Raad voor de Klas

Zwolle – In de week van 18 januari tot en met 22 januari gaan raadsleden gastlessen geven aan leerlingen van groep 7/8 op de Zwolse basisscholen. Ter voorbereiding op de gastles hebben de acht deelnemende scholen het lespakket Kies voor Kids van de gemeenteraad gekregen. In vijf lessen worden de leerlingen aan de hand van het thema Speelgelegenheid wegwijs gemaakt in de werking van de lokale democratie. Als afsluiting van de lessenserie spelen de kinderen in de Raadzaal een kindergemeenteraadsvergadering na. Van alle scholen die deelnemen aan het project Raad voor de Klas zal de school met het beste voorstel een bedrag van € 1500 winnen om het voorstel te kunnen uitvoeren.

Het lespakket Kies voor Kids is van het Instituut voor Publiek en Politiek. In de eerste twee lessen die gegeven worden door de docent zelf, houden de leerlingen een buurtonderzoek over speelruimte en krijgen ze een introductie in de gemeentepolitiek. Les drie wordt gegeven door een raadslid en gaat over het nemen van beslissingen, politieke partijen en verkiezingen. In les vier bereiden de leerlingen de kindergemeenteraadsvergadering voor en oefenen ze met vergaderen. Les vijf is de afsluitende kindergemeenteraadsvergadering in de Raadzaal waar in groepjes een aantal voorstellen over speelgelegenheid worden verdedigd.  

De gemeenteraad van Zwolle wil kinderen/jongeren graag betrekken bij de politiek. Daarom is de gemeenteraad vorig jaar gestart met het geven van gastlessen aan leerlingen van groep 7 en/of 8 van het basisonderwijs. Daarbij kregen leerlingen uitleg over de werking van de lokale democratie en werd een raadsvergadering nagespeeld. De lessen sloegen goed aan en daarom gaan de raadsleden dit jaar weer naar de Zwolse basisscholen.

Artikel delen:

Reageer