Arts Henk Bilo krijgt Koninklijke onderscheiding

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer heeft donderdagmiddag een Koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer prof.dr. H.J.G. Bilo in stadsschouwburg Odeon. De onderscheiding werd voorafgaand aan de Evert van Ballegooie lezing uitgereikt op grond van de innovatieve, internationale verdiensten van de heer Bilo voor de interne geneeskunde op het gebied van diabetes en nierziekten.

Arts, internist en nefroloog Henk Bilo besefte al vroeg, dat het aantal mensen met suikerziekte zou toenemen en dat deze mensen beter niet allemaal in het ziekenhuis konden worden behandeld. Vanuit die visie ontwikkelde en realiseerde hij een innovatief transmuraal model, waarbij patiënten in de eerste lijn in de praktijk van de huisarts werden gecontroleerd met hulp van deskundige krachten. Voor het verbeteren en evalueren van de kwaliteit van zorg introduceerde hij vanuit de VS en in samenwerking met de Mayo Clinics het Diabetes Electronic Management System. Sindsdien is transmurale samenwerking steeds verder gegroeid, ontwikkeld en gemoderniseerd. Resultaat van het inzicht en de inzet van de heer Bilo is, dat de zorg voor patiënten met diabetes mellitus zo goed geregeld is, dat ook de levenskansen evenredig vergroot zijn.

Met de oprichting van de stichting Langerhans, het organiseren van congressen en het geven van diabetes gerelateerd onderwijs, bereikt dr. Bilo heel Nederland. Tevens is hij dagelijks bereikbaar voor vragen via een internetforum voor hulpverleners op www.diabetes2.nl. Regelmatig staat hij de laatste jaren hoog op de Elsevier ranglijst van beste internisten van Nederland. Vele (inter)nationale publicaties in toonaangevende medische tijdschriften en promoties komen onder zijn leiding tot stand. Zijn (inter)nationale verdiensten voor diabetesonderzoek hebben geleid tot een lidmaatschap van het Diabetes Care Excellence Project, een deeltijd hoogleraarschap aan het UMC in Groningen, de aanstelling als docent aan de universiteit van Oxford en het lidmaatschap van de Royal College of Phycisians of London. Ook als clinicus verricht dr. Bilo bijzonder werk. Hij is bijvoorbeeld op dit moment de enige internist in Nederland die patiënten begeleidt met een inwendige insuline pomp. Daarbij komt dat dr. Bilo behalve een visionair medisch specialist ook een zeer betrokken, bindende en toegankelijke mensendokter is. Juist deze combinatie maakt hem uniek en van grote waarde voor de gezondheidszorg.

Artikel delen:

Reageer