Discussie over registratie van kentekens

Zwolle – De manier waarop de politiekorpsen van Zwolle en Rotterdam met gegevens van kentekens omspringen, is niet in de haak. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft dat uitgezocht. De politie in Zwolle en Rotterdam checkt met apparatuur kentekens op zoek naar wanbetalers en gestolen auto’s. Die gegevens worden dagenlang bewaard, ook als ze geen treffer opleveren. En dat mag niet. De beide korpsen geven toe dat ze de gegevens bewaren. Daarmee overtreden ze willen en wetens de wet, zegt het CBP.
Ministers Ter Horst en Hirsch Ballin zeggen naar aanleiding van het onderzoek van het CBP de regels voor het gebruik van kentekens te willen verruimen. De bewindslieden willen dat de politie het automatisch registreren van nummerplaten met camera’s breder kan inzetten om verdachten van strafbare feiten op te sporen. Zij zullen daarvoor snel met een wetsvoorstel komen. De ministers reageren daarmee op het oordeel van vandaag van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Automatische nummerplaatherkenning met camera’s is al toegestaan om bijvoorbeeld gestolen auto’s op te sporen en vermiste, veroordeelde en gezochte personen. In die gevallen leveren de camera’s direct een hit op.

De gegevens van langsrijdende auto’s, motoren en vrachtwagens die geen hit opleveren, mogen wettelijk nu niet bewaard worden, oordeelt het CBP.
Dat willen Hirsch Ballin en Ter Horst veranderen om strafbare feiten op te kunnen sporen die pas later bekend worden. Denk daarbij aan auto’s en vrachtwagens die net gestolen zijn of die betrokken zijn bij bijvoorbeeld een overval, of aan auto’s van mensen die pas later verdachte worden. Het moet dan in het belang van de strafrechtelijke opsporing mogelijk zijn om later alsnog te achterhalen waar zo’n voertuig eerder heeft gereden.

Tot de wetswijziging is ingevoerd zal de politie geen gegevens opslaan en bewaren van voertuigen die geen hit opleveren. 

Artikel delen:
Reacties 14
 1. DEN HAAG – De politie mag kentekens van auto’s die met camera’s zijn vastgelegd straks tien dagen gaan bewaren. Daarmee kan de politie gemakkelijker daders achterhalen van misdrijven die kort daarvoor zijn begaan. De ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) werken aan een wetsvoorstel dat dit mogelijk gaat maken.


  Maak melding

 2. Het is nu nog verboden, dus ik zou zeggen verwijderen die gegevens.

  De wet aanpassen om verdachten van strafbare feiten op te lossen zie ik op zich wel zitten. Al moet ik wel de kanttekening maken dat de redenen waar deze gegevens voor gebruikt mogen worden dan ook strak vastgelegd moeten worden.


  Maak melding

 3. De politie van het korps Rotterdam-Rijnmond en het korps IJsselland hebben met grote teleurstelling kennis genomen van het stand­punt en de motivatie van het CBP, ofwel het College Bescherming Persoonsgegevens, rondom de bewaartermijn van ANPR-gegevens.

  De twee politiekorpsen (die specifiek worden genoemd in een persbericht van het CBP) vinden dat de uitspraken van het CBP de kansen die er liggen met dit nieuwe systeem frustreert. De inzet van ANPR is een nieuwe technologie die past bij deze innovatieve tijd. De ontwikkeling ervan is door de korpsen van Rotterdam-Rijnmond en IJsselland trans­parant vorm gegeven. Er is voortdurend overleg gevoerd met de ministeries van BZK en Justitie en het CBP.

  De Rechtbank in Zwolle heeft onlangs de ANPR-gegevens, uit de ‘hitlijsten?? als bewijsvoering geaccepteerd.

  De politie is zich er ten volle van bewust dat voortdurend een afweging moet worden gemaakt tussen privacybelangen enerzijds en opsporingsbelangen anderzijds. Echter, de uitspraken van de CBP maken de privacybelangen geheel leidend en daarmee het opsporingsbelang te ver ondergeschikt. Er wordt voorbijgegaan aan de succesvolle inzet van het middel afgelopen maanden. ANPR heeft in diverse opsporings­onderzoeken geleid tot succesvolle aanhoudingen in onder meer moordonderzoeken, maar ook rondom zaken van huiselijk geweld en woninginbraken. Het is in het belang van de veiligheid van de gehele Nederlandse samenleving dat de mogelijkheden die ANPR biedt niet voor een belangrijk deel onbenut worden gelaten.

  Met een strakke handhaving van een bewaartermijn van ⤽no hits⤝ van nul dagen, worden de belangen van gedupeerde burgers geschaad. Bijvoorbeeld kan dan ook later niet meer worden nagegaan of een bepaald voertuig ergens is gepasseerd wanneer daarmee na het veroorzaken van een aanrijding direct is doorgereden.

  De gezagsdriehoeken zullen verder overleggen met de departementen van BZK en Justitie over hoe verder te handelen rondom ANPR. De opmerking dat met een tijdelijke registratie van een kenteken middels ANPR iedere bestuurder als potentiële verdachte in politiebestanden terecht komt is onzin. Zo??n suggestie doet ook geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee deze ontwikkelingen door de politie worden omgeven.  Maak melding

 4. “Zo??n suggestie doet ook geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee deze ontwikkelingen door de politie worden omgeven. ”

  De politie overtreedt de wet en doet dit blijkbaar zeer zorgvuldig.

  “Met een strakke handhaving van een bewaartermijn van ⤽no hits⤝ van nul dagen, worden de belangen van gedupeerde burgers geschaad.”

  Ik meen juist te begrijpen dat het College Bescherming Persoonsgegevens met de wet in de hand constateert dat de belangen van de burgers worden geschaad!

  Ik ga dat boek van George Orwell, Big Brother nog maar eens lezen om te zien hoe ver we er nog vanaf zitten van hetgeen hij beschrijft. Niet ver vrees ik.


  Maak melding

 5. Hoezo waarborging van uw privacy:

  http://www.michelkraay.nl/%5B/url%5D

  Opeens een crimineel

  Peter R de Vries & onderzoeksjournalistiek

  In 2006 sprak Michel Kraay super PG Harm Brouwer bij de presentatie van het boek ‘Vrijheid van nieuwsgaring’. Michel vertelde voor Peter R. de Vries persoonsgegevens uit gesloten bronnen te hebben verzameld. ”Dat de media om privé-gegevens uit gesloten bronnen vraagt voor het oplossen van strafzaken is een dilemma”, antwoordde Brouwer.

  Landelijk hoofdadvocaat-generaal charles van der Voort: “Dat Peter R. de Vries opdrachten geeft die leiden tot het breken van de privacywet is wellicht niet goed, maar in dit soort sommige gevallen moet je misschien meer voor lief nemen. Hij wist hiermee wel de zaak los te krijgen.”

  Het verbaast van der Velde dat Peter R. de Vries de bankgegevens van zijn zus had. ”Ze kunnen blijkbaar meer dan de politie. Misschien kunnen ze een zak met geld bieden.” De Vries kleurt als hem wordt gevraagd hoe dat kan. ⤽Vraag niet hoe het kan, profiteer er van. Ik ga niet het geheim van de smid vertellen⤝. Collega Vuijk over de bankgegevens: ”Daar zeg ik liever niets over, maar je kunt er uit concluderen dat dergelijke dingen kunnen in Nederland.” In de ogen van Peter R. de Vries heiligt het doel de waarheidsvinding de middelen. ”Wat doet het ertoe hoe ik aan informatie kom als het maar klopt.”  Maak melding

 6. Verruiming van bevoegdheden gaat maar door. Men denkt nu vaak nog dat de regering hier afgebakende regels voor kent, maar aan de andere kant zie je deze afbakening steeds verder verdwijnen. Gisteren in de Pers nog een stuk gelezen over de wijze waarop dit gebeurt. Ondanks dat het een wat kitcherig stuk was, kwam er wel een duidelijk beeld naar voren: de overheid denkt bij regstratie telkens dat het een snelle en effectieve oplossing is, maar is helemaal niet ij machte om dit systeem goed te onderhouden.
  De bende wordt vaak gehacked en de regels worden verruimd. Nu lijkt het alsof er een grens is, maar als er bv. iets gebeurt op schiphol, worden de regels wederom verruimd. De databanken zijn nergens voor nodig, ze helpen niet, men kan er niet mee omgaan, het is rotzooi.
  Blij dat steeds meer mensen dit in gaan zien. Ook blij dat de overheid steeds vaker gefundeerd bekritiseerd wordt door wetenschappers in deze sector. Of ze er wat mee doen is een tweede….


  Maak melding

 7. Schande!
  ipv de onrechtmatige daden te bestraffen wordt de wet gewoon ff aangepast. Gebeurt dit tegenwoordig in het democratische Nederland?


  Maak melding

 8. Dat gebeurt continu jaspert, google maar eens hoeveel wetswijzigingen er op dit gebied al geweest zijn afgelopen tien jaar en hoeveel er nog op het programma staan.

  Het regenteske denken heerst nog altijd sterk in de politiek. Laatst nog een ambtsbeklere uit A’dam over het belang van inspraak: ‘wie betaalt, bepaalt’…… daar kan ik inkomen, ware het niet dat zij in de veronderstelling was dat de overheid betaalt en dus bepaalt…..


  Maak melding

Reageer