maar bijstandsvrij. Het plan zorgt voor verdringing van reguliere banen,omdat werkgevers voor een prikkie aan goedkope arbeidskrachten kunnen komen en dus kunnen verdienen door mensen uit de bijstand aan te nemen. Bovendien krijgen deze werknemers niet betaald volgens het minimumloon. Het aantal mensen die werken en toch arm zijn zullen groeien door dit plan. De SP vindt dat werk moet lonen en dat mensen op een normale manier rond moeten kunnen komen en de vaste lasten moeten kunnen betalen. Wat ons betreft los je armoede niet op door arme bijstandsgerechtigden te vervangen door arme werkenden. Bovendien riekt het naar dwangarbeid, omdat mensen op straffe van een korting aan het werk worden gezet.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 34
 1. Hallo SP / Frank,

  – Heeft u voor de komende verkiezingen ook een financiële paragraaf?
  – Zo ja, waar wordt het meest op bezuinigd?
  – De Rodetorenbrug is toch al in kannen en kruiken? Het staat zelfs al op Google Maps!
  – Ieder jaar komt de SP weer met een enorme waslijst aan wensen / moties voor de komende begroting? Is dat in een tijd van Crisis wel wenselijk? Waar mag b.v. veel geld bij??

  Jaap


  Maak melding

 2. Beste Jaap,

  Nee, wij hebben er niet voor gekozen een financiele paragraaf op te nemen. Dat heeft twee redenen:
  -In de eerste plaats vinden wij dat een verkiezingsprogramma een visie moet zijn op hoe je de stad het liefst zou willen hebben. Dan moet je je niet helemaal financieel vastleggen.
  -Verder was op het moment dat wij het verkiezingsprogramma schreven het volstrekt onzeker hoe de financiele situatie van de gemeente zou zijn komende jaren-en dat is eigenlijk nog steeds zo. Elke aanname die je dan doet is een gok. Wel hebben wij een aantal punten waarop wij bij voorkeur zouden willen bezuinigen, en waarop niet. Zie ook mijn antwoord aan Jan Karel elders.

  De meerderheid in raad heeft besloten de Rodenbrug aan te leggen, maar er is nog geen paal geslagen. Dat besluit kan dus gewoon nog in de ijskast gelegd worden, als een nieuwe raad dat wenst. Het lijtk me verstandig dat in crisistijd al het gemeentelijk beleid heroverwogen wordt.

  De SP heeft als oppositiepartij inderdaad een hoop voorstellen gedaan voor verbeteringen in de stad. Helaas vonden wij daar niet altijd raadsbrede steun voor. Komende periode zullen we verder op de centen moeten letten, maar dat kan niet betekenen dat we helemaal niets nieuws meer gaan doen.

  Of er echt ruimte is om ergens geld bij te doen is dus maar de vraag, maar als er ruimte is ligt onze voorkeur in het verbeteren van voorzieningen in de wijken en het verbeteren van de thuiszorg en het WMO-vervoer.


  Maak melding

 3. Goedenavond SP-ers. De politiek bestaat uit het sluiten van compromissen. In uw antwoord op mijn vragen geeft de SP aan, dat absoluut niet op armoedebestrijding, thuiszorg en WMO-vervoer zal worden bezuinigd. Houdt de SP dit standpunt ten allen tijde in stand of is de SP bereid in bepaalde gevallen c.q. uitzonderlijke situaties water bij de wijn te doen en laat de SP dit radicale standpunt varen?  Maak melding

 4. Frank,

  Als de Rodetorenbrug in de ijskast kan, is dat dan ook mogelijk met het Katwolderplein? Dat zou wat miljoentjes schelen 😉

  Is je bekend dat de TCZ uit Zwolle het WMO-groepvervoer gaat verliezen? Vanaf juli 2010 gaat dit naar een taxibedrijf uit Rotterdam heb ik gisteren gehoord.
  Wat vind je daarvan?

  Jaap


  Maak melding

 5. Beste Snuffel,

  In coalitieonderhandelingen moet iedereen water bij de wijn doen. Ook wij. Maar elke partij heeft ook punten die ze absoluut wil vasthouden. Voor ons is dat geen bezuinigingen op armoede, WMO-vervoer en thuiszorg. Wij hebben gemerkt dat de afgelopen jaren op deze gebieden al harde klappen zijn gevallen,met name bij WMO-vervoer en thuiszorg. Denk aan thuiszorgmedewerkers die salaris hebben moeten inleveren en de lange wachttijden bij het WMO-vervoer. Daarom houden we vast aan dit punt. Ook omdat kiezers in Zwolle zo duidelijkheid hebben over waar ze op stemmen.


  Maak melding

 6. Beste Jaap,

  Wij weten dat er een nieuwe aanbesteding van WMO op handen is, wij dachten daar maandag uitsluitsel over te krijgen. Kennelijk weet jij meer dan wij, dus dank voor de informatie.
  Of we er blij mee zijn hangt natuurlijk af van de voorwaarden en wat voor bedrijf het is. Wij willen een betrouwbare vervoerder die zich aan afspraken houdt en klantvriendelijk werkt. Als een nieuwe aanbieder aan deze voorwaarden voldoet, zou het goed nieuws kunnen zijn. Maar wachten nog wel even op het officiele bericht van de wethouder.


  Maak melding

 7. Dank voor uw antwoord. Nu u het toch over salaris inleveren heeft. In het geruchtencircuit gaat het verhaal dat de burgemeester salarisverhoging zou krijgen c.q. zou hebben gehad. Daarnaast wil de VNG de salarissen van de gemeenteambtenaren, dus ook de in de lagere schalen vertoevende ambtenaren, op de nullijn houden. Stel dat bovenstaande de waarheid is. Wat is de mening van de SP hierover?  Maak melding

 8. Beste Snuffel,

  Het klopt: de burgemeester en de wethouders worden -gek genoeg- betaald naar de CAO van de rijksambtenaren. Die krijgen dit jaar een loonsverhoging 2.8%. Het is op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd dat bestuurders hun ambtenaren vragen de nullijn vast te houden, maar er zelf behoorlijk op vooruitgaan. Wat ons betreft zou het een goed gebaar zijn die te matigen. Toekomstige SP-wethouders in Zwolle zullen in elk geval afzien van verhoging.

  Wat de ambtenarensalarissen betreft, zijn wij van mening dat de overheid, dus ook de gemeenten, zich moeten houden aan het sociaal akkoord dat Kabinet, werkgevers en vakbonden begin 2009 hebben gesloten. Hierbij werd afgesproken dat de vakbonden geen grote looneisen zouden stellen, maar dat moest worden ingezet op koopkrachtbehoud. Dat betekent dus geen salarisverhoging,maar wel correctie voor de inflatie. Dat de VNG zich hier in de onderhandelingen niet aan houden schaadt de betrouwbaarheid van e overheid.


  Maak melding

 9. U zegt het netjes, maar m.a.w. de SP is hier pissig over. Is er een oproep richting B&W geweest waarin de SP haar afkeuring over deze gang van zaken heeft meegedeeld en heeft de SP, B&W opgeroepen van deze verhoging, uit het oogpunt van solidariteit, af te zien?  Maak melding

 10. Beste Snuffel,

  Zodra er een nieuw college is -want over hun gaat het natuurlijk feitelijk, zullen wij hen oproepen van de verhoging af te zien, ook als de SP onderdeel is van het college. Dat kan ik bij deze toezeggen. En inderdaad ik zeg het netjes, maar wij zijn zeer verontwaardigd over deze dubbele moraal, niet alleen van het Zwolse bestuur maar van (bijna) alle gemeentebesturen.


  Maak melding

 11. @Snuffel: de verhoging geldt voor 2010. Het huidige college kan wel dingen toezeggen, maar het zijn natuurlijk hun opvolgers die eraan zullen moeten voldoen. Dus dat zijn de mensen waarvan we de toezegging werkelijk moeten hebben.


  Maak melding

 12. Wordt het niet eens tijd dat de stekker uit de subsidiekraan van het Ecodrome gaat? Libema is een commerciële partij. Leuk hoor, dat ze scholen rondleiden, maar dat kan FC Zwolle of De Spiegel ook.


  Maak melding

 13. Beste Marjan,

  Wij bekijken een mogelijk nieuw subsidieverzoek van het Ecodrome met enige scepsis. Net als bij FC Zwolle hangt alles af van een deugdelijke financiele onderbouwing. Als die ontbreekt, kan er van verdere subsidie geen sprake zijn.


  Maak melding

 14. Ik neem aan dat ze wel moeten. Het is toch niet uit te leggen, dat de vader der gemeenteambtenaren salarisverhoging krijgt en zijn kinderen niet.


  Maak melding

 15. Frank, bedankt voor je antwoord. Ik vind het gewoon onbegrijpelijk dat het Ecodrome subsidie kan krijgen. Ik zou dan ook als partij TEGEN zijn!


  Maak melding

 16. Er zijn al meer partijen tijdens deze discussieavonden aan het woord geweest. Hier vind ik ook partijen die eenzelfde mening hebben over het bezuinigen. Wat is de meerwaarde als ik op de SP stem?


  Maak melding

 17. Beste Snuffel,

  Dacht ik net dat ik je stem al had binnengesleept! 😉
  Maar serieus, los van onze bezuinigingsvoorstellen zetten wij in ons programma vooral in op versterking van de voorziening in de buurt. Voor ons is de buurt de schaal van de toekomst. Dat betekent dus dat mensen voorzieningen als postkantoren, wijkcentra, politieposten etc. dicht in de buurt hebben en dat je zoveel mogelijk gemeentelijke zaken dichtbij huis kunt regelen. Hierin verschillen wij van andere partijen, die de laatste jaren vooral inzetten op centraliseren en schaalvergroting. De SP houdt vast aan de menselijke maat.


  Maak melding

 18. Het leek er op, maar zo gemakkelijk gaat dat ook weer niet! Je moet er wel wat voor doen.
  Het is een goed streven, maar wat kan de SP doen tegen het verdwijnen van bijvoorbeeld bankfilialen uit de buurt, dat is namelijk de trend van de laatste jaren. Inderdaad centraliseren en schaalvergroting. De burger/klant is bijzaak, zeker als je ziet wat bijvoorbeeld de senioren onder ons moeten doen om iets bij of met de bank te regelen. Zij hebben gewoon de macht om uit economische motieven diezelfde buurt te verlaten.


  Maak melding

 19. @Snuffel: er zijn twee sporen die we moeten volgen. In de eerste plaats moet de gemeente via overleggen met banken proberen zoveel mogelijk filialen/pinautomaten te behouden. Natuurlijk kan de gemeente daar uiteindelijk niet over beslissen, maar wel invloed uitoefenen.
  Het andere spoor is actie voeren met omwonenden! Grote bedrijven zijn altijd gevoelig voor negatieve publiciteit. Als er in een buurt (of een dorp, want daar is de problematiek nog veel groter) veel verzet is kan daarmee een beslissing teruggedraaid worden. De SP probeert vaak actie te voeren met bewoners om voorzieningen te behouden, zoals bijvoorbeeld in het verleden het postkantoor (waar het helaas niet gelukt is).

  Verder kan het geen kwaad de banken eraan te herinneren dat ze net met een sloot belastinggeld gered zijn van faillissement en ze de maatschappij dus wel wat verschuldigd zijn.


  Maak melding

 20. Beste debaters:

  Aan de SP zijn nog een drietal extra vragen gesteld. Naast het discussieonderdeel Bezuinigingen kunt u nu ook uw vragen stellen over de drie extra vragen of een andere vraag aan de SP stellen.

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  De SP is van mening dat elk zwembad ?? openlucht of niet ?? voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het openluchtbad is natuurlijk de parel onder de zwembaden in Zwolle. Bij het Openluchtbad bestaat nu de bijzondere constructie dat iedereen die lid is ook een aantal uren vrijwilligerswerk verricht. De SP moedigt dergelijke constructies zeker aan, omdat het voor meer betrokkenheid zorgt van de leden die daar gaan zwemmen en omdat het de kosten natuurlijk laag houdt. Mocht dit lidmaatschap verdwijnen, dan moet de gemeente één of meer beheerders aanstellen, die het bad draaiende houden. Het entreegeld moet hoe dan ook voor iedereen ?? dus ook voor mensen met een laag inkomen ?? acceptabel zijn.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  De vraag of Zwolle een overdekte (kunst)ijsbaan verdient is geen moeilijke: natuurlijk! De vraag of de stad daar op dit moment geld in moet steken is lastiger te beantwoorden. Wat de SP betreft is het in deze economisch onzekere tijden niet verstandig aan zo??n groot project te beginnen. Door de bestaande ijsbaan in Deventer worden Zwolse schaatsliefhebbers al enigszins bedient. Natuurlijk zou het fantastisch zijn voor de sportieve uitstraling van Zwolle als we zelf een ijsbaan hadden. Maar dit is niet het moment. Als de economie weer goed draait, en de inkomsten van de stad weer enkele jaren verzekerd zijn, dan is dat het moment om over dit soort projecten na te gaan denken. Maar nu onze financiën in de nabije toekomst zo onzeker zijn, is een discussie over een overdekte ijsbaan wat ons betreft niet aan de orde.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  De SP is voorstander van het autoluw maken van de Binnenstad. Het volledig autovrij maken van de Binnenstad is geen realistische opgave, omdat voor de ondernemers in de Binnenstad de aanvoer van goederen van wezenlijk belang is. De auto heeft in Zwolle de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in de Hoofdinfrastructuur Stadshagen en de verbreding van de Ceintuurbaan. Dit zijn echter geen duurzame investeringen. Het moedigt automobiliteit alleen maar aan. Meer ruimte voor de auto gaat ten koste van geld voor betere fietspaden, slimme stallingen of van meer buslijnen en lagere tarieven. Ondanks alle alternatieven zullen er altijd auto??s blijven rijden. Deze moeten dan wel goed kunnen doorstromen door de stad. Dat is beter voor het milieu. Het verkeersinfarct rondom het centrum, het station en op de ring groeit. Dit maakt bijvoorbeeld van de IJsselallee een vieze, vervuilende polonaise. Er dient te worden onderzocht op welke manier de verkeersknooppunten kunnen worden ontlast.  Maak melding

 21. Wat is invloed uitoefenen, als je weet dat in 9 van de 10 gevallen economische motieven de basis is van het verdwijnen van filialen/pinautomaten Verdienen blijft toch altijd de eerste prioriteit van een bank.


  Maak melding

 22. Dag Snuffel,
  Zeker, en daarom zal een bank altijd een afweging maken waarop ze het meest verlies maken: als ze slecht in het nieuws komen over een sluiting kiezen ze -misschien- eieren voor hun geld. Banken willen ook graag een imago van maatschappelijk verantwoord ondernemen hooghouden.
  Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat het vaak moeilijk is. Maar daarom is het ook de taak van de politiek om alles op alles te zetten dit soort voorzieningen te behouden.


  Maak melding

 23. Beste SP,

  Uw antwoord biji de vraag over een ijsbaan in Zwolle snap ik, maar is voor mij niet bevredigend.
  Om nu bij alle nieuwe ideeen en projecten te zeggen dat het ‘slecht gaat’, stimuleert niet de ondernemersgeest. Dan komt er niets nieuws tot stand en boek je geen vooruitgang.
  Wanner heeft een geweldig plan als b.v. de bouw van een kunstijsbaan kans?

  Jaap


  Maak melding

 24. Beste Jaap,

  Een IJsbaan aanleggen is nu eenmaal een groots project en als je het wilt doen dan moet je het ook gelijk goed doen. We weten dat de gemeente fors moet bezuinigen, we weten dat de inkomstenbronnen voor de gemeente: zowel publiek als privaat, aan het opdrogen zijn. Als een ondernemer geheel zelf een IJsbaan wil bouwen en exploiteren is dat natuurlijk fantastisch. Maar als de consequentie is dat de gemeente er geld in moet steken dan zeggen wij inderdaad: nu even niet.
  We zouden natuurlijk als SP kunnen zeggen dat we helemaal voor zijn (zijn we ook) en dat hij zeker moet komen, maar wij willen realistisch zijn over de bezuinigingen en eerlijk naar de kiezers over wat er na de verkiezingen mogelijk is. Een IJsbaan beloven zonder daar de financiering voor gedekt te hebben neigt naar het misleiden van de kiezers. Want het geld moet altijd ergens vandaan komen.


  Maak melding

 25. De discussieavond met de SP zit er helaas alweer op.

  De lijsttrekker en enkele raadsleden van de Socialisstische Partij worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en het geven van antwoorden. Natuurlijk bedanken we ook de vragenstellers van Weblog Zwolle voor hun inbreng.

  We wensen iedereen een goed weekend !

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

Reageer