Stadswacht IJsselland is op zoek naar vrijwilligers

Zwolle – Stadswacht IJsselland start per 1 februari 2010 het project Meester-gezel binnen het leerwerkbedrijf speciaal voor re-integratiekandidaten, jeugdwerklozen en voortijdige schoolverlaters, voor de MBO beroepskwalificatie Medewerker Toezicht en Veiligheid (MTV). Vanaf nu is Stadswacht IJsselland op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan zowel de maatschappij als de stichting Stadswacht IJsselland.

Stadswacht IJsselland heeft primair haar taak op het gebied van de openbare veiligheid, toezicht en handhaving, verkeer regelen, dienstverlening en leefbaarheid. Tevens is de stichting aangesteld als leerwerkbedrijf. Zij hebben laten zien een goede werkgever te zijn waarin medewerkers steeds weer een volgende stap kunnen maken binnen het veiligheidswerk. Stadswacht IJsselland is de organisatie die zowel een leerwerktraject als een praktijkstage kan bieden die aantoonbaar geschikt zijn voor een beroepskwalificatie op niveau 2 of 3 en doorgroei naar reguliere arbeid, binnen of buiten onze primaire taken. Vrijwilligers worden ingezet in het nieuw op te richten ‘Korps vrijwillige toezichthouders’ en volgen de opleiding tot toezichthouder om daarna mede ingezet te worden in het leerwerkbedrijf en het Meester-gezel project.

Sinds september 2009 is binnen het leerwerkbedrijf van Stadswacht IJsselland de Meester-gezel methode operationeel. Politiecoördinatoren en de meest ervaren toezichthouders (mentors) zijn Meesters in hun vak. Dit pakket aan kennis en vaardigheden wordt gericht ingezet om hun kennis te delen in de praktijk aan onder andere re-integratiekandidaten, jeugdwerklozen en voortijdige schoolverlaters. Door aandacht te schenken aan en in te spelen op genoemde groepen, werkt Stadswacht IJsselland mee aan de doelstellingen van het kabinet, de regio en de samenleving.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stadswacht IJsselland: www.stadswachtijsselland.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer