Kistemaker wil alsnog subsidie voor Cabaret Festival

Zwolle – De fractie Kistemaker heeft op 17 oktober 2009 aan het college artikel 45 vragen gesteld betreffende de subsidieaanvraag voor het 15e Deltion Cabaretfestival. Dinsdag las de fractie het bericht dat Deltion stopt als hoofdsponsor van het cabaretfestival, wat eind dit jaar haar 3e lustrum zou vieren. Zoals bekend, hadden eerder al diverse sponsors zich terugtrokken vanwege de recessie. 

De gemeente Zwolle liet in december weten geen subsidie te verstrekken. In de beantwoording van de vragen betreffende de subsidieaanvraag 15e Deltion Cabaretfestival in 2010 gaf het college als antwoord op de vraag of het college met Kistemaker van mening is, dat zo’n aantrekkelijk en laagdrempelig festival niet voor Zwolle verloren mocht gaan. Het zou inderdaad jammer zijn als een dergelijk festival verloren zou gaan voor Zwolle. Gezien de naam die het festival reeds heeft gemaakt en gezien de belangstelling van het publiek verwachtte het college dat het festival doorgang zal vinden, ook zonder een gemeentelijke bijdrage. Nu ook Deltion zich als hoofdsponsor heeft teruggetrokken is het te begrijpen dat festivalorganisator Ruud Knier vorige week een domper te verwerken kreeg toen hij van het Deltion College, zijn werkgever en tevens hoofdsponsor, moest vernemen dat deze zich terug trok als hoofdsponsor van het festival. Naast de nodige manuren, stond Deltion ieder jaar garant voor de hoofdprijs van € 1000,=.. De reden om het sponsorschap stop te zetten, zo geeft Deltion aan is domweg een kwestie van geldtekort.

Zij zitten net als veel bedrijven en scholen krap in het jasje. Te wachten tot eind 2010, zodat het DCF in elk geval het derde lustrum normaal zou kunnen vieren was verleidelijk maar dat zou niet slim zijn, aangezien ze op dit moment problemen binnen hun budget hebben.

De Fractie Kistemaker wil van het College dan ook antwoord c.q. duidelijkheid krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

• Bent u nog steeds van mening, dat dit aantrekkelijk en laagdrempelig cabaretfestival wat in 2010 al voor de 15e maal zou worden gehouden niet voor Zwolle verloren mag gaan?

• Kunt u zich net als mijn fractie voorstellen, dat het voor festivalorganisator Knier een grote domper was te moeten vernemen, dat de hoofdsponsor Deltion zich moest terug trekken als sponsor voor het 3e lustrum eind dit jaar, door domweg een kwestie van geld tekort?

• Bent u met mij van mening, dat als de tijd van recessie straks voorbij is er zich mogelijk weer voldoende sponsors zullen aanmelden voor dit festival?

• Bent u als college bereid nogmaals te bekijken om het eerder gevraagde subsidiebedrag van € 10.500,= voor het houden van de 15e editie van het Cabaretfestival alsnog te verlenen of met een andere oplossing te komen, zodat dit 3e lustrum doorgang kan vinden?

Trudy Kistemaker, raadslid Fractie Kistemaker.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik geloof niet dat de gemeente er voor is om te gaan doen wat een ander niet (meer) doet als een soort hulp bij budgettekort. Zo zit de subsidieverordening ook niet in elkaar.
    Dit is dus een opmerking over het proces en niet inhoudelijk over het festival.


    Maak melding

Reageer