Bijdrage Zwolle aan stadioncomplex ruim miljoen lager

Zwolle – De kosten van de ontwikkeling van het nieuwe stadion- en sportcomplex langs de Ceintuurbaan blijven voor de gemeente Zwolle ruim binnen het afgesproken budget. De netto investering – de totale lasten minus de baten – van de gemeente bedraagt 8,9 miljoen euro. Daarmee is onder meer het sportcomplex van Be Quick ’28 aangelegd, is met de revitalisatie van de Westerveldse Aa een impuls gegeven aan het groene gebied bij het sportcomplex en is het nieuwe multifunctionele stadion van FC Zwolle gebouwd. Het project is uitgevoerd door Stadion Ontwikkeling Zwolle B.V.

Het oorspronkelijke budget dat de gemeenteraad heeft vastgesteld voor het gehele project was een netto investering van 10,2 miljoen euro. De nu door burgemeester en wethouders gepresenteerde eindprognose komt 1,3 miljoen euro lager uit. Het eerder begrote bedrag dat nu niet gebruikt hoeft te worden komt weer ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Het gaat daarbij om een nettobedrag dat op jaarbasis boekhoudkundig zo’n 80.000 euro bedraagt.

Voldoening

Projectwethouder Martin Knol is tevreden over de eindafrekening voor het ambitieuze project. “De ontwikkeling van het stadioncomplex was een ingewikkelde opgave, waar ook politiek veel over te doen is geweest. Maar al die inzet is het waard geweest. Zwolle heeft er een belangrijke voorziening bij die ook meer en meer een plek vindt in het stadsleven. Nu we kunnen concluderen dat de kosten ruim onder het bedrag blijft dat we met z’n allen hebben afgesproken geeft dat grote voldoening.”

Sturing

Burgemeester en wethouders noemen een aantal factoren die hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Het gaat dan om de degelijke ontwikkel- en realisatieovereenkomst die bij aanvang van het project is opgesteld, de strakke sturing, controle en financiële meevallers. Zo is het project in aanmerking gekomen voor een fiscaal gunstige regeling van de rijksoverheid, omdat de investering van de gemeente in het stadioncomplex ten goede komt aan de sportbeoefening in Zwolle.

Een formele, definitieve eindafrekening zal naar verwachting deze zomer gemaakt worden. Dat kan pas nadat de woonboten die eerder bij de ingang van het stadion lagen verkocht zijn. De uiteindelijke opbrengst van de boten is overigens al verwerkt in de positieve prognose voor de totale kosten van het stadionproject.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. De nu door burgemeester en wethouders gepresenteerde eindprognose komt 1,3 miljoen euro lager uit. Het eerder begrote bedrag dat nu niet gebruikt hoeft te worden komt weer ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Het gaat daarbij om een nettobedrag dat op jaarbasis boekhoudkundig zo??n 80.000 euro bedraagt.

  Jochem, zolang je maar wilt begrijpen dat als je 1,3 meloen niet uit hoeft uit te geven, je daarvoor in de plaats op jaarbasis maar 80K hebt uit te geven. Simpel hoor.


  Maak melding

 2. Knap hoor:

  02/02/2010: Netto-investering 8,9 miljoen i.p.v. 10,2 miljoen
  24/08/2004: Netto-investering 8,4 miljoen i.p.v. 10,3 miljoen

  6 jaar later blijkt de netto-investering 5 ton hoger en dat is (opnieuw) een meevaller.  Maak melding

Reageer