Windesheim krijgt subsidie voor ‘Leven Lang Leren’

Zwolle – Zeven hogescholen ontvingen een overheidssubsidie voor het project Leven Lang Leren. Windesheim mocht in dit kader voor de komende twee jaar een kleine 1.5 miljoen euro ontvangen. ‘Leven Lang Leren’ is bedoeld om deelname door volwassenen aan het hoger onderwijs te stimuleren. Windesheim zet de verkregen subsidie in de volle breedte van de organisatie in met een breed opleidingsaanbod voor 23-plussers.

Windesheim ontving de subsidie omdat de hogeschool veel activiteiten ontplooit voor werknemers van 23 jaar en ouder en samenwerkingsverbanden aangaat met bedrijven en instellingen. De hogeschool heeft een breed aanbod aan deeltijd- en duale opleidingen, maatwerktrajecten, leerwerktrajecten, Associate Degrees en ervaringscertificaten (EVC).

Stimuleren tot blijvende ontwikkeling

Bijna alle opleidingen van Windesheim dragen bij aan het project Leven Lang Leren. De hogeschool onderschrijft al jaren het belang van voortdurende scholing. Vanuit de arbeidsmarkt en de samenleving neemt de vraag naar kennis alleen maar toe. Er zijn meer en nieuwe competenties nodig, de beroepsbevolking neemt af terwijl de vergrijzing snel toeneemt. Een van de onderdelen van het project is het ervaringscertificaat: veel werknemers beschikken over kennis en ervaring van een bepaald opleidingsniveau, zonder over de benodigde papieren te beschikken. Windesheim biedt hen de gelegenheid een ervaringscertificaat te behalen om hun niveau te verzilveren met een diploma.

Met het project Leven Lang Leren draagt de hogeschool bij aan de doelstellingen van de overheid om mensen te stimuleren tot blijvende ontwikkeling. Windesheim is van een instelling voor hoger onderwijs gegroeid naar een brede kennisinstelling voor hoger onderwijs en toegepast onderzoek en gaat veelvuldig samenwerkingsverbanden aan met organisaties en bedrijven.

Artikel delen:

Reageer