Nieuwe behuizing voor steenuil bij Westenholte

Zwolle – Het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier bestaat uit 39 maatregelen om het Nederlandse rivierengebied in 2015 veiliger én aantrekkelijker te maken. Een van de maatregelen is de Dijkverlegging Westenholte. De komende jaren worden er door het Waterschap Groot Salland binnen het projectgebied van de Dijkverlegging Westenholte knotwilgen geplaatst of verplaatst. Er is een wettelijke verplichting om het verlies aan nestgelegenheid en leefbiotoop voor steenuilen te compenseren.

Het waterschap juicht meer broedkasten, knotwilgen en hoogstam fruitbomen voor de steenuilen toe. Daarom zijn er op zaterdag 16 januari, op verzoek van het Waterschap Groot Salland, de eerste van een reeks nieuwe nestkasten voor steenuilen opgehangen. Op zaterdagochtend 23 januari hangen de vrijwilligers van de Roofvogel- en uilenwerkgroep Zwolle opnieuw een aantal nestkasten op. Gewapend met een laddertje dat drie tot vier meter de lucht in kan, soepel en duurzaam elektriciteitsdraad en pijpvormige nestkasten van 75-100 cm lang, trekken vrijwilligers van de Roofvogel- en uilenwerkgroep Zwolle er op uit om de nieuwe behuizing voor de steenuilen te plaatsen. Voorafgaand aan de plaatsing wordt er gekeken wat goede broedplekken voor de steenuilen zijn.

Vaak is dit boven op een tak van bijvoorbeeld een knotwilg, zodat de jongen daar kunnen zitten. steenuilen willen graag ‘dicht bij het winkelcentrum leven’(bij de voedselbron), met meikevers, muizen, en regenwormen om zich heen om op te kunnen peuzelen. Het meeste voedsel wordt in de broedtijd in een straal van 100 m rondom het nest gehaald. Met de grondeigenaren wordt bij het vinden van een geschikte locatie voor een steenuilbroedkast contact gelegd. Hen wordt gevraagd of de vrijwilligers, namens het Waterschap Groot Salland, een broedkast mogen plaatsen. De nestkast heeft een opening naar het Zuidoosten zodat er zo min mogelijk regenwater naar binnen komt.   De steenuil

De steenuil is met zijn 21 tot 23 cm, de kleinste uil in de Benelux. Hij is ook dikwijls overdag te zien, zit in knotwilgen of op weidepaaltjes genietend van het zonnetje. Om zijn territorium af te bakenen kunt u hem van oktober tot februari van ver horen roepen. De steenuil staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland en heeft de status ‘kwetsbaar’. Op dit moment zijn er nog maar 5.500 tot 6.500 broedparen. De voornaamste oorzaak is de afname van geschikt leefgebied.  

Broedperiode

Steenuilen wonen meestal als paar bij elkaar in één nestkast. Al is er hier en daar wel eens een mannelijk exemplaar dat ‘twee gezinnen’ onderhoudt. Dit betekent voor het uiltje een enorm gesleep met voedsel. Vandaar dat ze het voedsel graag rond de nestplek hebben. Rond maart/april begint het broedseizoen dat vier tot vijf weken duurt. De jonge steenuilen worden door de leden van de Roofvogel- en uilenwerkgroep na circa drie weken geringd. Zo wordt er onderzoek verricht waar de steenuilen leven en hoe oud ze kunnen worden. In gevangenschap kan dat circa vijftien jaar zijn. In de vrije natuur is het vaak korter, door de gevaren in hun woonomgeving. Na vijf weken vliegen er gemiddeld twee tot drie jonge steenuilen per nest uit.  

Heeft u ook plek voor een nestkast of ruimte voor een leefbiotoop voor de steenuil?

Als u de ruimte en potentieel biotoop (leefomgeving) voor de steenuil rondom uw huis of boerderij heeft en u deze uilvriendelijk wilt inrichten, dan kunt u bij het waterschap een aanvraag doen om kosteloos een kast te laten plaatsen en kunt u een aanzet voor een uilvriendelijke inrichting krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met Dinant Hommes van het Waterschap Groot Salland, telefoonnummer 038 455 74 28.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer