Overheden en bedrijfsleven werken aan bereikbaarheid

Zwolle – De bereikbaarheid in Zwolle – Kampen Netwerkstad staat onder druk en moet worden verbeterd. Daarom hebben op initiatief van de provincie Overijssel een groot aantal bedrijven uit de Netwerkstad samen met de gemeenten Zwolle en Kampen op 27 januari een Convenant Mobiliteitsmanagement ondertekend. Het doel van het convenant is om Zwolle – Kampen Netwerkstad bereikbaar, leefbaar en schoon te houden. Mogelijkheden waar aan gedacht worden zijn: stimuleren van telewerken en flexibele werktijden of het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

convenant.jpg

Het convenant werd ondertekend door de Job Klaasen, gedeputeerde provincie Overijssel, door Janco Cnossen, wethouder gemeente Zwolle en door Pieter Treep, wethouder gemeente Kampen. Ook hebben vertegenwoordigers van 20 Zwolse en Kampense bedrijven, ondernemersverenigingen, VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Kamer van Koophandel Oost Nederland hun handtekening onder het convenant gezet. Onder de naam ‘Netwerkstad Bereikbaar’ worden tal van activiteiten ontwikkeld om slim reizen te stimuleren.

Hierbij wordt uitgegaan van de behoefte en wensen bij werkgevers en werknemers. Een al reeds bestaand initiatief waarmee nieuwe werknemers  in Zwolle en Kampen twee maanden gratis met het openbaar vervoer naar het werk kunnen reizen is nu ondergebracht bij Convenant Mobiliteitsmanagement. Kijk voor meer informatie op ovwerkt.overijssel.nl.

Artikel delen:

Reageer