D66 Zwolle keurt Cultuurvisie 2020 af

Zwolle – Aanstaande maandag 11 januari pleit D66 er tijdens de Raadsvergadering voor om de door het college voorgelegde Cultuurvisie in te trekken. D66 zegt dat de reden hiervoor is dat de visie ambitieloos en kleinburgerlijk is. "Op geen enkele wijze geeft het college aan waar Zwolle staat of zou moeten staan in 2020 als het gaat om cultuur en cultuurbeleving."

D66 heeft een heel andere mening over cultuur dan het college. Zwolle zou dé cultuurhoofdstad van Noord Oost Nederland moeten zijn, aldus Hans de Vries lijsttrekker D66 Zwolle. “Een bruisend en vernieuwend cultuurbeleid hoort hierbij, niet dit visieloze stuk dat het college nu voorstelt. Zwolle moet een stad worden waar je als aankomend kunstenaar je opleiding krijgt, maar waar je ook naar toe verhuist om er te werken in een creatief klimaat.” D66 begrijpt niet waarom de gemeente zo terughoudend is, want Zwolle heeft genoeg kansen en mogelijkheden.


Geld kan het probleem niet zijn. Cultuur heeft ook een belangrijke economische waarde. Een breed cultureel aanbod garandeert een aantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 wil dan ook extra investeren in dwarsverbanden tussen cultuur en economie.  

D66 doet een oproep aan het college: trek dit gebrek aan visie stuk terug. Kom met een echte ambitie naar de raad en als u die niet heeft, laat het dan aan het nieuwe college over.

Artikel delen:

Reageer