Dagverzorging voor senioren met visuele beperking

Zwolle – SWO-Zwolle, Bartimeús en de Nederlandse vereniging voor Blinden en Slechtzienden zijn afgelopen najaar gestart met een unieke voorziening: een dagverzorging voor senioren met een visuele beperking. Na een succesvolle startperiode is het moment aangebroken waarop deze voorziening officieel wordt geopend. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 februari.

Dagverzorging de Terp biedt dagbesteding in huiselijke sfeer aan senioren die extra ondersteuning nodig hebben. Deze dagverzorging is nu ook speciaal ingericht voor senioren met een visuele beperking. De deelnemers doen er allerlei activiteiten, zoals spelletjes, handwerken of werken op de computer. Mede dankzij de hulp van goede vrijwilligers kan er veel extra worden geregeld, bijvoorbeeld een boodschap doen in het nabijgelegen winkelcentrum of een wandeling maken. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten, tussen de middag wordt er gezamenlijk gegeten en er is ook gelegenheid om even te rusten wanneer dat nodig is.

De dagverzorging voor senioren met een visuele beperking is een gezamenlijk initiatief van SWO-Zwolle, Bartiméus en de Nederlandse vereniging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS). Er is dus veel ervaring en kennis voorhanden waardoor er prima mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding zijn. Zo is bijvoorbeeld op advies van Bartiméus het gebouw De Terp aangepast en hebben de NVBS en Bartiméus een training verzorgd voor de beroepskrachten en vrijwilligers van de dagverzorging.  

Om deel te nemen aan de dagverzorging is een indicatie van het CIZ vereist. Een indicatie wordt vaak gegeven wanneer mensen last hebben van eenzaamheid of (dreigend) sociaal isolement, zich thuis niet meer goed kunnen redden, uit hun evenwicht zijn door een ingrijpende gebeurtenis, na afloop van dagbehandeling of revalidatie nog begeleiding nodig hebben of bijvoorbeeld in afwachting zijn van een plaats in een verzorgingshuis. Wanneer er een indicatie is afgegeven, dan worden de kosten voor dagverzorging volledig vergoed vanuit de AWBZ. De medewerkers van de dagverzorging kunnen helpen bij het aanvragen van een indicatie. Als mensen twijfelen, kunnen ze vrijblijvend een keer een dag meedraaien, om te ervaren hoe het is om de dagverzorging te bezoeken. De dagverzorging is alle dagen geopend. Op maandag en donderdag is er speciaal aandacht voor senioren met een visuele beperking.

De feestelijke opening op 12 februari vangt aan om 14.30 uur. Er is dan een programma met een inhoudelijke toelichting op het initiatief, een cabaret door Charlotte Glorie ‘ervaringsdeskundige’. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Dannenberg. Tevens is er een hapje en een drankje en gelegenheid om de ruimte en voorzieningen te ervaren.

Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn door zich aan te melden via telefoon 038 8515700 of email: info@swo-zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer