Raad positief over garantstelling voor FC Zwolle

Zwolle – Bijna alle politieke partijen in Zwolle zijn positief over een garantstelling van de gemeente Zwolle naar FC Zwolle. Er kwamen maandagavond, tijdens het Raadsplein nog wel vragen over de inhoud voor die garantie, maar wethouder Cnossen kon in de meeste gevallen de onzekerheid daarvoor wegnemen. De risico’s voor de garantstelling worden aanvaardbaar geacht.

De meeste vragen kwamen van de SP, GL/DG en D66. De laatste schermde met een amendement en wilde een besluit laten nemen door een nieuwe raad, maar dat lijkt er uiteindelijk niet van te komen. Michiel van Harten, vroeg zich namens GL/DG af of de garantstelling zich ook Europees kan verantwoorden. Want, zo citeerde hij "de club moet geen voordeel hebben ten opzichte van andere clubs". De wethouder gaat deze passage nog nader bekijken. Verder vroegen de critici zich af of FC Zwolle zich voor de toekomst niet teveel op de eredivisie richt. Dat zou de geraamde inkomsten kunnen beïnvloeden. De PvdA kwam, via raadslid Frankwin Mussche, nog met een aardig alternatief voor FC Zwolle om de kas te spekken; obligatieleningen a 250 euro voor supporters. Dat is voor deze groep beter te betalen dan de 2.500 euro die nu in het plan staan. Volgende week zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Artikel delen:
Reacties 42
 1. Er is maar 1 wijs besluit en dat is gewoon de garantstelling afgeven!! FC Zwolle hoort bij Zwolle zoals de Peperbus bij Zwolle hoort!!


  Maak melding

 2. Zo’n obligatielening in kleine coupures voor supporters en anderen die fcz een goed hart toe dragen is inderdaad een sympathiek idee. Zou wat mij betreft nog renteloos mogen zijn ook.


  Maak melding

 3. goed plan om supporters te laten uitlenen. Het verhaal is toch altijd; ‘de club is van de supporters’. Nu kon eenieder de daad bij het woord voegen.


  Maak melding

 4. Man, wat kan die Hans de Vries (D66) stuntelen. Niet goed voorbereid, en de hakkelaar is er niets bij. Wat een verschil met zijn voorbeeld Pechtold!!


  Maak melding

 5. De Zwolse SP is woedend over de wijze waarop vanavond in de gemeenteraad over de garantstelling van FC Zwolle door de gemeente is gedebatteerd. Interrupties werden verboden en kritische vragen van de SP werden niet of nauwelijks beantwoord. De SP neemt het zeer hoog op dat in een debat waarbij het om een miljoen aan garantiestelling gaat aan fatsoenlijke democratische controle voorbij wordt gegaan.

  Fractievoorzitter Tjitske Siderius had een serie kritische vragen over de plannen van FC Zwolle en het risico dat de gemeente Zwolle loopt bij het geven van de garantstelling. Tot haar verbazing werd het andere partijen verboden haar te interrumperen bij haar betoog: “Als SP willen wij graag een grondig en serieus debat over het verzoek van FC Zwolle. Het gaat ten slotte om een hoop geld en een groot risico. De voorzitter heeft echter alle mogelijkheid tot debat onmogelijk gemaakt. Deze vertoning was een zichzelf respecterende gemeenteraad onwaardig.”
  Daarnaast werd door wethouder Cnossen nauwelijks ingegaan op de vragen die Siderius stelde over de financiële plannen van FC Zwolle. Het werd haar echter niet toegestaan om meer duidelijkheid te eisen, omdat het debat afgesloten werd verklaard.

  Siderius laakt naast de onduidelijkheid van de wethouder ook de houding van de andere partijen: “Die waren allemaal voor de garantstelling. Dat is hun goed recht, maar dat betekent niet dat je moet accepteren dat een andere partij geen aanvullende informatie krijgt. Op deze manier zet de gemeenteraad zichzelf buiten spel als controlerend orgaan. Dat vind ik zeer kwalijk.”De SP vindt dat het er alle schijn van heeft dat de andere partijen in de raad graag voor de verkiezingen een populair besluit willen nemen, zonder over de consequenties te hoeven nadenken.”

  De SP zal de niet-beantwoorde vragen alsnog schriftelijk stellen aan de wethouder om duidelijkheid te krijgen over het verzoek van FC Zwolle. Hopelijk worden deze nog voor aankomende maandag beantwoord, want dan moet de gemeenteraad beslissen. Mocht dat niet zo zijn dan hoopt de SP dat het in ieder geval het volgende college helpt inzicht te krijgen in de consequenties van de beslissing die deze avond in zoveel haast is genomen.  Maak melding

 6. Martijn van Veen liet om 20:39 via Twitter ook al weten dat de avond niet helemaal vlekkeloos liep:

  Foutje van de avond: inforonde en meningsvorming in 1 sessie vatten. Dat gaat niet als je het wezen van beide beschouwt.  Maak melding

 7. De SP stelt vragen, dat is bekend en moet ook kunnen.
  Blijkbaar is garantiestelling al lang beslist en niet eens meer ter discussie..
  De kritische vragen die eerder op een breder gebied plaatsvonden blijken partijdig afgehandeld te zijn.

  Van welke partij is deze voorzitter lid?


  Maak melding

 8. Een ieder met een beetje gevoel voor politiek weet nu natuurlijk dat het al in kannen en kruiken was voor de FC. Niks nieuws onder de zon toch? Dat heet politiek. En daarom gaan er komende gemeenteraadsverkiezingen weer minder mensen stemmen.
  De politiek dichter bij de mensen brengen…
  Zo lust ik er ook nog wel een paar.  Maak melding

 9. Wellicht kan Michiel van Harten het volgende: “de club moet geen voordeel hebben ten opzichte van andere clubs” door GL/DG eens landelijk aankaarten.

  In het Nederlands betaald voetbal is de situatie zo gegroeid dat Eredivisieclubs leven van gemeenschapsgeld. Recentelijk nog verkreeg Roda JC een lening van 5,9 miljoen euro van de gemeente Kerkrade.

  Het alternatief van Frankwin Mussche (PvdA) is zeker de moeite waard om verder te onderzoeken.

  De pogingen van SP en D66 om het betaald voetbal in Zwolle van een gezond toekomstperspectief te beroven zijn gelukkig mislukt.

  Ik ben heel blij met deze garantstelling die het FC Zwolle mogelijk maakt om met een schone lei te beginnen aan het seizoen 2010-2011!

  :D:D:D


  Maak melding

 10. Nu lees ik weer van een garantstelling van 1 miljoen.
  Is men nu structureel de boel aan het opjutten of wordt het echt niet begrepen.
  Het gaat om een lening van 1. miljoen bij een commerciële bank die een garantie wil hebben van 5 ton.
  Voor alle duidelijkheid het is geen lening maar een garantstelling en het risico wat de gemeente loopt is dat wanneer deze garantstelling opgeëist zou gaan worden er direct een vordering komt op F.C. Zwolle van 5 ton.(niet van 1 miljoen)
  Wanneer deze opgeëist gaat worden door een bank dan zal in de praktijk structureel niet voldaan zijn aan de betalingsverplichting.
  Dus je mag er dan vanuit gaan dat F.C. Zwolle op dat moment in zwaar weer verkeerd.
  In het ergste geval (en daar mag je vanuit gaan) kan de gemeente fluiten naar de 5 ton en heeft de F.C. Zwolle een groot probleem want dan zal hij meer dan 1 miljoen aan schuld hebben die ze niet kunnen aflossen.
  Als gisteren de S.P het over een garantie heeft gehad van 1 miljoen hebben ze hier hun huiswerk niet goed gedaan en kan ik mij het bovenstaande voorstellen.
  Dat de raad niet ingaat op de voorwaarden die D66 stelt zegt in mijn ogen iets over de raad.  Maak melding

 11. Dat de raad niet ingaat op de voorwaarden die D66 stelt zegt in mijn ogen iets over de raad.

  Of over D66, die bewezen heeft allergisch te zijn voor alles wat met FCZ te maken heeft.  Maak melding

 12. Hee ik zou best wel zo’n obligatie van FCZ willen kopen! Maar op zich is dat denk ik niet echt haalbaar, daar is de club te klein voor.


  Maak melding

 13. In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil de SP vragen stellen over de garantstelling voor FC Zwolle.

  Inleiding

  Op 1 februari vond het debat in de gemeenteraad plaats over de gemeentelijke garantstelling voor FC Zwolle. Een voor de SP bijzonder onbevredigend debat. Niet alleen werden interrupties verboden (waardoor van een echt debat geen sprake kon zijn), ook werden de vragen van de SP niet afdoende door de wethouder beantwoord. Om toch duidelijkheid te krijgen ziet de SP zich daarom genoodzaakt de vragen schriftelijk te stellen. Gezien de grote snelheid waarmee het besluitvormingsproces – tegen de zin van de SP – in gang is gezet verzoeken ik om beantwoording voor de stemming over dit onderwerp op 8 februari.

  Dat brengt de SP bij de volgende vragen:

  1.In het plan van FC Zwolle worden de inkomsten van televisiegelden structureel op 450.000 euro per jaar geraamd. Hoe realistisch is dat gezien het feit dat RTL vorige maand is opgehouden met het uitzenden van live-voetbal?

  2. Het valt de SP op dat in de meerjarenbegroting van de FC het eigen vermogen met één miljoen verbeterd is, doordat het roerend goed in het stadion op de balans van FC Zwolle is gezet Dit lijkt een uitsluitend cosmetische verbetering van het eigen vermogen. Hoe beoordeelt het college dit? Als dit gewoon is, is het dan ook mogelijk dat de gemeente Zwolle al haar roerend goed op de balans zet, zodat er geen bezuinigingen nodig zijn?

  3.In de beslisnota voor de raad stelt het college: ⤽ De herfinanciering van het eigen vermogen is creatief⤝. Wat bedoelt het college hiermee? Wordt hiermee verwezen naar bovengenoemd inbreng van onroerend goed?

  4.De maximale inkomsten van FC Zwolle worden geraamd op een kleine 10 miljoen. Hier wordt dus uitgegaan van het best mogelijke scenario met volledige bezetting van het stadion en subsidie-inkomsten. Volgens het rapport functioneren de bescheidenere clubs in de eredivisie met een begroting van ongeveer 13 miljoen. In hoeverre is het realistisch dat Zwolle met -zelfs in het allerbeste scenario- fors beperktere middelen de eredivisie kan bereiken en zich daarbinnen staande kan houden?

  5.Bij de speerpunten in het plan wordt gesproken over kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het scoutingapparaat, opzetten van regionale voetbalscholen, verbeteren jeugdopleiding en professionaliseren medische staf en trainers jeugdopleiding. Er is echter geen sprake van stijgende uitgaven op deze gebieden in de meerjarenbegroting vanaf 2010-2011 t/m 2014. Hoe valt dit te rijmen? Als deze uitgaven worden gedragen door Landstede, in hoeverre dragen deze argumenten dan bij aan het verzoek van FC Zwolle voor garantiestelling?

  6.In de presentatie wordt verwezen naar een specifiek commercieel beleidsplan 2010-2011 -2015 voor verwerving en verdieping van de sponsoring en het vergroten van de commerciële slagkracht van de FC. Is dit beleidsplan al gemaakt? Is het in het bezit van het college? Zo ja, waarom is het niet aan de raad beschikbaar gesteld? Zo nee, waarop baseert het college dan haar vertouwen in de mogelijkheden van FC Zwolle de enorme uitbreiding aan sponsorgelden te realiseren?

  7.Voor het jaar 2012-2013 wordt een forse verhoging van de inkomsten van de wedstrijdbaten verwacht, zowel door de seizoenskaarten (40% verhoging) als in de verkoop (ongeveer 20%). Waar is dit op gebaseerd? Waarom wordt er vanuit gegaan dat deze inkomsten weer fors dalen als Zwolle niet in het seizoen 2013-2014 de eredivisie haalt? Waarom wordt er wel in hetzelfde jaar vanuit gegaan dat in dit scenario de sponsorgelden blijven stijgen?

  8.In de meerjarenbegroting wordt in het scenario dat FC Zwolle niet promoveert uitgegaan van een stijgende sponsorinkomsten buiten de businessclub om (1.3 miljoen in seizoen 2010-2011 tot 1.7 miljoen in 2014-2015) en via de businessclub (1.1. miljoen in 2010-2011 tot 2 miljoen in 2014-2015). Ook wordt uitgegaan van een stijgende opbrengst vanuit de reclameborden. In hoeverre zijn deze cijfer realistisch (tijdens een economische crisis)?

  9.Wanneer kan de raad het oordeel van de huisaccountant van FC Zwolle tegemoet zien? Gaat dit nog plaatsvinden voor de definitieve besluitvorming in de raad?

  Namens de SP-fractie;
  Tjitske Siderius  Maak melding

 14. In het plan van FC Zwolle worden de inkomsten van televisiegelden structureel op 450.000 euro per jaar geraamd. Hoe realistisch is dat gezien het feit dat RTL vorige maand is opgehouden met het uitzenden van live-voetbal?

  Eredivisie voetbal wordt niet door rtl uitgezonden?
  Eredivisie live? zegt dat jullie wat?
  Dat geld krijg je ongeveer als je promoveert.
  Stomme vragen verdienen eigenlijk geen antwoord.  Maak melding

 15. 4.De maximale inkomsten van FC Zwolle worden geraamd op een kleine 10 miljoen. Hier wordt dus uitgegaan van het best mogelijke scenario met volledige bezetting van het stadion en subsidie-inkomsten. Volgens het rapport functioneren de bescheidenere clubs in de eredivisie met een begroting van ongeveer 13 miljoen. In hoeverre is het realistisch dat Zwolle met -zelfs in het allerbeste scenario- fors beperktere middelen de eredivisie kan bereiken en zich daarbinnen staande kan houden?

  Juist nu is dat bedrag realistisch. De clubs in de eredivisie moeten bezuinigen, dus teruggang in de begroting.
  Bovendien is de verwachting dat er gepromoveerd kan worden met een begroting van 5 miljoen euro.


  Maak melding

 16. Persbericht:

  Er werd gelijktijdig informatief en meningsvormend gesproken over deze Beslisnota. De meeste fracties staan achter de garantstelling voor FC Zwolle. Het maatschappelijke belang van de club woog voor veel fracties zwaar mee in de overwegingen. Ook werd meerdere malen aangegeven dat men vertrouwen heeft in het bestuur. Wel werden er voorwaarden gesteld. Ook werd wethouder Cnossen bevraagd over de risico??s en prestatieafspraken die aan de garantiestelling verbonden zijn. Een aantal vindt nadere uitwerking van de prestatieafspraken gewenst.
  Het deed wethouder Cnossen een genoegen dat er overwegend positief werd gereageerd. De wethouder gaf aan dat er in korte tijd ?? 600.000,- aan nieuwe sponsorgelden is opgehaald. Daaruit blijkt volgens de wethouder dat er veel draagvlak is voor de club. Dat die gelden zijn opgehaald is positief, maar het lost het probleem niet op. Het huidige bestuur heeft te maken met een onbalans in de begroting. Wanneer die onbalans is weggewerkt is FC Zwolle een gezonde club. Hij duidde er nogmaals op dat het niet gaat om het verwezenlijken van een ambitie, maar het saneren van de onbalans.
  De voorzitter concludeert dat de Beslisnota kan worden doorgeleid als A-stuk naar de Besluitvormingsronde op 8 februari.  Maak melding

 17. Die vraag over de tv gelden is helemaal niet zo stom, FCZ neemt die 450.000 structureel op in de begroting volgens het bericht, hoe realistisch is dat als je dit jaar en wellicht komend jaar sowieso nog in de jupiler league speelt?


  Maak melding

 18. Dit bedrag is hoogstwaarschijnlijk gebasseerd op de samenvattingen van de JL die altijd wel worden uitgezonden. Dus feitelijk gezien kan dit bedrag dan toch zelfs nog hoger worden? Edwin, zie ik dit goed?


  Maak melding

 19. Als je het vanuit een stanpunt van een niet voetbal liefhebber bekijkt kan ik me het wantrouwen voorstellen. Het is al eerder geopperd, er zijn natuurlijk instellingen die ook gewoon van dit soort bank garanties/ subsidies/funding gebruik maken. Voorheen werd gesproken over de Spiegel. Wat denkt men van kerken, scholen, culturele instellingen en ziekenhuizen?
  Al deze instellingen en organisaties worden ook menig maal door onprofessionele mensen gemanaged. Alleen zijn hier over het algemeen de mensen wat minder rancuneus tegen door het feit dat dit instellingen zijn die ook deze financien echt nodig hebben.(of het moet om een moskee gaan). Moraal van mijn verhaal: Gewoon garant staan voor de club. Niemand zit er op te wachten dat ze failliet gaan.(buiten deventer dan).


  Maak melding

 20. De SP maakt een hoop misbaar over het debat van gister. Daarom een paar opmerkingen van mijn kant.

  Een goed debat is de verantwoordelijkheid van alle deelnemers, niet alleen van de voorzitter. Daarom worden er vantevoren afspraken gemaakt. Eén van die afspraken is over de duur van het debat. de voorzitter heeft vantevoren expliciet gevraagd of iedereen met de voorgestelde duur, één uur, akkoord was. Iedereen, ook de SP was daar mee akkoord.

  Die tijdslimiet betekent voor alle deelnemers dat zij zich daar aan moeten aanpassen en op moet voorbereiden. Dat voorbereiden doe je bijvoorbeeld door alle informatie die je vantevoren kunt verzamelen ook al vantevoren te verzamelen, zodat dit niet meer tijdens het debat hoeft.
  De vragen van de SP hadden grotendeels voor het debat door een ambtenaar of door Fc Zwolle beantwoord kunen worden.
  Gisteravond liep het debat flink uit, waardoor de voorzitter terecht een poging deed het aantal vragen in te perken, om daarmee aan de afspraken die met elkaar gemaakt waren te voldoen.
  In het debat heeft de SP overigens keurig antwoord gehad op al haar vragen. Alleen was men het er niet mee eens. Diezelfde vragen stelt de SP nu weer schriftelijk, op die manier houden we elkaar wel lekker bezig. Het had wellicht een hoop tijd bespaard als men de vragen voor het debat gewoon aan een ambtenaar of FC Zwolle had gevraagd, dan hadden we deze hele discussie niet gehad.

  Overigens is er maar één partij echt de dupe geworden gisteravond. dat was de ChristenUnie. Als laattse punt op de agenda stond een notitie van de Christenunie over alcohol en jongeren. Om dat de vorige onderwerpen zo uitgelopen waren, kwam dit onderwerp te vervallen en wordt het niet meer in deze raadsperiode behandeld.


  Maak melding

 21. @ Natasch,

  Zo ver ik weet alleen de live wedstrijden op vrijdagavond

  Zal wel zo zijn dan, maar betekend dat ook niet dat er minder aan tv-geld binnenkomt? Wel mooi die zeer brede steun.


  Maak melding

 22. Aan de ene kant kan ik me het gevoel van teleurstelling bij de SP begrijpen. Je werkt je in, in een onderwerp, en er komt niet uit wat je had gewild. Aan de andere kant, en dat vind ik belangrijker, hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de agenda en over de hoeveelheid beschikbare tijd bij elk agendapunt. De SP heeft aan het begin van de vergadering geen voorbehoud gemaakt en daarmee de agenda, met de tjdsindeling, ook goedgekeurd.
  Een behoorlijk aantal vragen van de SPn had gewoon als technische vragen in de weken voor 1 februari gesteld kunnen worden. Dan was daar antwoord op gekomen en had de SP op grond daarvan een mening kunnen geven in het debat. Door dat niet te doen legt de SP een onevenredig groot beslag op de vergadering en daarmee op de andere deelnemers aan de vergadering. Er zijn antwoorden gegeven. En daarmee moet je het doen. Dat geldt voor alle fracties. En als je ontevreden bent over de reacties, dan laat je dat meespelen bij je meningvorming en bij de besluitvorming. Het heeft weinig zin om die vragen nog een keer te stellen.
  Gelet op de reactie van de SP, moet ik constateren dat de SP te kritisch is op anderen en te weinig kritisch op zichzelf.
  De voorstelling van zaken over het verloop van de vergadering is op z’n zachts gezegd nogal gekleurd.
  De opmerking over de procedure (te snel volgens de SP) is onterecht. Daar zijn afspraken over gemaakt en is geen eenzijdige actie geweest van wie dan ook.
  Laten we het houden bij de inhoud: wat vinden we als gemeenteraad van de gementegarantie voor FC Zwolle. Daar is gisteren duidelijkheid over gekomen.


  Maak melding

 23. Beste allen,
  Eerlijkheidshalve begrijp ik de reactie van Tjitske Siderius wel. De behandeling van het voorstel was door voornamelijk de vergaderstructuur (samenvoegen info-/meningsvorming), de daarmee gepaard gaande tijdsdruk én invulling van de avond door deelnemende partijen, geen voorbeeld van een zorgvuldige voorbereiding op besluitvorming op de 8e februari die recht doet aan ieders opvatting. (Mijn tweet was kort en krachtiger. 😉 )
  Met respect voor een ieders mening had dat anders gekund.

  In het gepaste gremium zal daar op terug worden gekomen.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 24. Naar voorbeeld van je grote leider (Verhagen) Martijn; twitteren. Maar je Tweet druk je niet af?

  Wat is een gremium?

  Vreemd dat menigeen na de vergadering nog allerlei kanttekeningen over de gang van zaken ventileert hier. Had dat tijdens de vergadering niet gekund?


  Maak melding

 25. John,

  De SP heeft aan het begin van de vergadering geen voorbehoud gemaakt en daarmee de agenda, met de tijdsindeling, ook goedgekeurd.

  De SP is er vanuit gegaan dat op de vragen die ze stelden reacties kwamen waar ze voldoende aan hadden maar dat gebeurde niet, niet tot volle tevredenheid, dus moet je doorvragen, logisch lijkt me.


  Maak melding

 26. Dick Hier heb je de betekenis van Gremium klik

  Dat die politici zo prat gaan op twitteren snap ik niet laten ze hun tijd eens besteden door naar en ander te luisteren ipv trots hun puntje moeten twitteren


  Maak melding

 27. Dick, ik reageer op de SP, die na de vergadering uiting geeft aan haar boosheid. Ik heb geen voorspellende gaven (:-)).
  Een gremium is een vergaderorgaan. Ik denk dat Martijn de agendacommissie bedoelt.
  zusenzo: het gebeurt vaker dat een antwoord niet bevalt. Toch moet je daar mee doen. Doorvragen heeft weinig zin. Het gegeven antwoord bepaalt doorgaans wel de mening en het uiteindelijke standpunt.
  Het gaat mij vooral om het zo goed mogelijk benutten van de vergadertijd.


  Maak melding

 28. amice.
  m,v -s vriend (als opschrift boven een brief)

  Bedankt Derk, dus Martijn bedoelt dat er in het “college of orgaan van (meestal verkozen) vertegenwoordigers. In Nederland zijn gemeenteraden of de Tweede …” op terug wordt gekomen.  Maak melding

 29. Toch kreeg ik ook de indruk dat de helft van de vragen zelf op te zoeken zijn.
  @jvb

  Gelet op de reactie van de SP, moet ik constateren dat de SP te kritisch is op anderen en te weinig kritisch op zichzelf.

  Het lijkt erop dat de sp (net zoals de D66) allergische reacties vertonen bij elk onderwerp over FC Zwolle.  Maak melding

 30. In het gepaste gremium zal daar op terug worden gekomen

  Anders ga je ff moeilijke woorden gebruiken. Dat deed je vroeger in grunn ook niet.;)
  :D:D:D


  Maak melding

 31. @ John; Volgens mij heb je meer gaven dan je denkt

  Ik heb geen voorspellende gaven (:-)). en….Een gremium is een vergaderorgaan. Ik denk dat Martijn de agendacommissie bedoelt.

  Grappig dat 1 (interessant bedoeld) woord aardig wat vragen op kan werpen.

  Franklin vond het nog zonde dat jullie drank en jeugd-onderwerp zo niet meer aan de orde kwam. Kan me voorstellen dat jullie dat wel heel vervelend vinden?


  Maak melding

 32. Het is jammer dat partijen zoals de sp en d66,niet inzien wat De plaatselijke fc kan beteken voor de stad Zwolle en het zakenleven.

  Tuurlijk kost het geld,maar met een goed bestuur en een goed business plan,wordt het winstgevend.
  Fc Zwolle heeft in principe veel potencieel.

  Alles slaagt met een goed en duidelijk plan.


  Maak melding

 33. Bericht door Jan Remmers, op 2 februari 2010 om 15:17
  Het is jammer dat partijen zoals de sp en d66,niet inzien wat De plaatselijke fc kan beteken voor de stad Zwolle en het zakenleven.

  Tuurlijk kost het geld,maar met een goed bestuur en een goed business plan,wordt het winstgevend.
  Fc Zwolle heeft in principe veel potencieel.

  Alles slaagt met een goed en duidelijk plan.

  En vertrouwen, wat gelukkig aanwezig is bij de meerderheid.
  :D:D:D


  Maak melding

 34. Elke voorziening in een stad kost geld, dus ook voorzieningen waar een ander niet van houd, maar alles tezamen vormt een stad (of dorp) met algehele voorzieningen. Het is jammer dat d66 en sp dat niet zo willen en kunnen zien.  Maak melding

 35. Zo is dat Edwin,ik ben een trouw aanhanger van de plaatselijke FC.
  Bij een stad zoals Zwolle hoort een grote club,laten we fc Twente als voorbeeld nemen,of Heracles Almelo.
  Niks is onmogelijk.


  Maak melding

 36. Dick,
  zo lopen soms de zaken. Gelet op de tijd die er zit tussen zomer 2009 en nu, kunnen er nog wel 2 maanden bij. Wel jammer, gelet op de ernst van het onderwerp. Maar aan afraffelen heeft ook niemand wat.


  Maak melding

 37. Beantwoording vragen SP:

  Beantwoording art 45 vragen SP inzake garantstelling FC Zwolle

  1.In het plan van FC Zwolle worden de inkomsten van televisiegelden structureel op 450.000 euro per jaar geraamd. Hoe realistisch is dat gezien het feit dat RTL vorige maand is opgehouden met het uitzenden van live-voetbal?

  Hierbij verwijzen we naar het prestatiecontract. Het strategisch en tactisch beleidsplan is taakstellend. Tevens zijn er diverse restricties en verplichtingen in het prestatie contract opgenomen en zal FC Zwolle management informatie moeten verstrekken. Indien inkomsten achterblijven, dienen de uitgaven bijgesteld te worden.

  2. Het valt de SP op dat in de meerjarenbegroting van de FC het eigen vermogen met één miljoen verbeterd is, doordat het roerend goed in het stadion op de balans van FC Zwolle is gezet Dit lijkt een uitsluitend cosmetische verbetering van het eigen vermogen. Hoe beoordeelt het college dit? Als dit gewoon is, is het dan ook mogelijk dat de gemeente Zwolle al haar roerend goed op de balans zet, zodat er geen bezuinigingen nodig zijn?

  FC Zwolle is in overleg met SOZ. De activa is gerealiseerd door een investering van SOZ. FC Zwolle wil de verkrijgingwaarde van deze roerende zaken activeren op de balans.

  3.In de beslisnota voor de raad stelt het college: ⤽De herfinanciering van het eigen vermogen is creatief⤝. Wat bedoelt het college hiermee? Wordt hiermee verwezen naar bovengenoemd inbreng van onroerend goed?

  De combinatie van het uitgeven van een obligatielening, het verkrijgen van een lening van ?? 5 ton een rekening courant van maximaal ?? 5 ton , beide onder gemeente garantie en het versterken van het eigen vermogen via de inbreng van de activa.

  4.De maximale inkomsten van FC Zwolle worden geraamd op een kleine 10 miljoen. Hier wordt dus uitgegaan van het best mogelijke scenario met volledige bezetting van het stadion en subsidie-inkomsten. Volgens het rapport functioneren de bescheidenere clubs in de eredivisie met een begroting van ongeveer 13 miljoen. In hoeverre is het realistisch dat Zwolle met -zelfs in het allerbeste scenario- fors beperktere middelen de eredivisie kan bereiken en zich daarbinnen staande kan houden?

  In het plan van FC Zwolle wordt aangegeven dat gezien de huidige economische recessie de verwachting is dat nu en in de toekomst een begroting van ?? 10 miljoen voldoende is voor een stabiele club in de eredivisie. (pagina 5 Concept Meerjarenbegroting seizoen 2010/2011 t/m 2014-2015, ⤽Welke begroting is nodig voor uitgroei tot vaste speler vd eredivisie⤝)

  5.Bij de speerpunten in het plan wordt gesproken over kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het scoutingapparaat, opzetten van regionale voetbalscholen, verbeteren jeugdopleiding en professionaliseren medische staf en trainers jeugdopleiding. Er is echter geen sprake van stijgende uitgaven op deze gebieden in de meerjarenbegroting vanaf 2010-2011 t/m 2014. Hoe valt dit te rijmen? Als deze uitgaven worden gedragen door Landstede, in hoeverre dragen deze argumenten dan bij aan het verzoek van FC Zwolle voor garantiestelling?

  FC Zwolle heeft inderdaad partners om deze speerpunten te realiseren. Dit staat los van het verzoek tot gemeente garantie. De gemeente garantie is met name voor de liquiditeitsbehoefte om de scheve financiële begrotingsystematiek om te buigen.

  6.In de presentatie wordt verwezen naar een specifiek commercieel beleidsplan 2010-2011 -2015 voor verwerving en verdieping van de sponsoring en het vergroten van de commerciële slagkracht van de FC. Is dit beleidsplan al gemaakt? Is het in het bezit van het college? Zo ja, waarom is het niet aan de raad beschikbaar gesteld? Zo nee, waarop baseert het college dan haar vertouwen in de mogelijkheden van FC Zwolle de enorme uitbreiding aan sponsorgelden te realiseren?

  Ja, dit plan is beschikbaar.

  7.Voor het jaar 2012-2013 wordt een forse verhoging van de inkomsten van de wedstrijdbaten verwacht, zowel door de seizoenskaarten (40% verhoging) als in de verkoop (ongeveer 20%). Waar is dit op gebaseerd? Waarom wordt er vanuit gegaan dat deze inkomsten weer fors dalen als Zwolle niet in het seizoen 2013-2014 de eredivisie haalt? Waarom wordt er wel in hetzelfde jaar vanuit gegaan dat in dit scenario de sponsorgelden blijven stijgen?

  FC Zwolle heeft diverse scenario??s uitgewerkt. Het jaar 2012-2013 is als scenario kampioensjaar geprognosticeerd. Het jaar daarop zijn twee scenario??s uitgewerkt. Enerzijds eredivisie, maar ook de jupiler league. In de jupiler league zullen de inkomsten uiteraard lager zijn dan bij de eredivisie. Bij sponsorgelden is het streven om meerjarige contracten af te sluiten, zodat deze inkomsten meerjarig van kracht blijven.

  8.In de meerjarenbegroting wordt in het scenario dat FC Zwolle niet promoveert uitgegaan van een stijgende sponsorinkomsten buiten de businessclub om (1.3 miljoen in seizoen 2010-2011 tot 1.7 miljoen in 2014-2015) en via de businessclub (1.1. miljoen in 2010-2011 tot 2 miljoen in 2014-2015). Ook wordt uitgegaan van een stijgende opbrengst vanuit de reclameborden. In hoeverre zijn deze cijfer realistisch (tijdens een economische crisis)?

  Zoals bij vraag 7 aangegeven, het streven is om meerjarige contracten af te sluiten en daarnaast om het totaal bestand van het aantal sponsoren uit te bouwen.

  9.Wanneer kan de raad het oordeel van de huisaccountant van FC Zwolle tegemoet zien? Gaat dit nog plaatsvinden voor de definitieve besluitvorming in de raad?

  Nee. Zie vraag 2.  Maak melding

Reageer