Eureka moet vroeger sluiten

De afgelopen dagen hebben raadsleden in Zwolle een aantal brieven ontvangen van verontruste bewoners aan het Assendorperplein en van Eureka. Eureka heeft van de gemeente nieuwe sluitingstijden ontvangen. Het is een voorziening buiten het centrum en moet dus vroeger sluiten als voorheen.

De schrijvers van de brieven geven aan het bezwaarlijk te vinden dat Eureka op een vroeger tijdstip moet sluiten. Zij ervaren totaal geen overlast. Sterker nog, men vindt het een goede zaak als Eureka langer open blijft. Het centrum heeft een sociaal en maatschappelijke functie die rust geeft in de wijk. ls er iets aan de hand, dan zijn er via en met Eureka korte lijnen om de eventuele problemen snel op te lossen, zegt de SP in Zwolle. De SP is van mening, dat dit nu juist de manier is om binnen een wijk in gezamenlijke samenwerking inhoud te geven aan “Samen Maken Wij de Stad”, en stelt vanuit dat kader een aantal vragen aan het college.

Door het vervroegen van de sluitingsuren wordt deze bindende factor ingeperkt waarmee onrust wordt veroorzaakt.  

De SP heeft de volgende vragen:

  • Wat is voor u de aanleiding om te komen tot gewijzigde sluitingstijden, (klachten omwonenden, veranderende regelgeving of financiën)
  • bent u het met de SP eens dat dit een schoolvoorbeeld is van Samen Maken Wij de Stad
  • bent u bereid aan de wensen van Eureka en hun buren gehoor te geven en de beperkende maatregel terug te draaien

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.