FC Zwolle gaat voor de eredivisie

Zwolle – FC Zwolle heeft een roerig jaar achter de rug. Er is een nieuw bestuur en er waren de nodige wisselingen in de kantoor- en technische staf. Inmiddels staat de organisatie steviger en zijn de doelen bepaald. Het streven is naar een plek in de eredivisie tussen 2012 en 2014. Een strategisch en tactisch beleidsplan voor 2010-2015 maakt duidelijk hoe de club die positie probeert te bereiken.

Het huidige bestuur, aangetreden direct na de zomermaanden, is na enkele maanden inventariseren tot de conclusie gekomen dat FC Zwolle  op een cruciaal kruispunt staat met drie mogelijke toekomstige richtingen. Voorzitter Adriaan Visser geeft aan: “We kunnen niks doen en wegkwijnen (het topklasse scenario), een beetje doen en een plek in de middenmoot accepteren (de Jupiler-league variant) of vol gas gaan voor de eredivisie (de voorwaarts optie). Met een mooi nieuw stadion, een solide organisatie en de steun van onze achterban is de enige logische en mogelijke weg voorwaarts. We gaan verder met  succes afdwingen op basis van een consistent beleid.” Voor de komende vijf jaar is een tactisch en strategisch beleidsplan opgesteld. De plannen beschrijven de weg naar verdere professionalisering op voetbalgebied, maar ook op organisatorisch en financieel vlak.

Eerste resultaten

FC Zwolle wil voetballen op topniveau en daarbij bekend staan als het belangrijkste zakelijke en maatschappelijke netwerk in de regio. De afgelopen periode zijn veel zaken al op een pragmatische wijze opgepakt. Zo is de kantoororganisatie ingrijpend gewijzigd. Ook is de voetbaltechnische organisatie waaronder de Hoofdselectie, de jeugdopleiding en medische verzorging geoptimaliseerd en is de Hoofdcoach vervangen. Om te voorkomen dat de Club zou afdalen tot het rechterrijtje in de Jupiler-league is de Hoofdselectie binnen de beschikbare kostenbegroting versterkt. Over al deze en andere maatregelen is intensief gecommuniceerd met de achterban (sponsoren, supporters, eigen organisatie en de gemeente; verwezen wordt naar de diverse brieven en bijeenkomsten). Hierdoor is de noodzakelijke rust binnen de organisatie verkregen, wat inmiddels geleid heeft tot aanmerkelijk betere sportieve resultaten van de Hoofdselectie, maar ook van de jeugdteams.

Organisatie en technische ontwikkeling

Als eerste stap naar een eredivisieplek wordt de organisatie anders ingericht. Vanaf medio februari a.s. staat FC Zwolle onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Het model van een Raad van Toezicht benoemd door het bestuur is dan niet meer van kracht. Onder de Raad van Commissarissen valt een kundig management. Een ideale samenstelling om beter voorspellend te kunnen managen, legt Visser uit: “Het bestuur is geen one-man show, maar moet een goede basis zijn om het fundament te verstevigen voor de weg omhoog”. Ook de voetbaltechnische ontwikkeling is onder controle. Art Langeler is inmiddels tot het einde van het seizoen 2009-2010 aangesteld als hoofdtrainer. Samen met Claus Boekweg en Jaap Stam probeert hij de recente goede resultaten door te trekken. In de loop van 2010 wordt een definitieve coach aangetrokken. Het bestuur van FC Zwolle heeft er alle vertrouwen in dat de juiste man op deze plek terecht komt.

Financiële analyse

De mogelijkheid dat FC Zwolle doorgroeit naar de eredivisie is reëel. Het stadion is er, de regio is groot genoeg, de infrastructuur is goed en aan de nieuwe organisatie wordt stevig gebouwd. Een goede basis dus voor vooruitgang. Randvoorwaarde is wel dat de financiële basis op orde is. Tot nu toe werkte FC Zwolle met een wat onlogische financiering, zoals zo veel clubs in het betaalde voetbal. De inkomsten van een nieuwe seizoen waren structureel nodig om het voorgaande seizoen mee af te sluiten. Zo was circa 600.000 euro nodig van dit seizoen 2009-2010 om het vorige seizoen 2008-2009 te kunnen affinancieren. Daarnaast is het tekort op de begroting op dit moment eveneens zo’n 600.000 euro. Dit tekort was bekend bij het begin van het seizoen en wordt in belangrijke mate veroorzaakt door teruglopende sponsorinkomsten als gevolg van de recessie en wat hogere kosten. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door het nieuwe stadion, de club moet hier nog duidelijk ingroeien. Er komt nog een scala aan acties om het tekort op te vullen. De verwachting is dat het tekort op de begroting in dit seizoen uiteindelijk zal landen rond de 400.000 euro. Het huidige bestuur wil voorkomen dat ook het lopende seizoen 2009-2010 wordt gefinancierd door de inkomsten vanuit het komende seizoen 2010-2011 naar voren te trekken. Aangezien dit zeker onder de huidige economische omstandigheden nooit in een seizoen lukt, moet hiervoor circa 1 miljoen euro worden gefinancierd. Dit bedrag wordt vervolgens in 5 jaar terugbetaald, waardoor ook de pijn over 5 seizoenen wordt uitgesmeerd. Deze maatregel is een absolute vereiste om dit seizoen financieel goed af te ronden en zorgt voor een stabielere basis om vanuit te werken.

Vier geldstromen

Een financiële herstructurering is daarom nodig. De nieuwe structuur gaat uit van een vier sporen beleid: het vergroten van het eigen vermogen, de binding van meer sponsoren, het vergroten van de verdiencapaciteit van het stadion en een eenmalige banklening om het huidige tekort op te vangen. Opbrengsten uit sponsoring komen uit de vaste sponsorbijdragen, maar ook uit een intensievere inzet van de Business club en het concept FC Zwolle Betrokken. Dit concept genereert clubinkomsten en werft tegelijkertijd fondsen voor Kika en Ronald MacDonald. Inmiddels is  door een van onze sponsoren een vip-box ingericht voor dit doel: de betrokken kinderen kunnen daar met hun ouders genieten van een fantastische voetbalavond. Ook worden er vanaf begin 2010 obligatieleningen uitgegeven onder de sponsoren die voor extra inkomsten zorgen.

Eigen vermogen.

Door inbreng van het roerend goed in het stadion op de balans van FC Zwolle (tegen de verkrijgingwaarde van 1 euro), wordt de eigen vermogen positie van de club sterk verbeterd, aangezien de werkelijke waarde ruim 1 miljoen euro bedraagt.

 Sponsoropbrengsten en obligatielening

Het tactisch beleidsplan wordt op 15 januari besproken met vertegenwoordigers van de gemeente en met de sponsoren van de FC Zwolle. Later in januari wordt ook met de supporters dit plan besproken.  Met de sponsoren wordt ook verkend hoe de sponsoropbrengsten vergroot kunnen worden. In dit verband zal ondermeer inschrijving op een obligatielening worden voorgesteld. Door deze rentedragende obligatielening (uitgifte in coupons van €2.500, looptijd 10 jaar, en door middel van een jaarlijkse loting wordt afgelost) zal structureel de vermogenspositie van de Club verder verbeteren. De obligatielening onder sponsoren moet samen met aanvullende “normale” sponsorinkomsten zorgen voor een financiële buffer die doorgroei naar de eredivisie mogelijk maakt.

Gemeentegarantie voor banklening

Om met een schone financiële lei aan het seizoen 2010-2011 te kunnen beginnen moet een liquiditeitstekort van maximaal 1 miljoen euro worden gedicht. Daarvoor heeft FC Zwolle een financiering  aangevraagd bij een commerciële bank. Deze financiering moet het tekort inlossen, waarmee de voorfinancieringsproblematiek teneinde is en de effecten van de huidige economische crisis worden geneutraliseerd. Daarna is de situatie stabiel. Om deze lening te kunnen krijgen heeft de club een gemeentegarantie gevraagd. De financieringsaanvraag betreft een  lening  van 500.000 euro. Daarnaast wil FC Zwolle een rekening courant openen met een tegoed van maximaal 500.000 euro. Dit bedrag is bedoeld om schommelingen gedurende het seizoen op te vangen.

Extra inkomsten en bezuinigingen

De verschillende inkomstenbronnen en geldstromen spreiden de financiële risico’s. Andere inkomsten komen onder andere uit verhuur van het stadion voor evenementen, TV-inkomsten en de verkoop van tickets (het stadion moet zo snel mogelijk vol!). FC Zwolle heeft relatief lage personeelskosten. Bovendien zijn het afgelopen jaar extra bezuinigingen doorgevoerd. Het vervangen van de hoofdcoach (Everse) zorgt voor financiële verlichting, net als een nieuwe premieregeling voor de spelers. Hoewel vaak anders wordt gedacht, krijgen de spelers bij FC Zwolle geen exorbitant hoge salarissen. Het gemiddelde spelersloon ligt tussen modaal en twee keer modaal. Ook de huisvestingskosten zijn relatief laag terwijl het nieuwe stadion op termijn veel mogelijkheden biedt voor extra inkomsten. Een gunstige uitgangspositie dus voor de nieuwe financiële structuur.

Stevige basis

Hoe goed de basis en de plannen ook zijn, de basis voor elke voetbalclub ligt in de gemeenschap, aldus Adriaan Visser: “Een club staat of valt met enthousiaste supporters, vrijwilligers en sponsoren, maar ook een gemeente die achter de club staat. Deze drie factoren vormen het bestaansrecht voor een club. Als we met FC Zwolle op deze groepen kunnen rekenen, is een eredivisieplek een ambitieus maar absoluut haalbaar doel.”

Artikel delen:
Reacties 7
 1. weblog, zouden jullie niet eens een pol willen zetten met de vraag : wat vind U nou eigenlijk van het nieuwe stadion?
  Niet dat er veel te veranderen is maar ik ben wel eens benieuwd, de achterban beleeft inmiddels alweer een poosje in het nieuwe stadion en ik ben wel eens benieuwd.

  a:Helemaal mijn stadion,top!
  b:Mooi stadion, maar ik mis de afstand op het veld.
  c:We moeten het er maar mee doen.
  d:Een betonnen badkuip,koud en kil!


  ⚠️ Meld

 2. herstructurering, recente bezuinigingen, een extra lening, gemeente moet garantie afgeven, stadion moet nog vol, maar…..

  … we zitten wel binnen enkele jaren in de eredivisie.

  Fijn dat er zo positief gedacht wordt, maar of het ook realistisch is, waag ik te betwijfelen.

  Begrijp me goed, ik vind het geweldig om te zien dat Stam en Boekweg op sportief gebied de resultaten flink opgestuwd hebben, maar om structureel naar boven te kunnen, moet er toch wel wat extra’s gebeuren.


  ⚠️ Meld

 3. Nee dat begrijp je volgens mij niet goed. Zwolle wil de roerende zaken binnen het stadion opkopen à 1 euro. Volgens mij is het stadion zelfs namelijk een onroerende zaak


  ⚠️ Meld

 4. @Forzaberkum, dank je. Het dus niet om het stadion, maar om de roerende zaken.
  Snap ik het toch nog niet.
  Ten eerste: wat staat daar allemaal in het stadion dat het 1 mio waard kan zijn? (alles wat ‘aard en nagelvast’ staat zoals de stoeltjes, de doelen, dugouts en alle grasprietjes horen bij het onroerend goed). De bureaus, PC’s etc zijn toch geen miljoen waard??
  En ten tweede blijft mijn vraag: hoe kan je iets dat een miljoen waard is verkrijgen voor 1 euro?


  ⚠️ Meld

Reageer