Toekomst Wijthmen centraal in dorpsdebat

Zwolle – Welke groeiscenario’s bestaan er voor Wijthmen? Welke voor- en nadelen kleven hier aan? Welk scenario past het best bij het dorpseigene van Wijthmen? Deze vragen en de mening van dorpsbewoners hierover staan centraal op het tweede dorpsdebat op dinsdag 2 februari 2010. Het dorpsdebat wordt gevoerd in het kader van het dorpsplan dat de gemeente samen met de bewoners van Wijthmen opstelt. Dit plan geeft antwoord op de vraag ‘hoe kan Wijthmen groeien met behoud van de identiteit en eigenheid?’

Op zaterdag 21 november 2009 is met ongeveer 35 bewoners een interactieve werkbijeenkomst gehouden over scenario’s voor de toekomst van Wijthmen. In groepen zijn vier scenario’s voor de groei van Wijthmen ontwikkeld. Dat is gedaan aan de hand van een aantal thema’s: wonen in clusters, verspreid liggende woningen, lintbebouwing, ouderen & zorg. Op basis van de uitkomsten van deze sessie werkt de gemeente een aantal toekomstscenario’s uit. De gemeente hoort graag de mening van de dorpsbewoners over deze denkrichtingen op het dorpsdebat van 2 februari 2010.


Praat mee!

Bewoners van Wijthmen, Herfte of Zalné die willen meedenken en meepraten over het toekomstscenario dat het beste bij Wijthmen past, zijn van harte welkom op het tweede Dorpsdebat.

Wanneer:             dinsdagavond 2 februari 2010

Waar:             Kulturhus, Erfgenamenweg 14

Zaal open:             19.00 uur

Programma:             19.30-22.00 uur 

Vooraf aanmelden is niet nodig.

De wethouders Gerrit Piek en Janco Cnossen zijn deze avond aanwezig. Vanaf dinsdag 26 januari 2010 hangen er posters in het Kulturhus waarop de toekomstscenario’s, inclusief mogelijkheden, dilemma’s en keuzes, nader worden toegelicht. 

Meer informatie over het dorpsplan Wijthmen is te vinden op: www.dorpsplanwijthmenzwolle.nl

Artikel delen:

Reageer