Vinger aan de pols bij herontwikkeling Voorsterpoort

Zwolle – Er werd maandagavond, tijdens het Raadsplein in het stadhuis te Zwolle, gelijktijdig informatief en meningsvormend gesproken over de Informatienota Voorsterpoort. De meerderheid van de raad kon zich redelijk vinden in de bijsturingsrichtingen die het college bij de herontwikkeling van Voorsterpoort voor ogen heeft.

 

Meerdere fracties vroegen naar de achtergrond ten aanzien van de te treffen voorziening van 14 miljoen euro op het te verwachten verlies op de grondexploitatie. Ook werd door meerdere fracties de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie ten aanzien van risicomanagement op grootschalige projecten genoemd. Deze vindt men helaas niet terug in de voorliggende Informatienota. Wethouder Knol geeft aan dat hetgeen genoemd is meegenomen kan worden in de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten. Duidelijk is dat er gefocust moet worden op risicomanagement. De wethouder zegt toe dat er interventiemomenten voor en met de raad zijn voordat er een definitief voorstel komt. De planning is om nog voor de zomer te komen met een Nota van Uitgangspunten met verschillende scenario’s.

Als die is vastgesteld kan in december een nieuw of bijgesteld Masterplan worden vastgesteld. De voorzitter concludeert dat het voorstel met kennisneming kan worden aangenomen en dat verdere behandeling op het Raadsplein van deze Informatienota niet nodig is.

Artikel delen:

Reageer