“Aanpak overlast Twistvlietpark onvoldoende”

Zwolle – Vanaf september 2009 tracht de fractievoorzitter van Swollwacht, Freddy Eikelboom, maatregelen te nemen tegen de overlast van hangjongeren bij het Twistvlietpark in Stadshagen. Eikelboom is nog niet tevreden. Eikelboom: "Wanneer ik kijk naar de huidige stand van zaken, dan moet ik constateren dat het draagvlak van de bemiddelingsacties te broos is met 4 bewoners en 5 jongeren, met uiteraard wel veel waardering voor deze deelnemers. De deelnemers zullen nu onderling afspraken gaan maken om de overlast te voorkomen. Alleen ben ik wel van mening dat de kans op een structurele oplossing klein is. Temeer omdat de overige omwonenden hierin nog niet zijn gekend en hierdoor het draagvlak van de gemaakte afspraken gering is."

Eikelboom is teleurgesteld, omdat hij vindt dat het college tot op heden niet de afspraken is nagekomen over het aanbrengen van fysieke obstakels, welke er toe moeten leiden dat onveilig situatie door het racen van brommers en scooters op de boulevard zo spoedig mogelijk tot het verleden behoren. "Aangezien het nu niet aantrekkelijk is om te vertoeven in het Twistvlietpark en rondom de boulevard, maar de lentezon al wel weer in zicht is. Wil ik u oproepen zo snel mogelijk vaart te maken aangaande het uitvoeren van de toegezegde maatregelen en te zorgen dat de afspraken komende uit het bemiddelingstraject op voldoende draagvlak kunnen rekenen."

Voorgeschiedenis (brief Eikelboom naar college):

"In uw beantwoording van mijn vragen van 27 september 2009 jl. over overlast door hangjeugd in en rondom het Twistvlietpark in Stadshagen, heeft u aangegeven in eerste instantie te kiezen voor een bemiddelingstraject tussen bewoners en de jeugd die overlast veroorzaken. Naar aanleiding van uw voornemen aangaande het bemiddelingstraject heb ik u op 9 december jl. 2009 uitgenodigd voor een gesprek met de bewoners, in dit gesprek is u de gelegenheid geboden om informatie en duidelijkheid te verstrekken over uw voornemens om de overlast te voorkomen."

"In dit gesprek is er afgesproken, dat u in eerste instantie de gelegenheid krijgt om de overlast door bemiddeling op te lossen, tenzij de hieruit vloeiende afspraken ook worden gedragen door de bewoners. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over de op korte termijn aan te brengen fysieke maatregelen (obstakels) op de boulevard en naast gelegen toegangswegen. Welke als doel hebben te voorkomen dat de brommers en scooters met hoge snelheden kunnen racen op de boulevard."

 

Indien het ingezette traject en genomen maatregelen niet leiden tot verbetering en de overlast toch weer de kop opsteekt, is voor de fractievoorzitter van Swollwacht de tijd van praten voorbij en daarmee de tijd van actie aangebroken. Hij wil dan dat er direct – mogelijk gefaseerd – adequate maatregelen  worden genomen in de richting van samenscholingverbod, cameratoezicht, mosquito’s, zodat ook de politie eindelijk handvaten krijgt om adequaat op te treden tegen de overlastveroorzakers.

Eikelboom: "Het lijkt mij overbodig te vermelden, maar voor bovengenoemde maatregelen is het draagvlak van omwonenden zeer groot, mede gezien de door ca. 100 omwonenden getekende petitie, welke eerdaags zal worden overhandigd wanneer het bemiddelingstraject niet het juiste medicijn kan zijn tegen de ervaren overlast."

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom de volgende vragen, welke hij op zeer korte termijn beantwoord wil zien.

 1. Worden alle bewoners betrokken bij de te maken afspraken van het bemiddelingstraject? Zo ja, wanneer kunnen zij een uitnodiging tegemoet zien? Zo nee, wat is hier de reden van?
 2. Wanneer kunnen alle omwonenden een overzicht van de gemaakte afspraken tegemoet zien?
 3. In hoeverre hebben de aanwezige jongeren het mandaat om deze afspraken te maken en hoe denkt u te kunnen garanderen dat de overlast hiermee straks verdwenen is?
 4. Zijn de jongeren die overlast veroorzaken zodanig in beeld, dat ook de ouders van hen worden geïnformeerd en betrokken in dit traject, zodat er vanuit de verantwoordelijkheid van de ouders ook aandacht is voor en wordt toegezien op de gemaakte afspraken?
 5. Hoever moeten de bewoners, wie nota bene de dupe zijn van de overlast, gaan met het zoeken naar een oplossing voor een probleem waarom zij niet hebben gevraagd?
 6. Kunt u aangeven wanneer de buurtbemiddeling geslaagd is of gefaald heeft? Zo ja, wanneer en welke afspraken worden hierover gemaakt met omwonenden?
 7. Wat is de reden dat u nog steeds niet bent overgegaan tot het aanbrengen van fysieke maatregelen om de scooter en brommerraces te voorkomen?
 8. Wanneer denkt u dat dit wel is gerealiseerd?
 9. Bent u bereid en mede met mij van mening, dat wanneer het bemiddelingstraject niet heeft gewerkt en adequaat zal moeten worden overgegaan tot nemen van de genoemde maatregelen zoals samenscholingsverbod, cameratoezicht en het eventueel inzetten van een mosquito?

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 59
 1. Ik snap het allemaal niet zo goed. In het vorige bericht werd ook gesproken dat er niets te doen zou zijn voor de jongeren. Toen er nog géén jongerencentrum was, moest en zou dat veel te dure gebouw er komen, want dan was er eindelijk wat te doen. Nu is het er, is er geen hond en blijft de jeugd schijnbaar overlast verzorgen. De behoefte is dus niet goed ingeschat.


  Maak melding

 2. Allemaal onzin! Er is genoeg te doen voor jongeren.

  Ze kunnen:
  -Een bijbaantje zoeken en gaan werken
  -Een sport uitoefenen
  -Lekker thuis een spelletje (op de computer wellicht) doen
  -Voor school bezig zijn
  -Bij iemand thuis gezellig samenkomen

  Nu hangen ze rond in zo’n park. Waarom kan dat niet bij iemand thuis? Omdat de ouders hun vriendjes niet over de vloer willen? Omdat ze dingen willen doen die niet in de haak zijn? Heel simpel: als je kinderen hebt en ze hebben niets beters te doen dan op straat rondhangen lijkt het me tijd voor een goed gesprek!


  Maak melding

 3. Nah plantje, wij hingen ook vaak op de straat maar er is geen hond die last van ons gehad heeft. En je gaat toch niet bij je ouders zitten met je vrienden als je 14,15,16 bent?!


  Maak melding

 4. Waarom niet Natascha? 🙂
  Rond die leeftijd zat ik best veel gewoon bij vrienden thuis. Bij sommige vrienden hadden ze een serre of zo en daar konden we dan lekker een biertje drinken en een beetje bijkletsen. (Volgens mij wat veel jongeren die op straat rondhangen ook doen.)


  Maak melding

 5. Als jongeren overlast bezorgen,dan de zelfde maatregel nemen zoals nu in een wijk in Rotterdam van kracht gaat.

  Jongeren die na 10 uur nog op straat hangen ,oppakken en door de ouders laten ophalen met een waarschuwing in hun rugzakje.


  Maak melding

 6. Nou plantje omdat je zaken bespreekt zoals liefdes etc die je ouders niks aangaan, of ben ik nu heel erg met meisjesgedachten bezig.


  Maak melding

 7. @ Natascha, geen van de 4 inwoners bij G. hebben er last van. Heb nog niemand gesproken die er last van heeft. Ze zouden wel hun rotzooi op moeten ruimen. Volgens mij kun je ze daar gewoon voor bekeuren ook.

  @ Zwolse: Ovoedingsgerelatieerde problemen idd zoveel mogelijk aanpakken met de opvoeders. Heb daar zelf ook een goed voorbeeld van, maar die heb ik volgens mij al op het andere TvPark-draadje uitgeschreven 😉

  @ Plantje, of was je toen alleen al bezig met je “liefde voor muziek” (vrij naar Raymond van het Groenewoud)


  Maak melding

 8. Het grote probleem in dit geval is dat er gewoon te weinig hangplekken zijn in Stadshagen voor de kids.
  Aangezien deze wijk het resultaat is van de visie van projectontwikkelaars die alles hutje mutje op elkaar hebben gebouwd zie ik het probleem ook niet één twee drie verdwijnen.
  Ongeacht waar je nu ook een JOP wil realiseren zullen er altijd mensen zijn die er last van zullen hebben als gevolg van de minimale ruimte tussen de bebouwde kavels.
  Mensen moeten niet alleen maar wonen maar moeten ook in een wijk kunnen leven.
  Misschien dat iemand uit die wijk maar een plaatselijke politieke partij moet oprichten, “Leefbaar Stadshagen”, Dick ?!?!


  Maak melding

 9. Heb er op zich weining moeite mee dat die jongeren daar staan, maar het rijden met scooter op de stoep (boulevard) en het achterlaten van rotzooi irriteert me wel.

  Actie lijkt wel op zijn plaats, maar wat is moeilijk. Ben wel voor een actie richting opvoeders.


  Maak melding

 10. :):):)Zwolleerder….

  Misschien dat iemand uit die wijk maar een plaatselijke politieke partij moet oprichten, “Leefbaar Stadshagen”, Dick ?!?!

  naar model van Jan Nagel & Henk Westbroek…overgaand in LPF…..Vrees dat hun definitie van “Leefbaar” heel anders is dan de mijne. Zit ook vooral tegen “Leefbaar voor jezelf” aan. Nee, ik red me heel goed met het politieke aanbod in Zwolle.  Maak melding

 11. Samenscholingsverbod? Cameratoezicht? Het moet ook niet gekker worden!! Is het doel van een openbaar park niet dat je er lekker kunt rondhangen? In je eentje of desnoods met je vrienden? Lekker gezond in de buitenlucht ipv binnen zitten. Overlast? nog even en je kan nergens meer buitenzitten voordat je de stempel als “overlastbezorger” op je gedrukt krijgt. Mensen klagen te snel!


  Maak melding

 12. Helemaal eens met Wouter. Als ze gewoon bij elkaar zitten en met hun scootertjes niet het hele pad innemen heb ik geen enkele moeite met ze, maar als je ziet wat voor troep ze steeds achterlaten! En als je er wat van zegt als een 14-jarige een leeg blikje energiedrank de vijver in schopt dan krijg je van de hele groep een grote bek en moet je maken dat je weg komt. Bevordert niet echt het wederzijdse begrip…


  Maak melding

 13. Ik ben het met Holtenbroeker eens voor wat betreft de buitenlucht en dat die goed is voor je en zo. Maar ik vind niet dat je anderen met je ‘problemen’ (geklets en lawaai en troep) op moet zadelen en als ik zo rond het Twistvlietpark kijk, dan is het eerste wat me opvalt naast hondenpoep overal (en dan bedoel ik ook echt overal!): de troep die je tegenkomt. Dat is iets wat mij ook stoort.

  In de buitenlucht prima, maar je mag best leren wat de grenzen zijn hierin en dat leer je in mijn ogen nog altijd het best onder toeziend oog van pa en ma. Dus eerst thuis laten zien dat je je kan gedragen en dan pas buiten in de open lucht/het park.

  Dat het honk aan de Klokkengieterlaan het niet goed doet dat haalt ook zomaar iemand aan. Is er iemand die er komt die daar een mening over kan geven, voor we met zijn allen tot de nergens-op-slaande-conclusie komen dat het honk voor niets is gebouwd?

  Natascha: ik ben ook echt ooit een meisje geweest en heb zowel veel binnen op mijn eigen kamer met vrienden en vriendinnen gezeten om te kletsen als buiten in de buurt gekletst met diezelfde vrienden en vriendinnen. Ik denk dat voor allebei wat te zeggen valt. Binnen kan je er lekker goedkoop drinken bij krijgen van pa/ma en buiten kan je alle zaken die je echt privé wilt houden beter niet bespreken als je niet zeker weet dat de buurman/-vrouw langs kan komen om je ouders alsnog op de hoogte te houden! Dan had ik het liever zelf in de hand door het thuis over dat soort zaken te hebben! 😛

  Kortom: vriendjes en vriendinnetjes van onze dochters zijn voolopig erg welkom in ons huis en buiten rondom ons huis en als dat over een paar jaar nog steeds goed gaat dan overwegen we misschien dat ze ook in de wijk losgelaten mogen worden 😉


  Maak melding

 14. Ik begrijp het plan van aanpak, maar om weer te gaan praten over mosquito’s…..Beetje zo van ‘werk je niet mee, dan maar aan de Zyklon B….’  Maak melding

 15. Nou Marrianne ik dus niet, punt 1 mijn ouders gingen niet om met de buren dus daar had ik geen last van en punt 2 sliep ik altijd met mijn 8 jaar jongere broertje op een slaapkamer ( vrijwillig, voor de gezelligheid), dus wat zou jij dan liever doen? Zo wie zo ken ik dat niet, gezellig op je kamer zitten. Ik zat altijd veel liever gewoon gezellig beneden bij me ouders, zonder vriendinnen. Soms met. Maar ja, wie gaat er op zijn 17e vrijwillig het huis uit?

  Maar goed ik denk dat er tussen ons al minstens 10? jaar leeftijdverschil zit, tussen mij en die jeugd van nu ook al wel 10 jaar denk ik. Dus eigenlijk kunnen we niet goed bedenken hoe het nu zou zijn.


  Maak melding

 16. Mag ik vragen hoe oud jullie dochters zijn? of iig ongeveer zijn?

  Want ik vind het wel heel erg eng klinken als je zegt: ”als dat over een paar jaar nog steeds goed gaat dan overwegen we misschien dat ze ook in de wijk losgelaten mogen worden”


  Maak melding

 17. Wat een gezeur van dat stelletje oude wijven in Stadshagen. Ik woon ook aan het Twistvlietpark. De jongelui die daar af en toe verblijven veroorzaken geen enkele overlast. Het is mij dan ook niet duidelijk waar Swollwacht zich zo druk overmaakt.


  Maak melding

 18. Ik woon ook aan het Twistvlietpark en heb ook geen last van de jeugd. Maar dat komt denk ik omdat ik aan een andere kant woon. Of die anderen ‘oude wijven’ zijn, wil ik dus niet zomaar zeggen.
  Maar wat betreft Swollwacht, die maakt zich de laatste dagen om wel heel wat meer dingen druk…..


  Maak melding

 19. Ingezonden:

  Beste heer Eikelboom,

  Met interesse hebben wij de vragen gelezen die u woensdag stelde aan het College onder de titel ??Aanpak overlast Twistvlietpark onvoldoende??. Hoewel wij het met u eens zijn dat bewoners van Stadshagen ?? jong en oud ?? plezierig moeten kunnen samenleven, denken wij dat uw roep om directe actie niet voor een (structurele) oplossing gaat zorgen.

  LEV vindt het interessanter om de belevingswereld van jongeren in beeld te brengen en te kijken naar de oorzaken van de overlast. We moeten niet vergeten dat drie op de tien inwoners van Stadshagen jonger zijn dan 18 jaar. Het is een natuurlijk proces dat kinderen en tieners elkaar buiten opzoeken. In een dicht bebouwde wijk hebben zij weinig mogelijkheden om uit te wijken. Ook is er nog te weinig dialoog geweest tussen jeugd en andere bewoners om nu al aan harde actie te denken.

  Een mosquito of samenscholingsverbod is volgens ons geen oplossing. Jongeren goede kansen, voorzieningen en perspectieven bieden misschien wel. Maar zij kunnen daar zelf het beste antwoord op geven. U geeft ze die kans niet eens.

  Met vriendelijke groet,

  Namens LEV,
  Sibrand Hofstra  Maak melding

 20. Ingezonden brief buurtbewoners:

  Geachte burgemeester en wethouders,

  Omtrent de overlast die wij deze en voorgaande jaren hebben ondervonden van hangjongeren in en rond het Twistvlietpark en het winkelcentrum in Stadshagen hebben wij, bewoners van de Zwaardvegerstraat en Twistvlietpad, ons verenigd. Wij slaan de handen ineen om de overlast van deze jongeren op te lossen omdat ons woongenot hierdoor ernstig wordt aangetast. Onlangs hebben wij een petitie samengesteld die inmiddels ondertekend is door meer dan 100 bewoners, waarin deze een dringend beroep op B&W doen om maatregelen te nemen en de overlast een halt toe te roepen. Deze petitie zullen wij u binnenkort overhandigen.

  In een eerste stap om de overlast tegen te gaan heeft u de stichting Travers ingeschakeld om een poging te doen te bemiddelen tussen beide partijen zodat deze tot overeenstemming kunnen komen. Omtrent deze ontwikkeling hebben wij een aantal vragen.

  Onlangs hebben de bewoners van bovenstaande en overige omliggende straten een brief ontvangen van de stichting Travers met de stand van zaken met betrekking tot de buurtbemiddeling. Uit de brief valt op te maken dat er een zeer selecte groep bewoners en jongeren (4 bewoners en 5 jongeren) is overgebleven die nu afspraken met elkaar gaan maken om de problemen tegen te gaan. Wij willen u erop wijzen dat uit deze brief niet duidelijk naar voren komt of deze afspraken ook nog aan de overige bewoners wordt getoetst alvorens er besloten wordt dat deze afspraken bindend zijn voor beide partijen. Indien Travers de intentie heeft dat deze afspraken niet getoetst hoeven te worden door de rest van de bewoners, dan voelen wij ons buitenspel gezet. Tevens betwijfelen wij of de bovenstaande 5 jongeren genoeg draagvlak kunnen creëren om de rest van de groep(en) positief te beïnvloeden.

  Vraag 1: wij willen graag weten of alle bewoners betrokken gaan worden in het proces omtrent het maken van afspraken? Wij weten dat er eind januari door Travers een bijeenkomst belegd wordt maar ons is niet duidelijk wat precies de bedoeling is van deze bijeenkomt en wat de verdere rol is van de overige bewoners. Wij willen graag weten wat het programma is van deze bijeenkomst.

  Daarnaast hebben wij via de heer Eikelboom van Swollwacht een mail ontvangen van wethouder Kenkhuis, onder andere over de buurtbemiddeling. Deze mail roept nog enkele vragen en opmerkingen op. De heer Kenkhuis schrijft dat de buurtbemiddeling van groot belang is om de goede bedoelingen van beide partijen af te stemmen op de behoeften van alle betrokkenen.

  Vraag 2: Ons is, ook na de gesprekken van buurtbemiddeling, nog steeds niet duidelijk wat de goede bedoelingen van de jongeren zijn. Graag willen wij weten wat de goede bedoelingen van de jongeren zijn. Zoals de heer Kenkhuis zelf aangeeft moet dit de basis zijn waarop we verder kunnen bouwen. Onze goede bedoelingen zijn; bij elkaar komen oké, maar zonder lawaaioverlast van brommers en geluidsversterkende apparatuur, het achterlaten van afval en glas op straat en het creëren van onveilige (verkeers)situaties. We willen gewoon kunnen genieten van onze woning en zijn omgeving.

  In de mail van de heer Kenkhuis schrijft hij over twee lijnen die nu uitgezet zijn:
  1.De jongeren praten over de plek en eventuele alternatieven. Zij moeten nu met een gedegen plan komen om de overlast tegen te gaan.
  2.Welke gedragsafspraken kan je wederzijds maken en hoe houd je deze afspraken levend.

  Vraag 3: Hoe ver moeten wij gaan om een oplossing te zoeken voor een probleem waarom wij niet gevraagd hebben? Wij willen best meewerken maar zijn niet van plan om de rol van politieagent over te nemen.

  Vraag 4: Wij willen met de gemeente afspreken onder welke omstandigheden we kunnen concluderen dat de buurtbemiddeling geslaagd is of gefaald heeft. We willen dat de gemeente garant staat voor overige politieke acties wanneer we moeten concluderen dat deze ‘missie’ niet geslaagd is aangezien wij het niet zien zitten om een dergelijke zomer als vorig jaar tegemoet te zien.

  Vraag 5: Kan de buurtbemiddeling zich niet tevens richten tot de ouders van deze jongeren zodat ook de persoonlijke situatie tegen het licht gehouden kan worden? Wij denken dat daar (mede) de kern van het probleem zit. Waarom zitten ze bijvoorbeeld bij ons voor de deur en niet op school werk of thuis?

  Wethouder Kenkhuis heeft ons tijdens onze bijeenkomst van 9 december jl. toegezegd om met spoed een oplossing te vinden om het racen met brommers op de boulevard van het Twistvlietpark tegen te gaan, aangezien dit een voetpad is en hele gevaarlijke situaties oplevert.

  Vraag 6: Wanneer kunnen wij een oplossing verwachten om de brommerraces op de boulevard tegen te gaan en in hoe verre zijn er al concrete voorstellen?

  Wij kunnen concluderen dat de overlast op de boulevard nu minder is maar dat men zich de laatste tijd met name ophoudt rond de apotheek bij het gezondheidscentrum. Naar ons inzicht heeft dit te maken met de weersomstandigheden van de laatste tijd. Wij willen de buurtbemiddeling alle ruimte geven en hopen dat deze poging een positieve uitwerking heeft. Maar indien de buurtbemiddeling na het maken van de afspraken niet het gewenste effect heeft, namelijk het stoppen van: de lawaaioverlast van brommers en geluidsversterkende apparatuur, het achterlaten van afval en glas op straat, het scheuren met brommers over de fietspaden, trottoirs, door het park en over de boulevard en de openbare nuttiging van alcohol dan willen wij u dringend verzoeken gehoor te geven aan de oproep die in de petitie wordt gedaan om maatregelen te nemen in de richting van een samenscholingsverbod, cameratoezicht, mosquito(‘s) zodat de politie ook middelen in handen heeft om de overlast adequaat via handhaving aan te pakken.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de bewoners van het Twistvlietpad en de Zwaardvegerstraat,

  De families Bargeman,
  Bosch,
  Reuvers,
  Van der Stege,
  Kloek,
  Van Meekeren,
  Kraijer en
  Beumer  Maak melding

 21. 8 oondertekenaars maar 😮 ? Denk dat er wel 500-1000 huizen aan het Twistvlietpark grenzen. Als het er niet meer zijn. Veel meer, want het hele Twistvlietpad loopt tot aan de brug.

  Oh, de omwonenden/inwonenden van het Winkelcentrum tellen ook mee 😮


  Maak melding

 22. daar hebben stadscommando’s ook geen enkele zin meer…

  Het lijkt tegenwoordig wel overal in nederland schering en inslag, losers zonder toekomst die de boel versjteren en denken met een grote mond overal mee weg te komen…en het erge is, ze ‘besmetten’ er ook nog anderen mee, met hun lamstralige gedrag.  Maak melding

 23. Het is van de zotte dat er overlegd ,gepraat en afspraken gemaakt moeten worden om zonder overlast van jongeren te kunnen genieten van je eigen woon omgeving.

  Als iemand ongeacht wie of wat zich misdraagd,straffen en ouders een waarschuwing geven.

  Lijkt de omgekeerde wereld zo, je misdraagd je,geeft overlast en er worden praatsessies georganiseerd.

  Dikke schop onder hun kont en gewoon aan de regels houden,moeten de bewoners ook.


  Maak melding

 24. @ Zwolse; Dat was ons punt op het eerste draadje. Paar maand geleden. Ouders zijn eerst verantwoordelijk als kinderen trammelant veroorzaken. Wat mij betreft, kom er toch erg vaak langs en heb het ook al regelmatig geschreven, is er maar 1 punt. Rotzooi opruimen.


  Maak melding

 25. Zwolse, tja, als je dan toch iets spuugzat wilt zijn, wees de luxepositie waarin veel mensen zich wanen da spuugzat. Van daaruit komt de meeste ergernis. Niet vanuit de omgeving.

  Jeugd is jeugd en in Zwolle is het peanuts wat er gebeurt. Men moet hier niet zo mekkeren, dat meen ik zonder nuance.


  Maak melding

 26. Dus omdat het peanuts moet het maar kunnen en geaccepteerd worden?

  Idd jeugd is jeugd,maar ook zei hebben zich te houden aan gestelde regels ,die voor elke burger gelden.

  Niet vanuit de omgeving? Met andere woorden die bewoners liegen?


  Maak melding

 27. @Natascha: mijn dchtertjes zijn gelukkig nog maar 2,5 en 5,5 jaar 😉 Ik heb dus nog een hoop jaren om me zorgen te maken over de overlast die zij zouden kunnen veroorzaken in de wijk 😉

  @Dick: zoals WFvN ook al min of meer zei: als je er niet direct in de buurt woont, is het erg makkelijk om er een oordeel over te vellen.
  Ik denk dat wanneer je er woont en er een nacht of wat achter elkaar ongein uitgehaald wordt terwijl je vroeg op moet staan de volgende dag, je plezier erg vergald kan worden!
  De petitie is dan ook niet voor niks ondertekend door ruim 100 mensen (zoals je ook in de ingezonden brief kunt lezen…)!


  Maak melding

 28. Wie heeft het over liegen?
  En ja, sommige peanuts moeten geaccepteerd worden. We kunnen wel aan de gang blijven om tot in het keinste detail onze luxe te waarborgen.

  En welke regels worden er concreet overtreden dan? Er wordt hier slechts gesproken over verbetering. Dit in het kader van vermindering van klachten, dat zegt nog niet veel over regels.


  Maak melding

 29. marianne, een petitie tekenen zegt me niet zoveel. Als ik een betekenisloos vakje aan moet vinken op papier en ik rijg er een euro voor, dan is dat zo’n kleine moeite dat dat kleine beetje meer luxe natuurlijk welkom is. Dat zegt echter niets over de vraag of ik die euro nou ook daadwerkelijk hard nodig heb. 😉


  Maak melding

 30. @ Ghehehe, klopt: vakje/vraagstelling. Het betrof slechts 8 pandjes in de omgeving van het park, van de meer dan 1000. Als er wat serieus aan de hand is eerst ouders waarschuwen. Als eerst verantwoordelijken voor de
  kinderen. Wat mij betreft, kom er toch erg vaak langs en heb het ook al regelmatig geschreven, is er maar 1 punt. Rotzooi opruimen. Dat punt moet toch te regelen zijn?  Maak melding

 31. @ Marrianne, op 29 januari 2010 om 17:29; ken verschillende mensen die er bovenop wonen…klagen niet. Woon zelf vlak bij het centrum. Datzelfde centrum wat hier genoemd wordt. Kom er bovendien vaak door. Weet je wel hoe machtig veel mensen er in de omgeving wonen? 100 handtekeningen is dan weinig zie Ghehehe’s reactie hierboven.

  Bovenstaand verhaal (10:05) is dus door 8 families van de dikke 1000 getekend. Tja, klagen blijft subjectief. Vind het dreigen met nep-oplossingen kansloos.


  Maak melding

 32. Dick,rotzooi opruimen is een redelijke verwachting, lijkt me. Jeugd zoekt van nature haar grenzen op en die mogen best aangegeven worden. Maar harde maatregelen (wegjagen) is vaak een reactie vanuit frustratie, dat levert geen gezag op, ook geen respect, zelfs geen begrip. Het levert maar een ding op, dit:

  ….helemaal niks dus


  Maak melding

 33. Eens Ghehehe, ben er nu ook wel een beetje klaar mee. Dit is het 3e draadje al over het mooie ruim opgezette Twistvlietpark. Voortdurend een zelfde soort reacties.

  PS ook na je jeugd, blijft het soms prikkelend om grenzen op te zoeken 😉


  Maak melding

 34. Ontvangen:

  Geacht college,

  Voor 8 februari 2010 as. heb ik een negental mondelinge vragen ter beantwoording bij u neergelegd, welke u tijdens de raadsvergadering gaat beantwoorden. Bij deze heb ik nog een aantal aanvullende vragen, aangezien het overlast probleem op de genoemde locatie door hangjongeren nog veel groter is dan ik in eerste instantie had ingeschat.

  Vanavond werd ik gebeld door de secretaris van de bewonerscommissie Werkeren 6-7-8, wie met de ⤽handen in het haar zat⤝ met betrekking tot de overlast die de bewoners vanaf afgelopen zomer hebben ervaren. De overlast speelt zich hier met name af op de drie bankjes gelegen bij het gebouw, onder de overkappingen van het gebouw, de jeu ?? de ?? boules baan. Ook is er net als eerder gemeld overlast en een onveilige situatie door het racen met scooters. Tevens de reeds ons bekende overlast door drinken, roken en lawaai, wildplasserij tot in de nachtelijke uren en het achterlaten van veel rommel op deze plek.

  Niet alleen de bewoners van Werkeren ervaren deze overlast, maar ook alle andere afdelingen, waaronder de kwetsbare bewoners in het verzorgingsgedeelte (etage 2 t/m 5) hebben zich beklaagd over de overlast door hangjongeren. Wanneer ik de correspondentie lees (is bijgevoegd, waarvan u onlangs kennis moet hebben gehad gezien ook Travers en Wijkzaken zijn geïnformeerd) kan ik niet anders concluderen dat de situatie ernstig is.

  Daarnaast ben ik van mening dat u naast de bewoners van het Twistvlietpark en Boulevard ook nog eens kwetsbare mensen letterlijk in de kou laat staan wanneer u niet snel maatregelen neemt, want sommige bewoners van Werkeren hebben zich genoodzaakt gevoeld zelfs te verhuizen. Het is toch betreurenswaardig dat wij als gemeente deze vormen van overlast gewoon toestaan zonder in te grijpen. Ook de inwoners (van dit deel) van Stadshagen mogen toch verwachten van ons als gemeente, dat wij ervoor zorgen dat het woongenot gegarandeerd is en zij zich veilig kunnen voelen in hun eigen omgeving? Wat ik hier hoor en zie past niet in mijn visie omtrent woongenot en veiligheid.

  De bewonerscommissie Werkeren ziet dan ook maar één oplossing ?? en dat is eigenlijk te triest voor woorden ?? dat de drie bankjes ter plaatse, welke moeten zorgen voor sfeer en ontspanning ?? voor het aanbreken van zomer worden verwijderd en uiteraard dat er snel adequate maatregelen (zie de dringende vraag om maatregelen in brief van 27 januari jl) worden genomen om de overlast in de mooi weer maanden te voorkomen.

  Wellicht overbodig te vermelden, maar per direct heeft de bewonerscommissie van Werkeren besloten de handen ineen te slaan, met de omwonenden van het Twistvlietpark en Boulevard, door zich scharen achter de klaarliggende petitie en deze mede te ondertekenen.

  Mede door bovenstaande moet ik constateren dat het draagvlak voor hardere maatregelen aan het groeien is. U kunt het dan ook niet maken om passief achterover te leunen en denken dat het overlast probleem gaat overwaaien.

  Ik vind dan ook, dat de tijd van praten voorbij is en er direct overgegaan moet worden tot actie!

  Mijn aanvullende vragen op de brief van 27 januari 2009 jl. zijn als volgt:

  1.Is het u bekend dat de bewonerscommissie zich ook heeft beklaagd over de ervaren overlast rondom het gebouw Werkeren?
  2.Zo ja, wat heeft u met deze klachten gedaan?
  3.Zo nee, wat is de reden dat dit niet bij u bekend is?
  4.Bent u bereid – zoals wordt verzocht ?? de drie bankjes te verwijderen of te verplaatsen naar een plek waar deze geen overlast veroorzaken?
  5.Zo nee, wat is hier de reden van? Zo ja, mogen we verwachten dat deze verwijderd / verplaatst worden voordat de lente aanbreekt?

  Graag zie ik bovengenoemde vragen gelijktijdig beantwoordt met de overige vragen, welke gesteld zijn op 27 januari 2010.

  Voorts heb ik de correspondentie over de overlast van de bewonerscommissie vanaf augustus 2009 naar wijkzaken en Travers toegevoegd.

  Met vriendelijke groet,
  Freddy Eikelboom
  Swollwacht  Maak melding

 35. Beantwoording vragen Swollwacht:

  De fractie van Swollwacht heeft een aantal vragen gesteld over het traject in het kader van de overlast door jongeren rondom het Twistvlietpark in Stadshagen. Uit praktische overwegingen beantwoorden we deze mondelinge vragen nu reeds schriftelijk. De beantwoording zal aan alle leden van de Gemeenteraad verstrekt worden. Het betreft hier voornamelijk informatieve vragen.
  Eventuele vervolgvragen kunnen maandagavond tijdens de Raadsvergadering beantwoord worden.

  1.Worden alle bewoners betrokken bij de te maken afspraken van het bemiddelingstraject? Zo ja, wanneer kunnen zij een uitnodiging tegemoet zien? Zo nee, wat is hier de reden van?

  Voor de voorbesprekingen in december, de eerste grote vergadering op 14 december 2009 en de eerstkomende vergadering voor alle betrokkenen op 18 februari 2010 zijn/worden alle bewoners per brief door TRAVERS Team BuurtBemiddeling uitgenodigd om over het probleem te praten. Tussentijds is een bericht met de stand van zaken na 14 december naar alle bewoners gegaan. Al het mogelijke wordt gedaan om een transparant proces te hebben, waarin niemand buitenspel staat en kan participeren indien gewenst en mogelijk. Opmerking: In week 6 volgt de uitnodiging voor de vergadering van 18 februari.

  2.Wanneer kunnen alle omwonenden een overzicht van de gemaakte afspraken tegemoet zien?

  De commissie, waarin enkele omwonenden en enkele jongeren zitten, heeft slechts het mandaat om een voorstel voor te bereiden. Zij stemmen daartoe de mogelijkheden af met wijkzaken. In de vergadering van 18 februari wordt dit voorstel voorgelegd aan de omwonenden en de jongeren.

  3.In hoeverre hebben de aanwezige jongeren het mandaat om deze afspraken te maken en hoe denkt u te kunnen garanderen dat de overlast hiermee straks verdwenen is?

  De commissie bestaat uit betrokken bewoners en jongeren, zij hebben beide geen mandaat om voor de hele groep afspraken te maken. Op 18 februari zal het voorstel worden voorgelegd waar iedereen over mee kan discussiëren. De commissie beslist dus niet voor de jongeren of de omwonenden. Regels en sancties opstellen en daar op handhaven is net als de bemiddeling geen garantie voor het oplossen van de overlast. Door de dialoog aan te gaan kunnen beide partijen meer begrip krijgen voor de ander en hier naar handelen.

  4.Zijn de jongeren die overlast veroorzaken zodanig in beeld, dat ook de ouders van hen worden geïnformeerd en betrokken in dit traject, zodat er vanuit de verantwoordelijkheid van de ouders ook aandacht is voor en wordt toegezien op de gemaakte afspraken?

  Op dit moment zijn er geen directe contacten met de ouders.

  5.Hoever moeten de bewoners, wie nota bene de dupe zijn van de overlast, gaan met het zoeken naar een oplossing voor een probleem waarom zij niet hebben gevraagd?

  Het is belangrijk dat in een goede, respectvolle communicatie tussen bewoners en jongeren de belangen van beide kanten over en weer begrepen en gerespecteerd kunnen worden. De bewoners kunnen een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van dit gesprek. In de dialoog kunnen ze de jongeren duidelijk maken waarom ze overlast ondervinden. Door het gesprek aan te gaan krijgen de bewoners een gezicht en een verhaal van de jongeren. Ook kunnen de bewoners zelf meer begrip krijgen voor de jongeren en hun gedrag.

  6.Kunt u aangeven wanneer de buurtbemiddeling geslaagd is of gefaald heeft? Zo ja, wanneer en welke afspraken worden hierover gemaakt met omwonenden?

  Tegen het eind van februari hoopt BuurtBemiddeling het proces te hebben afgerond met afspraken waar alle partijen hun steentje aan hebben bijgedragen. Bemiddelingen zijn geslaagd als blijkt dat de afspraken hebben gewerkt. Rondom mei zal gezamenlijk met jongeren en omwonenden kunnen worden bekeken of ieder zijn/ haar aandeel in de uitvoering van de afspraken heeft nagekomen. Dit geldt zowel voor de kant van de jongeren als de kant van de omwonenden.

  7.Wat is de reden dat u nog steeds niet bent overgegaan tot het aanbrengen van fysieke maatregelen om de scooter en brommerraces te voorkomen?

  Dit is een onderwerp dat door BuurtBemiddeling op de agenda is gezet voor de vergadering van 18 februari. Het is beter om een dergelijke maatregel in gezamenlijk overleg vast te stellen, dan om eenzijdige maatregelen te nemen. Mocht er geen overeenstemming komen over maatregelen om de snelheid in te perken met het oog op de veiligheid, dan kan dat alsnog eenzijdig worden besloten.

  8.Wanneer denkt u dat dit wel is gerealiseerd?

  Afhankelijk van de vergadering van 18 februari.

  9.Bent u bereid en mede met mij van mening, dat wanneer het bemiddelingstraject niet heeft gewerkt en adequaat zal moeten worden overgegaan tot nemen van de genoemde maatregelen zoals samenscholingsverbod, cameratoezicht en het eventueel inzetten van een mosquito?

  Het gaat om maatregelen die nadrukkelijk ingrijpen in de privacy van mensen en er zijn juridische voorwaarden aan verbonden. Ze zijn pas aan de orde als al het ander niet gelukt is.

  Aanvullende vragen:

  10.Is het u bekend dat de bewonerscommissie zich ook heeft beklaagd over de ervaren overlast rondom het gebouw Werkeren?

  Ja, dat is bekend. Jaarlijks heeft Wijkzaken contact met de genoemde Bewonerscommissie over beheer en onderhoud van de directe omgeving van gebouw ⤽Werkeren⤝ (Gezondheidscentrum en Dienstencentrum).

  11.Zo ja, wat heeft u met deze klachten gedaan?

  De plek is opgenomen in de routing van de hot-spots surveillance van Politie, Ambulant Jongerenwerk en aandacht voor opruimen door Wezo in opdracht van Gemeente. Ook is informatie gegeven over hoe bewoners en gebruikers effectief kunnen melden bij (beheers-) overlast. Ondanks vermelde inspanningen, inclusief die van SWO zelf, levert dit volgens de secretaris van Bewonerscommissie in de brief van 29 augustus onvoldoende resultaat. Ondertussen werd de intensivering van het surveilleren per september op de inmiddels bekende ⤽boulevard- of vijvergroep⤝ ingezet, waardoor (niet uitgesloten kan worden dat) verplaatsing over en langs de parkranden werd gestimuleerd.

  12.Zo nee, wat is de reden dat dit niet bij u bekend is?

  Niet van toepassing.

  13.Bent u bereid – zoals wordt verzocht ?? de drie bankjes te verwijderen of te verplaatsen naar een plek waar deze geen overlast veroorzaken?

  We willen de banken wel verwijderen als álle vertegenwoordigende organisaties, gebruikers en instellingen van ⤽Werkeren⤝ in gezamenlijkheid dit verzoek bij Wijkzaken indienen. Immers op verzoek van ⤽Werkeren⤝ zélf zijn nog in 2008 twee nieuwe bankjes aan de voorzijde van het gebouw geplaatst. Wel is de verwachting dat de groepen zich zullen verplaatsen naar de andere randen, en het centrum van het park, dit komt veel voor bij omgevingsgerichte preventie maatregelen.

  14.Zo nee, wat is hier de reden van? Zo ja, mogen we verwachten dat deze verwijderd / verplaatst worden voordat de lente aanbreekt?

  Zie vraag 13.  Maak melding

 36. Ik ben bewoner van de omgeving Twistvlietpark en zal uitleggen waar wij het telkens over hebben. Je hebt een dure woning gekocht met mooi vrij uitzicht. Daar wil je maar een ding; prettig wonen in goede harmonie met iedereen. Op dit moment wordt dit wonen dusdanig verpest dat we zelfs denken aan verhuizen. Onze dag ziet er van voorjaar tot najaar dagelijks als volgt uit: Je hebt overdag hard gewerkt, om 7 uur je kinderen naar bed gebracht en om 10 uur wil je maar één ding, naar je bed om te slapen! Je moet er immers de volgende dag weer uit om 6.15 om naar je werk te gaan en je centen te verdienen. Je loopt de trap op met je vingers gekruist dat de jongeren er niet staan. Je doet de deur van je slaapkamer open en hoort de beat al die uit een van de scooters klinkt. Je poetst je tanden, gaat in bed liggen en komt maar niet in slaap door de scooters die heen en weer rijden en klinken als kettingzagen, de muziek en het geschreeuw. Let wel, dit is niet een avond in de maand, in de drie weken, in de twee weken, in de week, een paar dagen per week maar ELKE DAG! Gek wordt je ervan. Jongens en meisjes; ook ik ben jong geweest maar dit slaat echt alles! Ik wens het jullie later niet toe maar het is echt ontzettend vervelend als je jonge kinderen hebt die ’s nachts af en toe wakker worden en je vervolgens weer wakker wordt door julllie. Dat zal je nu misschien niet begrijpen maar als je zelf kinderen hebt zul je vast nog wel eens aan dit verhaal terug denken en je wellicht schamen. Op straat elkaar ontmoeten is prima maar aub zonder overdadig veel geluid en troep. De blikjes, chipszakken en plastic die jullie nu van je af gooien blijven nog honderden jaren in de vijver en in het park liggen. Dat is toch zonde! We willen echt wat aan deze situatie doen want zo is hij onhoudbaar.


  Maak melding

 37. Mooi dat er wat toelichting van een bewoner komt!

  Maar… (nu speel ik even advocaat van de duivel hoor)… Als het iedere avond weer zo ver is… heb je je wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als je één avond nog wat extra slaap op zou offeren, naar buiten gaan (naar de betreffende jongeren) en eens zou vragen of het wat minder kan?
  Misschien heb je dit al lang gedaan en had het geen zin. Dat zou zomaar kunnen! Maar daar ben ik dus ook wel benieuwd naar. Het is ongetwijfeld duidelijk dat ze wéten dat het niet nodig is om op hun scootertje heen en weer te crossen. Maar misschien realiseren ze zich niet hoeveel ze er anderen mee tot last zijn.

  En als dat geen zin heeft: de politie bellen. Wat doen zij hieraan?


  Maak melding

 38. Naar de jongeren toe gaan heeft geen zin. Het is even wat rustiger maar het begint daarna gewoon weer van vooraf aan. De politie zegt dat ze nik s kunnen doen omdat ze niet kunnen handhaven. Ze moeten op heterdaad betrappen op een strafbaar feit en ze hoogstens vragen of ze weg gaan. Even voor jullie beeldvorming van de overlast heb ik laatst een stukje gefilmd en gepubliceerd op youtube. Via deze link kan je het filmpje bekijken http://www.youtube.com/watch?v=NMR5c1lEt00


  Maak melding

 39. Goed dat je in ieder geval wel geprobeerd hebt naar de jongeren toe te gaan.

  Ik begrijp dat de politie er niet echt wat tegen kan doen.

  Hebben die jongeren dan geen andere plek waar ze rond kunnen hangen? Waar niemand last van ze heeft?

  Toegegeven….zo’n park leent zich er natuurlijk wel erg goed voor! En het is een wijk waar mensen van alle leeftijden graag wonen en leven.

  Met betrekking tot het filmpje… Laat ik het zacht uitdrukken: ik zou het niet als voorbeeld van de frustratie gebruiken. Als ik heel eerlijk ben vind ik het namelijk wel meevallen. Maar dat kan dus ook heel goed komen door hoe het overkomt op zo’n cameraatje/mobieltje.


  Maak melding

 40. Tuurlijk, aan de kwaliteit kan je zien dat het met een huis-tuin en keuken camera is gefilmd. Dan komt zoiets altijd anders over dan dat de jongens voor je deur staan. Realiseer je wel dat we dit elke avond hebben en dan al jaren lang. Ik denk dat ook jij er op een gegeven moment ook echt niet goed van zult worden hoor.


  Maak melding

 41. Ik wil nog even toevoegen aan mijn vorige bericht dat je het lawaai overal doorheen hoort. Ook in de zomer moeten wij vaak met het raam dicht slapen omdat we anders wakker worden van het lawaai (ook met 30+ graden!). Zelfs met het raam dicht dreunt de beat van de radio nog door. Het zijn allemaal van die dingen die je woongenot enorm beperken.


  Maak melding

 42. Dat ben ik uiteraard wel met je eens! Het is niet bepaald zo, dat je direct zeurt als de buren eens “een keer” een feestje hebben.

  Maar wat ik bedoelde is enkel dat uit het filmpje niet blijkt, dat je niet met het raam open kunt slapen. (Ik zeg dus niet dat je je aanstelt, maar alleen dat het filmpje wat weinig indruk maakt. Waar dat aan ligt is een tweede.)


  Maak melding

Reageer