Deltion opent deuren voor cliënten Frion

Zwolle – Zorgorganisatie Frion en Deltion College werkten al op veel fronten samen. De focus lag daarbij op stagebegeleiding en op bijscholing. Waren het tot heden vooral zorgstudenten en zorgpersoneel die profiteerden van de samenwerking, nu zijn ook de cliënten van Frion aan de beurt. De afgelopen week werd een samenwerkingsovereenkomst getekend, die nu ook de weg baant voor het creëren van leer- en werkomgevingen voor verstandelijk beperkten.

Voor veel Frion cliënten gaat er letterlijk een nieuwe wereld open. De Deltion campus, die 16.000 mbo-studenten herbergt, is een gemoedelijke nabootsing van de samenleving. Leerbedrijven van allerlei richtingen verlenen elkaar diensten en bieden eigen producten aan. In al die bedrijvigheid krijgen Frion cliënten ook een plek. Hoogtepunt wordt het Hart Festival van TRAVERS, een jaarlijks evenement in het teken van de talenten van mensen met een beperking, dat in april 2010 plaatsvindt in de Deltion campus. Zowel studenten als cliënten worden ingezet bij het organiseren van het festival.
Brede samenwerkingFrion is een grote regionale zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Deltion College is een ROC met een breed aanbod van mbo-opleidingen voor jongeren en volwassenen.  

Frion en Deltion hebben hun samenwerking met de jaren uitgebreid en geïntensiveerd. In de overeenkomst is vastgelegd dat de partners optimaal gebruik maken van elkaars faciliteiten en mensen. Zo verzorgt Frion gastlessen bij Deltion, nemen leraren deel aan studiedagen van Frion, komen studenten tijdens de les in contact met cliënten en worden studenten ingeschakeld bij activiteiten van de zorgorganisatie.

Artikel delen:

Reageer