WVF tegen komst schapenbedrijf bij Westenholte

Zwolle – Wijkvereniging WVF heeft kennisgenomen van de plannen voor het oprichten van een schapenstal met bezoekersruimte, en voor het oprichten van een jongveeschapenstal met werktuigenberging, loods en werkplaats aan de Zalkerveerweg. Een bedrijf wil met het ook op de dijkverlegging in de toekomst verplaatsing richting de woonwijk. WVF is tegen de komst van een schapenbedrijf bij Westenholte en diende bezwaar in.

 
Reeds in een eerder stadium heeft WVF moeten constateren dat in het buitengebied van Westenholte dingen gebeuren die zij ten zeerste betreuren. WVF beschouwt het gebied tussen Westenholte en de IJsseldijk primair als een natuur- en uitloopgebied. Zeker, omdat straks na de dijkverlegging het gebied aanzienlijk verkleind zal zijn is het van belang dat daar op een planmatige manier aan een concrete toekomstvisie wordt gewerkt. 

De wijkvereniging is ongeveer een jaar geleden te laat geweest met het indienen van bezwaar tegen een bouwvergunning voor een grootschalige agrarisch gebouw. Zij hebben in gesprekken met ambtenaren en de wijkwethouder toen ook zeer aangedrongen op het nemen van een voorbereidingsbesluit. Het was volgens WVF immers duidelijk dat de actuele agrarische bestemming niet strookt met uw eigen globale visie op dit stuk buitengebied. Dat voorbereidingsbesluit is er nog steeds niet waardoor Westenholte, volgens WVF, straks kan komen te zitten met een uitloopgebied dat in alle kijkrichtingen is volgebouwd met grootschalige agrarische bebouwing in plaats van met een open landschap zoals nu.

De wijkvereniging vindt dat door de aanzienlijke impact van de dijkverlegging die openheid toch al in hoge mate minder zal worden. WVF vraagt zich ten zeerste af of een dergelijke bebouwing en een bedrijf met naar verluidt een omvang van 18 hectare in dit gebied passen. Los van de bovengenoemde planologische en landschappelijke argumenten meent WVF dat de vestiging van een grootschalig schapenbedrijf in een uitloopgebied in de buurt van woonbebouwing in het licht van de ontwikkelingen rond de ziekte Q-koorts zeer ongewenst, zo niet ontoelaatbaar is uit overwegingen van volksgezondheid.Dat de kat dan ook nog op het spek gebonden wordt door een bezoekersruimte in de plannen op te nemen lijkt WVF gezien die recente ontwikkelingen al helemaal ongewenst. Dat zo dicht op de bebouwing van Westenholte van een dergelijk bedrijf overlast ondervonden gaat worden (stank, vliegen, etc) is voor WVF een ander argument. 

Verder is de Zalkerveerweg voor veel mensen een wandelroute en is die weg volgens WVF volstrekt ongeschikt voor grote vrachtwagens die schapen, veevoer etc. af- en aanvoeren. Ook zal de veiligheid voor wandelaars en fietsers een punt van zorg worden. 

WVF zegt dat het hier om een deel van de polder dat een tamelijk uniek karakter heeft en een verkaveling met een zigzaggende Zalkerveerweg die uniek genoemd kan worden. "Als er al een dergelijk bedrijf gevestigd zou moeten worden dan zijn er wellicht mogelijkheden op een grotere afstand van de woonbebouwing, bijvoorbeeld op de plaats waar het bedrijf van de familie Knol gaat vertrekken."

Artikel delen:
Reacties 28
 1. Het punt is duidelijk, de wijkvereniging wil geen schapenboerderij dicht bij de bebouwing. De redenen die ze aanhalen zijn niet zo sterk. Er zitten al sinds mensenheugenis boerenbedrijven aan de Zalkerveerweg wat zwaar verkeer met zich meebrengt. Dat zijn dingen die komen kijken bij een agrarisch gebied, je kan dat gebied niet ineens het uitloopgebied van Westenholte gaan noemen en daarmee de agrariërs naar de achtergrond dringen.

  Weet iemand waar die boerderij precies gepland is?


  ⚠️ Meld

 2. Die schapenboer speelt het spelletje dus slimmer. Het bestuur van WVF (afkorting van…?) komt nu het (te?) laat is naar buiten met argumenten en creëert een zwart/wit situatie, waar ze nooit als winnaar uit zullen komen. Ik hoop dat inmiddels ook stille diplomatie van de kant van WVF heeft plaatsgevonden of is ingezet. Succes!


  ⚠️ Meld

 3. Ja en het bezwaar licht ook vooral in het feit dat in B.V Brabant de boerenbedrijven door Q-koorts niet meer zo dicht bij de woningen mogen gebouwd worden.Er zijn daar toch vele mensen ziek geworden.Het schapenbedrijf komt tegen de bebouwing van Zalkerveerweg en Zalkerdijk,maar liefst 18 hectare.Ook is de huur opgezegd op de dijk waar nu vele mensen genieten van alle dieren die daar rond lopen.Daar moet dan geboert worden wel te verstaan met vee,anders krijg je weer dat overal wel eens geboert wordt


  ⚠️ Meld

 4. Laat die wijkvereniging zich bemoeien met wijkfeestjes. Het is daar trouwens Spoolde en daar gaat die wijkvereniging over. Laat de mensen uit Westenholte hun honden maar eens aangelijnd uitlaten. Het is daar agrarisch en er is gelukkig nog iemand die er een boerenbedrijf opzet. Iedereen in de buurt is er voor dat van Assen daar iets begint. Als de mensen in Westenholte het er niet mee eens zijn laat ze er dan blijven.


  ⚠️ Meld

 5. Zalkerveerweg is spoolde. Dit doet er niet toe,maar wijkvereneging blijf in het dorp en blijf af van mensen die een boterham willen verdienen in de agrarische sector. Als je buiten woont hoort deze sector erbij. Deze mensen maken nog wat van het land. Meer als al die natuur maffen. Boeren houden OOK van de natuur. Herman begin maar vast te bouwen!


  ⚠️ Meld

 6. Of het nu Spoolde is of Westenholte laten we het netjes houden.Wat trouwens het uit laten van honden met een schaap te maken heeft??Het gaat om de gezondheid van de mensen en als dat niet in gevaar is??????Een wijkvereniging moet wel voor de mensen in die wijk opkomen.En Wijkfeestjes zijn er overal in Spoolde zelfs 1 van de grootste en gezelligste waar veel Westenholtenaren altijd met veel plezier heen gaan.Ik heb net A v W weer contributie betaald.


  ⚠️ Meld

 7. Kijk Herman moet weg dat is vreselijk,want hij heeft nu een prachtig plekje en de gemeente moet er voor zorgen dat hij weer goed terecht komt.Ik gun hem dat van harte.Dus Dick je kunt niet zo maar zeggen Herman redt zich wel.


  ⚠️ Meld

 8. @ Wichert, Gebasseerd op resultaten uit het verleden. Maar als de ene locatie om wat voor reden niet past, zal de gemeente toch net zo lang door moeten zoeken tot ze wat geschiktst vinden?


  ⚠️ Meld

 9. Geacht college,

  De Fractie Kistemaker en de Politieke Partij Solidara zijn in het bezit gekomen van een brief van de wijkvereniging WVF, waarin zij aangeven kennis te hebben genomen van de plannen voor het oprichten van een schapenstal met bezoekersruimte, en voor het oprichten van een jongveeschapenstal met werktuigenberging, loods en werkplaats aan de Zalkerveerweg. Een bedrijf met naar verluidt een omvang van 18 hectare. De wijkvereniging WVF geeft aan tegen de komst van een schapenbedrijf bij Westenholte te zijn en diende bezwaar in.

  Ongeveer een jaar geleden was deze wijkvereniging te laat met het indienen van bezwaar tegen een bouwvergunning voor een grootschalig agrarisch gebouw.
  Ten zeerste werd toen aangedrongen op het nemen van een voorbereidingsbesluit, immers was het volgens WVF duidelijk dat de actuele agrarische bestemming niet strookt met de eigen globale visie van uw college op dit stuk buitengebied. Volgens WVF is dat voorbereidingsbesluit er nog steeds niet en de angst bestaat dat Westenholte straks kan komen te zitten met een uitloopgebied dat in alle kijkrichtingen is volgebouwd met grootschalige agrarische bebouwing in plaats van met een open landschap zoals nu.

  De wijkvereniging WVF geeft aan dat in het buitengebied van Westenholte dingen gebeuren die zij ten zeerste betreuren. Zij beschouwen het gebied tussen Westenholte en de IJsseldijk primair als een natuur- en uitloopgebied. Zeker, omdat straks na de dijkverlegging het gebied aanzienlijk verkleind zal zijn, zij het van het grootste belang vinden, dat daar op een planmatige manier aan een concrete toekomstvisie wordt gewerkt.

  De Fractie Kistemaker en de Politieke Partij Solidara willen van het College dan ook antwoord c.q. duidelijkheid op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.
  ⤢Bent u met ons van mening dat wanneer een dergelijk bedrijf gevestigd zou moeten worden, dat op een grotere afstand van de woonbebouwing gerealiseerd zou moeten worden?
  ⤢Bent u met ons van mening, dat het hier om een deel van de polder dat een tamelijk uniek karakter heeft en een verkaveling met een zigzaggende Zalkerveerweg die uniek genoemd kan worden?
  ⤢Bent u met ons van mening, dat in zo??n prachtig gebied als de Zalkerveerweg e.o. – de wandelroute van Westenholte en omgeving – een dergelijk bedrijf niet zou moeten worden gevestigd?
  ⤢Bent u met ons van mening, dat er geen nieuwe intensieve bedrijven moeten worden gerealiseerd in een zo??n prachtig open landschap?
  ⤢Is uw college genegen, om de plannen voor het oprichten van een schapenstal met bezoekersruimte, en voor het oprichten van een jongveeschapenstal met werktuigenberging, loods en werkplaats aan de Zalkerveerweg in dit prachtige natuurgebied te heroverwegen?
  ⤢Zijn deze plannen niet in strijd met het Streekplan van de Provincie met betrekking tot de intensieve veehouderij?

  Graag vernemen wij van u spoedig de antwoorden.

  Fractie Kistemaker, T.E. Kistemaker – Heetjans
  Politieke Partij Solidara, Jan Boelens, lijsttrekker Solidara  ⚠️ Meld

 10. Kan een partij als solidara die niet in de raad zit nu al vragen stellen??? Ik hoorde net op RTL7 dat in Brabant bedrijven die minder dan 1,5 km van de bebouwde kom af liggen gevaar opleveren en meer zieken,in Zwolle gaan ze het net andersom doen .Het veebedrijf dat door de verplaatsing van de Dijk weg moet ,moet een een prima plek terug krijgen.


  ⚠️ Meld

 11. @ Wichert, wat is dat RTL-7 toch traag. het was om 7.30 al op Radio 1 met interview 😛 Maar het gaat om de strekking. Volgens mij had de prov. Brabant de zaak onderzocht en zaten er 90 bedrijven te dicht bij de bewoners. Dat kan nog een probleem worden, want hoe verander je dat.

  Lijkt me vreemd dat in Overijssel andere normen gelden dan in Brabant….volgens mij zijn de regels uniform van het ministerie.


  ⚠️ Meld

 12. Dick misschien was het 7.30 ook al wel op rtl maar toen lag ik nog even lekker tegen mijn Betsie aan.Wij hoeven niet meer zo vroeg op met dit weer.


  ⚠️ Meld

 13. Ontvangen:

  Geacht college,

  Ik heb onlangs kennisgenomen van de aanvragen die zijn ingediend voor het oprichten van een schapenstal met bezoekersruimte voor het oprichten van een jongveeschapenstal met werktuigenberging, loods en werkplaats.

  In het verleden heeft mijn fractie al eerder signalen van afkeuring afgegeven over bepaalde ontwikkelingen die plaatshebben in het buitengebied van Westenholte. U weet dat wij het gebied ?? overigens net als de wijkvereniging WVF ?? beschouwen en willen behouden als natuur en uitloopgebied, ondermeer doordat er na de dijkverlegging sprake zal zijn van gebiedsverkleining.

  Het proces rondom de aanvraag van de bouwvergunning is ons al bekend en wij hebben begrepen dat hierover bezwaren zijn ingediend door omwonenden en ook de wijkvereniging Westenholte. De bezwaren die zijn ingediend en visie van de wijkvereniging op bovenstaand ⤽snijden in mijn ogen wel degelijk hout⤝!

  Los van bovenstaande procedure, gaat mijn bezorgdheid in het bijzonder uit naar de effecten en besmettelijkheid rondom de ziekte Q ?? koorts en de gevolgen welke deze kunnen hebben voor de mensen in de wijk en directe omgeving.

  Ik vraag mij dan ook ten zeerste af, of het in het kader van de volksgezondheid wel verstandig is om zo dicht tegen Westenholte aan, een bebouwing toe te staan waar zeer veel schapen worden gehouden en daarbij ook nog eens publiekelijk toegankelijk is.

  Swollwacht zal zich dan ook medegezien de risico??s voor de volksgezondheid en onze visie op het buitengebied waarnodig verzetten tegen de bebouwing van een schapenstal.

  Naar aanleiding van bovenstaand heb ik voor u de volgende vragen:

  1.Zijn de huidige ontwikkelingen van de ziekte Q ?? koorts voor u een reden om de bebouwing op de huidige locatie niet door te laten gaan?
  2.Zo nee, waarom niet?
  3.Is er informatie ingewonnen bij het ministerie in hoeverre deze plannen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden en bezoekers i.v.m. de Q ??koorts?
  4.Is het niet beter te zoeken naar een oplossing op grotere afstand van de woonbebouwing, wat ook op draagvlak kan rekenen van omwonenden en wijkvereniging.

  Zie uw reactie graag spoedig tegemoet,
  Met vriendelijke groet,
  Freddy Eikelboom  ⚠️ Meld

 14. Heeft dit met gunnen en/of profilering te maken dat Trudy 1 februari met vragen komt en Freddy 3 februari? Had samenwerking niet meer voor de hand gelegen?
  – Goed signaal naar de kiezer: wij zijn niet alleen een tegenpartij wij kunnen ook samenwerken.
  – Scheelt veel tijd voor de wethouder en zijn ambtenaren. Menigeen vindt toch al dat dat er teveel zijn, zo blijven ze wel bezig.

  Of verschillen Swollwacht en Solidara structureel van mening?


  ⚠️ Meld

 15. Dick ik wil nogmaals benadrukken dat solidara nog geen vragen aan bew kan stellen daarvoor moet je in de raad zitten.Dus Swollwacht heeft vragen gesteld aan b en w en fraktie Kistemaker.Het gaat hierbij niet wie er eerste is maar om de inhoud.Swollwacht wilde het misschien van meerdere kanten bekijken.Zoals ik al eerder heb aangegeven is het voor het bedrijf vreselijk die MOETEN weg waar ze nu zitten.De volksgezondheid is toch de eerste prioriteit,kijk wat er in BRabant gebeurt  ⚠️ Meld

 16. Leg a.u.b. de bandweg aan. Dan heeft Westenholte geen last van de schapen. Dan heeft van Assen geen last van Westenholte en kan ook van Wegel zijn kalvermesterij beginnen. De aan en afvoer kan dan via de bandweg geschieden. Iedereen blij.


  ⚠️ Meld

 17. Oh, van Weeghel heeft ook plannen?

  Hoes’t eigenlijk met Diana van A. en Elma W. beiden de stad uit?
  Mijn advies: Eben Haëzer koesteren en niet teveel zeuren.

  Met de groeten van “ome Henk” tegenwoordig residerend in Oldebroek 8) Was hem vast met een Elfstedentocht nog wel weer tegengekomen want heb toegezegd ook voor eten te zorgen onderweg.


  ⚠️ Meld

 18. Engelien goed he, zeker een aardige meid! Ze deed het beheer van Eben Haëzer toen René en ik daar vierden dat we samen 80 waren. Met heer Noordman nog ouderwets met pet als portier en Ferdy D. als fotograaf van de kaart. Oh en Gert O. als deejee.

  Ken je Henk Veldkamp ook wel dan?

  Diana is een nichtje van Herman, volgens mij zijn ze al weg uit Spoolde. Ze zaten samen bij ons in de klas onder de bezielde leiding van….Aalt D. o.a. En Elma Woning natuurlijk, volgens mij ook weg uit Spoolde. Maar we hebben dé topper nog niet genoemd uit Spoolde…
  Kan waarschijnlijk net blijven wonen met die rondweg:

  Femmy :D:D:D


  ⚠️ Meld

Reageer