Landinrichting Salland-West definitief afgerond

Zwolle – Vrijdagmiddag 15 januari zal gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel de landinrichtingscommissie Salland-West formeel ontbinden. Na ruim 18 jaar komt hiermee een einde aan de inrichting van het landelijk gebied tussen Zwolle-Wijhe en Heino. De landinrichting Salland-West was een van de laatste traditionele ruilverkavelingen in Overijssel.

In opdracht van de provincie Overijssel hebben Dienst Landelijk Gebied, Kadaster en de Landinrichtingscommissie er aan gewerkt de bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren door de percelen zo gunstig mogelijk toe te delen, zodat deze bedrijven klaar zijn voor de toekomst. “Maar niet alleen de agrariërs profiteren van de verkaveling”, benadrukt Piet Jansen, “er zijn ook goede resultaten bereikt voor de waterbeheersing, natuur en landschap, recreatie en verkeersveiligheid. Dat kon alleen door de inzet van alle bij de ruilverkaveling betrokken partijen en zeker ook de mensen uit het gebied. Zij hebben de afgelopen jaren hun omgeving ingrijpend zien veranderen.

Door inrichting van een waterberging in de Polder Sekdoorn is een gevarieerd natuurgebied van 22 hectare ontstaan onder de rook van Zwolle. Bezoekers kunnen hier dankzij een recreatieve fietsroute en een vogelkijkhut van genieten. Ook is er een fietsroute aangelegd dwars door het gebied, van Herxen naar de Ganzepan langs de ecologische verbindingszone, waardoor het IJsseldal toeristisch is verbonden met de landgoederengordel bij Heino.

De landinrichting Salland-West heeft tot het einde toe ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Zo is het mogelijk gebleken om ruimte te maken voor de robuuste ecologische verbindingszone die natuur bij Hattem verbindt met natuurgebieden rond Ommen en is in de eindfase ruim 90 hectare extra grond omgezet voor nieuwe natuurdoelen door middel van particulier natuurbeheer.

Artikel delen:

Reageer