Betere afstemming Ambulante Diensten regio Zwolle

Zwolle – De Ambulante Diensten van verschillende scholen voor speciaal onderwijs die deel uitmaken van de Zwolse Samenwerkende Expertisecentra (ZSE) gaan hun aanbod beter afstemmen en integreren. Hiermee komen zij tegemoet aan de hulpvraag van reguliere scholen waar de Ambulante Dienst ingezet wordt om ‘rugzakleerlingen’ (Leerlinggebonden financiering) met een indicatie voor het speciaal onderwijs te helpen.

Deze samenwerking wordt vrijdag 22 januari om 9.30 uur officieel kenbaar gemaakt: dan overhandigt de voorzitter van de ZSE, Bert Klaas, het document ten aanzien van samenwerking en afstemming (gespecialiseerde dienstverlening cluster-2, cluster-3 en cluster-4) aan onderwijswethouder Martin Knol van gemeente Zwolle. Directeur Jan Vermue van de Ambulante Dienst van de Ambelt: “De verschillende ondersteuningsvormen die staan beschreven in het document stellen het regulier onderwijs beter in staat om kinderen met een communicatieve, verstandelijke of lichamelijke beperking, gedragsbeperking en/of psychiatrische problemen op te vangen binnen het regulier onderwijs. Dit is heel belangrijk voor kinderen en hun ouders op weg naar passend onderwijs”.
Expertise onder één dak

Door de gezamenlijke huisvesting van de Ambulante Diensten van Kentalis, de Twijn en de Ambelt in het Hengeveld College in Zwolle en de samenwerking in het ZSE kan het aanbod éénduidig worden aangeboden aan het regulier onderwijs. Het document onderstreept dit.

Inhoud

Het document geeft inzicht in de op elkaar afgestemde dienstverlening en geeft antwoord op de vraag ‘Hoe zorgt de Ambulante Dienst er (in samenwerking met de Ambulante Diensten van de andere scholen) voor dat een leerling met een beperking toch binnen het regulier onderwijs kan blijven? Een voorbeeld van een op elkaar afgestemde ondersteuningsvorm is de Sociale Vaardigheidstraining.

Verschillende expertises

De Ambulante diensten van Kentalis, de Twijn en de Ambelt hebben respectievelijk kennis en expertise op gebied van auditieve en/of communicatieve beperkingen (‘cluster-2’), lichamelijke en verstandelijke beperkingen (‘cluster-3’), gedrags- en jeugdpsychiatrische beperkingen (‘cluster-4)

ISOZ

Scholen kunnen het aanbod van de Ambulante Dienst inschakelen via het loket ISOZ (Informatie- en Aanmeldpunt Speciaal Onderwijs Zwolle), dat vorig jaar in het kader van Passend Onderwijs door de ZSE in het leven is geroepen. Het ISOZ is gevestigd in het Hengeveld College waar ook de verschillende diensten gevestigd zijn.

Artikel delen:

Reageer