SP: uitgangspunten WMO missen ziel

Zwolle – Morgenavond zal de fractie van de SP wethouder Dannenberg aan de tand voelen over de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het zogenaamde beleidskader staan vijf uitgangspunten centraal. Volgens de SP ontbreekt er echter een zesde uitgangspunt: dat mensen de individuele zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het beleidskader spreekt voornamelijk over de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Mensen moeten eerst in hun omgeving kijken wie hen kan verzorgen en ondersteunen. De SP ziet in de samenleving helaas heel veel mensen die niet gebruik kunnen maken van de sociale omgeving.

SP 3.jpg

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Als het aan de SP ligt is het belangrijkste uitgangspunt dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Daarover wordt in deze uitgangspunten met geen woord gerept. Deze uitgangspunten missen nog ziel. Onder het mom van eigen verantwoordelijkheid krijgen mensen steeds minder ondersteuning. Er wordt vergeten dat veel mensen geen netwerk hebben. Dat is een groot probleem. De buurt kan het niet overnemen, want dat zijn geen professionals. En ouders willen liever ouder zijn en geen hulpverlener van hun eigen kind. Bij een aantal mensen zal het dramatisch gaan vastlopen en daar betalen we straks met z’n allen de rekening van.’  De SP zal maandag aan wethouder Dannenberg (CDA) vragen om dit belangrijke uitgangspunt op te nemen in het nieuwe beleidskader. Ook wil de partij dat er een specifieke criteria komen waarin staat wanneer iemand wel of geen hulp in de eigen omgeving moet zoeken.

Artikel delen:

Reageer