Hulp bij huishouden WMO snel beschikbaar

Zwolle – In Zwolle is hulp bij het huishouden voor mensen in de WMO snel beschikbaar. Dit is vooral te danken aan de gerichte werving en beroepenvoorlichting door de zorgaanbieders. Verder zullen ook leer/werktrajecten en een brancheservicepunt Zorg en Welzijn er aan bijdragen dat er voldoende hulp geleverd kan worden.

De zorgaanbieders hebben het afgelopen half jaar geïnvesteerd in een imagoverbetering van de sector. Aanleiding hiervoor was dat ze eind 2008 niet aan voldoende personeel konden komen. Gemeente en zorgaanbieders hebben gezamenlijk diverse wervingsactiviteiten ingezet die extra personeel hebben opgeleverd. Bovendien maken de zorgaanbieders nu ook meer gebruik van de werving – en selectie-instrumenten van het UWV Werkbedrijf en het Werkloket De Lure.

Brancheservicepunt

Een tweede maatregel die moet leiden tot meer personeel in de hulp bij het huishouden is een brancheservicepunt Zorg en Welzijn in Werkplein De Lure. Hierin werken onder meer de gemeente, het UWV Werkbedrijf, de ROC’s en de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland samen om vraag en aanbod van zorg en welzijnsfuncties bij elkaar te brengen. Ook kunnen mensen bij het servicepunt terecht met vragen over scholing. Inmiddels is een projectleider aangesteld die het servicepunt verder ontwikkelt.

Leer/werktraject

In samenwerking met de gemeente Zwolle starten de zorgaanbieders leer/werktrajecten voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Een aantal partijen heeft hiervoor inmiddels een uitgewerkt projectplan opgesteld. Het doel is mensen met een uitkering via een leer/werktraject op te leiden. Na gebleken geschiktheid en afronding van het traject wordt vervolgens een baangarantie afgegeven.

Artikel delen:

Reageer