Bijsturingsrichtingen herontwikkeling Voorsterpoort

Zwolle – Voor de herontwikkeling van Voorsterpoort heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal bijsturingsrichtingen opgesteld. Zo wil het college fasering aanbrengen, de betrokkenheid van marktpartijen vergroten en onderzoeken of gemeentelijke initiatieven de investeringsbereidheid van marktpartijen kunnen vergroten.

Als eerste stap in het herijkingsproces Voorsterpoort wordt een aantal scenario’s uitgewerkt waarin de programmatische uitgangspunten (kantoren, detailhandel, leisure en parkeren) variëren. Deze scenario’s worden ook stedenbouwkundig/ infrastructureel en financieel uitgewerkt. Voor het meerjarenprogramma vastgoed (MPV) 2010 moet een financiële voorziening ten behoeve van Voorsterpoort opgenomen worden. Bij de vaststelling van het MPV volgt een concreet voorstel voor de omvang van deze voorziening. Deze zal naar verwachting liggen in de ‘orde grootte’ van € 14,0 miljoen.  

Vanwege de veranderende (internationale) economische omstandigheden en op basis van gesprekken met marktpartijen hebben burgemeester en wethouders eerder al geoordeeld dat de Voorsterpoort op een andere manier ontwikkeld moet worden dan in 2007 gepresenteerd. Zwolle wil het bedrijventerrein langs de A28 omvormen tot een modern werk- en winkelgebied op relatief korte afstand van de binnenstad en straks voorzien van een zogenoemde voorstadshalte van de sneltramlijn Zwolle-Kampen v.v.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Het is van de gekke dat men het in Zwolle nog steeds heeft over het achterhaalde idee van detailhandel op de Voorsterpoort.
  Een idee dat alleen nog bij mensen uit de bouwwereld leeft omdat stenen stapelen geld oplevert, maakt niet uit hoe of waar.
  Overal op de wereld worden deze shopping malls in de periferie gesloten door diverse redenen en niet alleen de krediet crises.
  In Amerika is sinds 2006 geen enkele nieuwe shopping mall geopend.
  Versterken van de binnenstad waar nog zeer veel ruimte is, ook voor zeer grote detailhandelsbedrijven, past meer bij een moderne visie.
  Zie ook Vrij Nederland 9-1-2010


  Maak melding

 2. Wat een betutteling!! Over 10 jaar zijn ze nog steeds aan het bijsturen en overleggen met alle partijen. Hoe ziek is het nederlandse ambtenaren apparaat!!!>:(


  Maak melding

Reageer