Swollwacht – Zwolle moet bezuinigen

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet.

Bericht door Gezellig, op 12 januari 2010 om 19:50
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten !
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?

Hi Gezellig. De redenen hiervan zijn naast lokaal moeilijk beïnvloedbare factoren als kredietcrisis en nu de economische crisis, ook de wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren is omgegaan met het zgn. risicomanagement. De door jou genoemde voorbeelden zijn exact de voorbeelden, waarbij miljoenen euro’s zijn weggelekt (ook stuifbergen en de lekkende tunnel Lübeckplein zijn nog voorbeelden waar veel geld verloren is gegaan) doordat het risicomanagement niet op orde was en nog steeds niet is. De aanbevelingen die de gemeentelijke rekenkamer een aantal jaren terug heeft gedaan om het risicomanagement te verbeteren zijn slechts mondjesmaat geïmplementeerd. Bij het voeren van een goed risicomanagement bespaard dit de gemeente jaarlijks miljoenen. eea is ook een landelijk tendens, er lekt namelijk nog veel te veel geld weg bij grote projecten. Kijk maar naar de aanleg van de metro in Amsterdam. Kortom, hier valt nog veel te doen en nog meer te winnen!

Bericht door Snuffel, op 13 januari 2010 om 20:21
Kan Swollwacht aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?

Beste Snuffel, er mag de komende jaren beslist niet bezuinigd worden op welzijn gehandicapten, mensen met chronische aandoeningen en thuiszorg. Kortom, op de uitvoering van de WMO wordt niet bezuinigd. Ook de middelen die er zijn voor de armoedebestrijding (bijzondere bijstand) dienen gehandhaafd te blijven op het huidige niveau.

Als er bezuinigd wordt mag er dan voor Swollwacht op kwaliteit ingeleverd worden?

Kwaliteit is een belangrijk aspect in alle vormen van dienstverlening en te leveren producten. hierop mag niet bezuinigd worden. Bezuinigingen gaan bij ons dus niet via de kaasschaafmethode, maar juist door het maken van keuzes. Wij kiezen voor inkrimping van het gemeentelijk organisatie door meer efficiency en effectiviteit, daarbij dient het nieuw te vormen college een voorbeeld te zijn door te kiezen voor 5 ipv 6 wethouders. Ook stopzetten subsidie Ecodrome, professionalisering van het risicomanagement. Dit is slechts een greep van de mogelijkheden die wij zien, om de huidige sociale infrastructuur in tact te houden

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:41
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

Beste Dick, mijn motto is: Iedereen die kan werken, wil werken! Als gemeente krijgen wij jaarlijks miljoenen euro’s subsidie om mensen die werkloos zijn snel te helpen aan een reguliere baan. De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro’s teruggestort aan het rijk, omdat Zwolle de beschikbare gelden onvoldoende heeft kunnen besteden aan loopbaantrajecten, participatiebanen, leerwerk trajecten, loonkosten subsidies etc..etc.. Nu de werkloosheid oploopt en de financiële middelen steeds schraler worden, is het zaak om op een innovatieve en creatieve wijze de WWB middelen van het werkdeel maximaal in te zetten. Het voorbeeld die jij aangeeft zou een mogelijkheid zijn om te onderzoeken en later eventueel in te voeren. Tevens is het mijn vurige wens om een nieuwe vorm van de WIW / ID banen her in te voeren voor bijvoorbeeld Wijkaccommodaties, kantinebeheer, schoolconciërges, peuterspeelzalen, stadswachten etc..etc.. Groot deel van de mensen die dit graag zouden willen en hier geschikt voor zijn zitten nu achter de geraniums met een uitkering. Meest bizarre is dat thuiszitten betaald wordt uit het potje bijstand en participatie banen grotendeels uit het werkdeel. qua financiering weinig verschil, maar wel mensen aan het werk met eigenwaarde en trots op hetgeen wat ze doen. De ervaring die wordt opgedaan is een mooie opstap naar uiteindelijk regulierwerk.Voorts is het wellicht overbodig te melden dat die mensen die langdurig werkloos zijn -en niet of moeilijk te begeleiden zijn naar werk – maximale mogelijkheden te bieden in allerlei vormen van sociale activering. Hierbij kun je denken aan vrijwilligerswerk noem maar op. Het gaat mij erom, dat iedereen die het kan ook echt gaat meedoen, op welke wijze dan ook!

Lees voor het reageren de voorwaarden.

.
Artikel delen:
Reacties 51
 1. In uw verkiezingsprogramma staat ‘uitkering aan allochtonen wordt alleen verleend als zij Nederlands leren’? Deze passage kun u nooit waarmaken en het is ook niet uitvoerbaar! Hiermee dwingt u mensen dakloos en broodloos te zijn! Dat is buitengewoon associaal als je voor de rest zoo mooi woorden gebruikt voor de daklozen?


  Maak melding

 2. Als antwoord over bezuinigingen geeft u aan dat het oplopen van tekorten op projecten komt door de economische crisis! Dat is buitengewoon onwaar! Projecten die u vervolgens opnoemt lopen al jaren voor dat de crisis is ontstaan?


  Maak melding

 3. Dag Baskan,
  wil je daadwerkelijk op een goede wijze integreren en kans krijgen op de arbeidsmarkt dan is het goed beheersen van de Nederlandse taal erg belangrijk. SW wil juist mensen met een taalachterstand stimuleren de taal goed machtig te zijn, zodat deze mensen niet worden uitgesloten.


  Maak melding

 4. Dag Mesut,
  SW heeft een hele reeks van onderwerpen en voorbeelden waarop bezuinigd kan worden, en deze zijn niet on realistisch. Wij geven aan waarop wij niet willen bezuinigen en hoe de gemeente kan leren van flaters uit het verleden. Deze Crisis heeft niets te maken met het verleden, maar is wel een reden waarom nu de broekriem moet worden aangetrokken. helaas!


  Maak melding

 5. Dag Marcello,
  Risicomanagement is bijvoorbeeld zorgen dat je grote projecten goed beheerst. Dit kan oa. door mensen die verantwoordelijk zijn voor grote projecten goed op te leiden en er verder voor zorg te dragen dat de vele fasen in een project goed wordt afgestemd met de gemeenteraad, zodat bij fouten dan wel afwijkingen direct kan worden ingegrepen.


  Maak melding

 6. Goedenavond Swollwacht. In uw antwoord op mijn vragen, stelt u dat u niet op kwaliteit in wilt leveren. Politiek bestaat alleen uit het sluiten van compromissen. Stel dat een zwaar wegende beslissing genomen moet worden en dat de oplossing alleen kan komen als u op kwaliteit in levert. Bent u dan nog geneigd om te zeggen dat er niet op kwaliteit ingeleverd wordt?


  Maak melding

 7. Beste Snuffel, wij willen geen afbreuk op kwaliteit op zorg, mensen met chronische aandoeningen en gehandicapten. Wij zijn van mening dat er op heel veel andere zaken bezuinigd kan worden. Wij zullen dus geen compromis sluiten op verschraling van kwaliteit omdat dit het zelfde als bezuinigen is.


  Maak melding

 8. Dag Baskan, werk gaat bij ons voor inkomen! Op het moment dat taalachterstand een probleem is om aan de slag te komen, dan zullen wij de personen in kwestie gaan stimuleren om deze taalachterstand weg te werken, zodat de kansen op een baan gaan groeien voor de personen in kwestie.


  Maak melding

 9. Mensen stimuleren is iets anders dan hun inkomen afpakken die u nooit kan waarmaken!. U spreekt u zelf wederom tegen. Mijn vraag beperkt zich tot de passage in uw programma. Dan zou ik ook correcter van u vinden als u zich ook daartoe beperkt?
  Nogmaals beweert iets, ten koste van andere mensen die u niet kunt waarmakan!


  Maak melding

 10. Er bestaan nog meer zaken in de wereld, dan alleen maar zorg, mensen met chronische aandoeningen en gehandicapten. Als ik uw antwoord goed lees, wilt u daar wel inleveren op kwaliteit, of lees ik het verkeerd?


  Maak melding

 11. Dag Baskan, de letterlijke tekst uit ons programma is:”Eventuele uitkeringen aan allochtonen met taalachterstanden worden alleen toegekend als men bereid is zich (bij) te scholen in de Nederlandse taal”. Er staat dus duidelijk dat wij de bereidheid vragen om zich bij te scholen om de nederlandse taal eigen te maken. Dit mag je toch vragen van iedereen in een multiculturele samenleving waar iedereen mee doen centraal staat. Je leest het ons inziens te veel vanuit een negatieve insteek, terwijl de gedachtengang achter dit als kans gelezen moet worden!  Maak melding

 12. Deze passage is nergers op gebaseerd, wel dan slechts op onderbuikgevoelens! Hoeveel mensen kent u die de taal niet wensen te leren? Het is ook bovendien wettelijk niet uitvoerbaar!


  Maak melding

 13. Beste Snuffel, de vraag is waar wij beslist niet op willen bezuinigen en dat is op deze aspecten. Daarnaast hebben wij een aantal zaken opgesomt waar wel op bezuingd kan worden. Eerst kijken wij naar de maximale mogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie en dan pas verder….


  Maak melding

 14. Beste Baskan, wij spelen niet in op onderbuik gevoelens. SW is een partij die altijd opgekomen is en toekomstig ook altijd zal opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving, daarnaast hechten wij hele grote waarde aan een multiculturele samenleving. maar soms mag je ook bepaalde eisen stellen, dit in het belang van de doelgroep zelf. Dat is niet inspelen op onderbuikgevoelens maar ieder mens serieus nemen en kansen willen bieden. Jij denk daar anders over, dat mag, maar wij staan achter ons programma en weten ook dat het uitvoerbaar is vanuit de wet werk en bijstand (WWB)!


  Maak melding

 15. We verschillen sterk van mening en raad u aan eerst de Wet Werk Bijstand goed te bestuderen alvorens u in uw programma de verschillenjde bevolkingsgroepen tegenoverelkaar gaat zetten.


  Maak melding

 16. Beste Peter,
  Bv. is Voorsterpoort een ambitieus project. Op zich storen wij ons niet aan dit project, wel vinden wij dat in het kader van bezuinigingen dat dit project in de wachtkamer geplaatst mag worden qua ambitie. Daarnaast moet er veel meer ingespeeld worden op de vraag in de markt zodat dreigende tekorten worden voorkomen. Met andere woorden, grootschalige projecten moeten veel meer vraaggericht zijn ipv aanbodsgericht, daarmee zullen ook financiele tegenvallers en dus risico?s voorkomen kunnen worden.


  Maak melding

 17. Met welke politieke partij zou u in een nieuw te vormen college willen samenwerken om uw ideeen voor de bezuinigen door te voeren? Max. 2 partijen a.u.b.


  Maak melding

 18. Beste F&W,
  “Daarnaast moet er veel meer ingespeeld worden op de vraag in de markt zodat dreigende tekorten worden voorkomen. Met andere woorden, grootschalige projecten moeten veel meer vraaggericht zijn ipv aanbodsgericht, daarmee zullen ook financiele tegenvallers en dus risico?s voorkomen kunnen worden.”
  Wat bedoelen jullie met “aanbodsgericht”?  Maak melding

 19. Beste Jaap,
  wij sluiten geen enkele partij uit voor toekomstige samenwerking. Vanzelfsprekend zullen wij onze standpunten inbrengen in de komende onderhandelingen en zullen wij het liefst willen samenwerken met partijen waarbij wij zo veel mogelijk eigen standpunten terug kunnen laten komen in het toekomstige college programma. Maar eerst is de kiezer aan de beurt op 3 maart as.


  Maak melding

 20. Beste Drama,
  Met aanbodsgericht doelen wij op de specifieke voorwaarden die door gemeente gestelt worden bij de inrichting van een gebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat op Hessenpoort geen detailhandel wordt toegestaan (behalve ikea), maar men zich hier wel zou willen vestigen.


  Maak melding

 21. Beste F&W,
  @Voorsterpoort 20.34. de genoemde financiele tegenvallers en risico’s die jullie hier noemen: toch niet ten laste van de gemeente?


  Maak melding

 22. Beste Drama,
  SW heeft een lijstje met goede kandidaten die affiniteit hebben met de stad (dus bij ons geen kandidaten van buiten Zwolle!!!!), welke pas in beeld komen als de burger op 3 maart heeft gekozen en wij in beeld komen voor College deelname. Onze portefeuille voorkeur gaat uit naar Welzijn, sociale zaken, sport, dierenwelzijn en economie.


  Maak melding

 23. Naast de normale items kunt u de laatste drie kwartier ook vragen stellen of uw mening geven op een drietal extra vragen, inclusief de antwoorden die Swollwacht hierop gegeven heeft. Succes!

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Dat zou wel het mooiste zijn, alleen is dit financieel helaas nog niet mogelijk omdat er onvoldoende gemeentelijke middelen zijn om dit realiseerbaar te maken. Wel zijn wij van mening dat de vrijwilligers die het zwembad openhouden en exploiteren op meer gemeentelijke financiele ondersteuning moet kunnen rekenen.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  Dat is een heel leuk en goed idee. In het verleden is dit al eens aan de orde gekomen, maar bleek dit financieel onhaalbaar te zijn. Mocht er een marktpartij komen die eea wil realiseren en exploiteren, dan kan dit initiatief rekenen op de steun van Swollwacht

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  Ja, alleen moet de binnenstad wel goed bereikbaar blijven voor mensen met een beperking en toeleveranciers. Tevens is van Swollwacht van mening dat er in de binnenstad shop en stop parkeerplaatsen moeten blijven. Autoluw is prima, maar niet geheel afsluiten!  Maak melding

 24. Beste F&W,

  ’t is misschien niet gebruikelijk, maar als je een sterke kandidaat-wethouder hebt, zou ik hem/haar (Zwollenaar!) bekend maken, zodat de kiezer ook daarmee extra wordt uitgenodigd om op SW te stemmen.


  Maak melding

 25. Admin, is mijn commentaar gewist?

  ===========

  Ja, doordat u zich niet aan het onderwerp van de discussie hield, en iets suggereerde wat u had kunnen weten als u de start van de discussie gevolgd had.


  Maak melding

 26. Beste Drama,
  goed geprobeerd, maar wij willen niet voor de muziek uitlopen. Daarnaast is het ook bepalend welke portefeuilles SW krijgt indien wij aan het nieuwe College kunnen gaan deelnemen, wij hebben bv voor economische programma?s een andere kandidaat dan voor het welzijnprogramma. Maar we zullen, indien de Zwolse burger ons dit vertrouwen geeft en mogen deelnemen aan het nieuwe College, met een goede kandidaat komen, daar kunnen de Zwolse burgers op vertrouwen.


  Maak melding

 27. Waarom kan de gemeente geen kunstijsbaan exploiteren? Het zou ook nog een niet overdekte baan kunnen zijn. Als Ronald Mulder zo doorgaat is er zeker markt voor en moet het naar mijn mening rendabel te maken zijn. De baan zou nu mooi op de IKEA locatie kunnen. Met Wennemars als directeur.


  Maak melding

 28. Het valt me op dat de het taalgebruik, net als in Den Haag, aan het verruwen is. Ik vind dat u daar ook aan meewerkt. Waarom gebruikt u met regelmaat krachttermen? Dat kan toch anders?


  Maak melding

 29. Beste F&W,
  Ik zou zeggen: durf maar eens voor de muziek uit te lopen; breek eens door de afgestofte kaders: laat weten wie het zijn. Op welke wijze zou dat tegen kunnen werken?


  Maak melding

 30. Beste heer/mevrouw v Dijk, op zicht een goede en positieve gedachte, maar moet daar wel het geld voor zijn. Zoals u wellicht weet moet er behoorlijk bezuinigd worden en liggen er nog meer wensen in de stad. Daarnaast wil Swollwacht binnen de bezuinigingsoperatie het opgebouwde sociale programma behouden. Binnen de komende bezuinigingen, welke fors zullen zijn, ligt onze prioriteit eerst bij de mensen en daarna, als er de financiele ruimte voor is, een invulling geven aan de overige aanwezige wensen en initiatieven in de stad.


  Maak melding

 31. Beste F&W, vragen stellen en antwoord geven kan dus op verschillende manieren:
  mijn vraag:
  laat weten wie het zijn. Op welke wijze zou dat tegen kunnen werken?
  is volgens mij niet beantwoord zoals ik het bedoel:
  Noem mij drie (flauw) argumenten waarom het vooraf noemen van namen van geschikte kandidaat-wethouders tegen zou werken?  Maak melding

 32. O, maar ik bedoelde het juist positief. Leuk, dat u antwoorden geeft. Of dat gewenst is of niet. We doen allemaal ons best toch? Ik vind het dus hartstikke leuk dat dit op deze manier hier op Weblog Zwolle gebeurd.


  Maak melding

 33. Beste deelnemers aan het debat met Swollwacht via Weblog Zwolle, de tijd zit er bijna op en wij willen alvast iedereen bedanken voor de leuke discussies en tips die wij van u allen hebben mogen ontvangen.
  ook willen wij de redactie van Weblog Zwolle bedanken voor deze gelegenheid en organisatie.

  Vriendelijke groeten,
  Freddy en William


  Maak melding

 34. Tot onze spijt, is de tijd om en moeten wij een einde maken aan de mogelijkheid tot reageren. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst Swollwacht een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 35. Beste Drama,
  wij hebben niet het idee dat het tegen werkt, maar het is niet onze werkwijze, dit is onze werkwijze:
  1. eerst ons programma (is gebeurd)
  2. dan onze kandidaten van onze lijst (is gebeurd)
  3. dan is de Zwolse burger op 3 maart aan het woord
  4. dan de College vorming
  5. dan de kandidaten wethouders  Maak melding

Reageer