Einde dreigt voor Studentertainment

Zwolle – Studentertainment, de leer- en werkplaats voor studenten van de School of Social Work van Hogeschool Windesheim en bron van veel cultureel vermaak, met onder andere programmeringen tijdens de Grasweek, Bevrijdingsfestival en een doorlopende programmering in het Vliegende Paard, wordt bedreigd in haar bestaan.

Hogeschool Windesheim heeft besloten 1 januari j.l. de stekker uit het studentenproject te trekken. Aangezien zij jaarlijks bijna 70.000 euro in Studentertainment steekt betekent dit waarschijnlijk het einde van de club. Dat betekent niet alleen een verdere verslechtering van de mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen maar vooral het einde van een podium voor de kleinere Nederlandse bands en daarmee een verdere afbraak van het popaanbod in Zwolle. Oorzaak van de bezuiniging is het schrappen van het onderdeel Student en Onderwijs Service (SOS) van Windesheim. Bij Studentertainment werkt vanuit de school een betaalde coördinator samen met 5 stagiaires. Bas Wiebing, lid van de Centrale Medezeggenschapsraad Raad (CMR), zegt het erg jammer te vinden dat Studentertainment moet stoppen. Hij is niet blij met de gang van zaken. Vanuit het Studenten Overleg Orgaan Zwolle is een brief naar het College Van Bestuur van Windesheim gegaan waarin staat dat de studenten het zeer jammer vinden dat de SOS moet stoppen en heeft het verzoek neergelegd nog eens naar deze belangrijke club voor de studenten en de stad Zwolle te kijken. Mogelijk, dat er ergens nog een potje beschikbaar is voor Studentertainment.


Ook het Verenigingen Overleg Zwolle, waar 8 studentenverenigingen bij aangesloten zijn, betreurt het stopzetten van Studentertainment. Zij vinden dat er veel know how en een goed opgebouwd netwerk verloren gaat door deze bezuinigingsmaatregel voor studenten die de stad Zwolle aantrekkelijker maken.

Studentertainment in het Vliegend Paard is een belangrijke ontwikkelplek voor studenten in Zwolle. Het verdwijnen ervan betekent een bijzonder onwenselijke verslechtering van de mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen, ontplooien, om een netwerk op te bouwen en in een vertrouwde omgeving de eerste stappen te zetten als culturele professional. De kwaliteit van de afgestudeerde studenten van Windesheim zal daardoor omlaag gaan. Stop zetten van Studentertainment  zou een verarming van het onderwijs betekenen, met name voor de opleiding CMV.
 
Verder is verdwijnen van Studentertainment en de culturele programmering die het aanbiedt een aanzienlijke verschraling van het Zwolse cultuuraanbod voor publiek en muzikanten & bands, en zo wordt Zwolle als vestigings- of studentenstad een stukje oninteressanter. Deze plek is belangrijk voor de culturele infrastructuur van zowel de studentenstad Zwolle als Hogeschool Windesheim.

Studentertainment heeft als doel studenten de gelegenheid te geven in aanraking te komen met aansprekende culturele activiteiten. Daarvoor wordt een afwisselend en uitgebalanceerd programma samengesteld. Het aanbod moet aantrekkelijk zijn voor studenten en studenten uitnodigen in contact te komen met culturele activiteiten die in Zwolle niet ruim voor handen zijn. Studentertainment wordt gefinancierd door de gemeente Zwolle door middel van een jaarlijkse subsidie van 12.500 euro, door het Vliegende Paard, door Chr. Hogeschool Windesheim en het onderdeel daarvan, de SOS. Studentertaiment draait momenteel nog op een laag pitje door. Het denkt in februari nog wel Paardpop te kunnen organiseren, maar daarna is de toekomst voor de studenten ongewis.

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Dat betekent niet alleen een verdere verslechtering van de mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen maar vooral het einde van een podium voor de kleinere Nederlandse bands en daarmee een verdere afbraak van het popaanbod in Zwolle.

  Volgens mij zijn er nog veel studentenverenigingen waar studenten zich kunnen ontwikkelen. Alleen is het werk wat de studenten bij studentenverenigingen doen geheel vrijwillig.

  Daarnaast zijn er nog popfront, open podia bij ZHTC, eureka, DIY en ongetwijfeld meer locaties waar bands kunnen optreden.

  Maar desalnietemin is het natuurlijk jammer dat zoiets dreigt te verdwijnen


  ⚠️ Meld

 2. Alleen is het werk wat de studenten bij studentenverenigingen doen geheel vrijwillig.

  Hoewel vrijwillig bijdragen natuurlijk helemaal ok is, is een vrijwillige organisatie qua kwaliteit en professionaliteit doorgaans niet te vergelijken met een professionele organisatie als studentertainment. Ik begrijp deze zet dan ook niet van Windesheim.


  ⚠️ Meld

 3. @ghehehe, maar ik refereerde aan deze zin “Dat betekent niet alleen een verdere verslechtering van de mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen”

  Dat is, in mijn ogen, dus niet waar. Dat het resultaat minder kwaliteit en professionaliteit heeft is een andere discussie.


  ⚠️ Meld

 4. Windesheim propageert al jaren van Zwolle een heuse studentenstad te willen maken, maar lijkt met deze beslissing al het werk in een keer teniet te willen doen.
  Het unieke aan Studentertainment is namelijk de laagdrempeligheid en voor iedereen toegankelijk.

  De suggestie die Emile Hoogterp doet, is trouwens een aardige, maar absoluut niet haalbaar. Zoals Hoogterp ongetwijfeld weet, zijn er in Zwolle relatief weinig studenten lid van een SV. Ook ASV ZHTC heeft daar veel last van gehad, Emile, als het goed is weet jij dat als geen ander. Hoe valt anders de samenvoeging van Hippo Sodalicium en ZHTC te verklaren, of het delen van de ZHTC-societeit met AC?

  Daarnaast is er bij de SV’s niet echt sprake van continuïteit en doorstroom, waardoor mogelijke initiatieven die het verdwijnen evenementen van Studentertainment zouden moeten vervangen, niet lang zullen blijven bestaan. Studentertainment is juist een organisatie die, los van de populariteit, altijd continuiteit en doorstroom genereerde.

  Daarnaast zijn er nog popfront, open podia bij ZHTC, eureka, DIY en ongetwijfeld meer locaties waar bands kunnen optreden.

  Volgens mij wordt er hier met ‘podium’ niet het letterlijke woord bedoeld, maar het podium dat deze bands verzameld en presenteert aan het grote publiek.
  Het open podium bij ZHTC is mij bekend, maar zou ik je mogen vragen hoeveel mensen daar doorgaans op af komen? Los van de mogelijke ZHTC-ers en/of AC-ers. Ik ben namelijk erg benieuwd. Veel van de podia zitten namelijk niet in de binnenstad, en is voor veel studenten niet in de buurt van een gezellige kroeg waar na afloop nog iets gedronken en gekletst kan worden.

  Afijn, om een lang verhaal kort te maken. Als het College van Bestuur dan toch wil bezuinigen, snij dan in de bestuursbeurzen van de SV’s (ik ben namelijk niet overtuigd dat deze beurzen de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een prominenter beeld van Zwolle studentenstad, eerder het tegendeel is gebleken, of schaf dan de subsidie voor de SV’s af. Deze hebben, zo blijkt uit het verleden, namelijk geen enkele continuïteit geboden, kloppen enkel en alleen bij Windesheim aan om hun feesten en evenementen te subsidieren, terwijl het aanschrijven van alle hogescholen in Zwolle mij niet meer dan logisch lijkt.

  Studentertainment heeft al meer dan eens bewezen van grote waarde te zijn voor Zwolle en Zwolle studentenstad.

  Een oproep aan het college van bestuur van Windesheim: doe het, in ieder’s belang, niet!  ⚠️ Meld

 5. Ook ben ik van mening dat de opleiding CMV de poot stijf moet gaan houden en moeten afdwingen dat Studentertainment blijft bestaan.
  Studenten van deze opleiding zijn afgelopen jaren al genoeg genaaid door allerlei managementveranderingen. Nu willen ze deze belangrijke stageplaats voor de opleiding ook nog eens door de neus boren. Als ze dan toch potjes willen schrappen, dan zouden ze wellicht de hakbijl kunnen zetten in de afdeling ‘Overambitieuze Projecten’….


  ⚠️ Meld

 6. @ghehehe:

  ik ben het volkomen met je eens!
  Deze ‘Overambitieuze Projecten….’ kosten de Windesheimstudent ontzettend veel geld en leidt doorgaans tot enkel een lege spaarpot. En wie is de dube? Niet de beleidsmakers, die krijgen gewoon doorbetaald….. >:(


  ⚠️ Meld

 7. @ Emile Hoogterp,

  Dat is, in mijn ogen, dus niet waar. Dat het resultaat minder kwaliteit en professionaliteit heeft is een andere discussie.

  Het is me niet helemaal duidelijk wat je precies ‘niet waar’ vindt…..kan er veel kanten mee op;)

  Kwaliteit en professionaliteit kan leiden tot discussie. Al mag je ervan uitgaan dat professionals meer garantie tot kwaliteit bieden, dan niet-professionals. Dat geldt voor elk vakgebied, van ICT tot scheepsbouw, van topsport tot sociaal cultureel werk.
  Ik denk dat Studentertainment haar kwaliteit ook wel heeft bewezen in de afgelopen jaren. Zoals de studentenverenigingen al aangaven: er gaat een hoop know-how verloren voor Zwolle, daarnaast zetten ze een hoop methodisch en vakgericht inzicht aan de weg.


  ⚠️ Meld

 8. @peterweethetbeter,

  Los van dat ik de sv’s best het licht in de ogen gun en eventuele subsidies hiervoor prima vindt, snijdt Windesheim hier gewoon keihard in het stageaanbod voor een opleiding. Persoonlijk ben ik redelijk bekend met deze opleiding en ik weet dat deze afgelopen jaren al aardig wat klappen te verduren gehad. Het werkveld heeft te maken met bezuinigingen, binnen de opleiding werden er op stel en sprong veranderingen doorgevoerd waar bij lange na geen draagkracht voor bleek. (uitval van vele lessen, overspannen medewerkers, verminderde sfeer, etc. tot gevolg). Nu kan zo’n tijd uiteraard overal aanbreken, komt men doorgaans ook wel weer uit. Maar om als opleidingsinstituut zijnde na zo’n periode nog eens extra zout in de wonden te strijken……
  Ik ben benieuwd hoe bijvoorbeeld de Calo reageert wanneer Windesheim, na een moeilijke periode voor de Calo, besluit om Respoc af te schaffen. Dan is het hek (terecht) van de dam. Respoc is een veelgebruikte sportvoorziening voor studenten, en tevens stageplaats voor veel Calostudenten. Een plek waarin kennis wordt toegepast, gegenereerd en gerouleerd. Een vergelijkbare voorziening dus als studentertainment, zij het in een ander jasje.

  Windesheim snijdt hiermee dus niet in de kwaliteit van haar streven van Zwolle Studentenstad. Maar ook in de kwaliteit van haar opleidingsaanbod. Welke paniek heerst er op Windesheim om zulke drastische besluiten te nemen, vraag ik me dan af.


  ⚠️ Meld

 9. De suggestie die Emile Hoogterp doet, is trouwens een aardige, maar absoluut niet haalbaar. Zoals Hoogterp ongetwijfeld weet, zijn er in Zwolle relatief weinig studenten lid van een SV. Ook ASV ZHTC heeft daar veel last van gehad, Emile, als het goed is weet jij dat als geen ander. Hoe valt anders de samenvoeging van Hippo Sodalicium en ZHTC te verklaren, of het delen van de ZHTC-societeit met AC?

  Welke suggestie doe ik?

  En ik weet dat het slecht gaat met verenigingen in Zwolle. Vroeger hadden sv’s 150 eerstejaars en nu 0, maar daar zeg ik niks over.

  Ik zeg dat er genoeg andere plekken zijn om je te ontwikkelen naast het studentertainment. Meer niet.

  Daarnaast zeg ik dat er meer podia zijn dan studentertainment. Hier wordt gezegd dat dat het enige is.
  Het open podium van ZHTC wordt trouwens goed bezocht door niet-ZHTC-ers (en ac-ers) en daar is het open podium ook voor opgericht. Daar komen bandliefhebbers uit heel Zwolle op af en dan blijkt wel de behoefte aan dit soort dingen en daarom is het ook zonde dat daar niet meer mee gebeurd.


  ⚠️ Meld

 10. @ghehehe, ik bedoel dat er zat plekken zijn om je als student te ontwikkelen, meer niet.

  Denk onder andere aan de grasweek. Maar dat het zonde zou zijn dat studentertainment zou moeten stoppen is bijzonder waar!


  ⚠️ Meld

 11. Emile Hoogterp,

  Aha gesnapt! Om je als student te ontwikkelen, buiten de opleiding om, daarvoor is een SV inderdaad geschikt. (denk ik) Zelfs voor extra studiepunten zou dit een goed middel kunnen zijn.
  Echter om je echt opleidingsgebonden te ontwikkelen, zoals in een stage, dan heb je daar een begeleider bij nodig die HBO afgestudeerd is. En dan liefst in een richting die in het verlengde van de opleiding ligt. Studentertainment beschikt daarover, een sv volgens mij vaak niet.
  Voor de meeste studenten inderdaad veel plekken zijn om zich via stage te ontwikkelen, voor CMV geldt dit niet altijd.

  Studentertainment is, voor zover ik weet, nu juist een plek waar dit wel kon. En goed.


  ⚠️ Meld

 12. Onbegrijpelijk dat Windesheim juist zo’n cruciaal onderdeel voor studenten uit het aanbod snijdt. Op alle niveau’s draagt studentertainment bij aan het verhogen van Zwolle als onderwijsstad of als aanbod/podium voor studenten actief en betrokken te raken bij de stad, bij cultuur, bij elkaar ( omdat er juist vanuit verschillende disciplines kan en wordt samengewerkt).


  ⚠️ Meld

 13. Tsjah Windesheim steekt liever 20 miljoen euro in een prestigeproject waar een paar studenten aan mee doen (Honours project).

  Het is belachelijk dat men (gemeente moet ook zijn verantwoordelijk nemen) hier zo de stekker uit kan trekken. Zoals hierboven is te lezen is Studentertainment meer dan alleen een club die alleen wat activiteiten organiseert.

  Wanneer Studentertainment zou verdwijnen zou dit een flinke aderlating zijn voor alle personen, verenigingen, bands en Zwolle die bij Studentertainment zijn betrokken.

  Hopelijk helpt de brief aan het CvB en laat de nieuwe ‘baas van Windesheim’ zien dat hij daadwerkelijk iets wil doen aan het studentenklimaat in plaats van de mooie praatjes welke de afgelopen jaren werden verspreid.


  ⚠️ Meld

 14. Onbegrijpelijk dit bericht. De opleiding CMV is op nog geen drie maanden de beste opleiding in de HBO keuzegids en er word alweer gesneden. Waar gaan we nu weer heen met de kwaliteit? Als CMV student ben ik positief over wat studentertainment inmiddels heeft kunnen bewerkstelligen in Zwolle. Een prima stageplaats voor CMV-studenten.
  Maar naast die stageplaats biedt studentertaiment veel meer. Onder andere is het een organisatie die veel kan en heeft betekend voor de SV’s. Een organisatie die weet waar die staat en mogelijkheden heeft. Het hoeft niet onder stoelen of banken te worden geschoven dat dit alles geld kost, maar kijk eens wat het aan mogelijkheden opleverd.

  Het is te begrijpen dat de Windesheim moet gaan snijden, maar alsjeblieft doe dat niet in een opleiding die op dit moment kwalitatief in de lift zit, en hier jaren lang voor heeft moeten knokken. Daarnaast geldt ook nog eens dat dit werkveld niet breed is en men al hard genoeg moet knokken voor een goede baan in de maatschappij.

  Windesheim, jullie ontnemen je studenten toch niet de kans tot goede ontwikkeling?  ⚠️ Meld

 15. Ik hoop dat Studentertainment weet te overleven, maar als dat onverhoopt niet lukt, hoop ik dat de vrijwilligers hun weg vinden naar andere organisaties in Zwolle, die zich voor dezelfde doelen inzetten, zoals de promotie van amateurmuziek.


  ⚠️ Meld

Reageer