Aegolius geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V

Zwolle – Aegolius ICT Kenniscentrum is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd. Dat betekent dat vanaf 1 februari alle bij- en nascholingscursussen voor verpleegkundigen en verzorgenden geaccrediteerd zijn en deel uitmaken van het Kwaliteitsregister.

Aegolius spreekt de taal van de cursisten en deelnemers, waar ze ook werken. Het is altijd de bedoeling bij- en nascholingscursussen in te bedden in de branche, zodat de cursisten zoveel mogelijk aansluitend op hun eigen praktijk leren. Zo ook in de zorg. Een wijkverpleegster bijvoorbeeld, gebruikt haar laptop op een andere manier dan een administrateur. Een arts en een doktersassistente hebben weer andere kennis nodig. De computerprogramma’s zijn branchespecifiek en met cliënt- en patiëntgegevens moet uiterst vertrouwelijk worden omgegaan. Aegolius heeft veel ervaring met het geven van cursussen aan verpleegkundigen en verzorgenden. Eerder al ontving Aegolius van Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) de accreditatie voor de opleiding Digitaal Dossier voor Artsen.

Aegolius verzorgt op grote schaal door het hele land trainingen bij jeugdgezondheidszorginstanties, consultatiebureaus GGD’s, thuiszorginstellingen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en overige betrokken disciplines en zorginstellingen. De accreditaties betekenen dat de cursussen en opleidingen van Aegolius geformaliseerd zijn en de behaalde accreditatiepunten automatisch bijgeschreven worden in de persoonlijke dossiers van de deelnemers.

Voor Landstede, grootaandeelhouder van Aegolius, brengt deze accreditatie ook kansen met zich mee voor de opleidingen van Training, Opleiding & Advies.

Artikel delen:

Reageer