GL/DG komt met plan Sleutelring voor centrum Zwolle

Zwolle – De fractie van GroenLinks-de Groenen constateert dat er steeds meer verkeersproblemen rond de binnenstad optreden. Op de binnenring rijden veel auto’s, waardoor het langzaam verkeer in de verdrukking komt en er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook is er te weinig ruimte voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Tenslotte leidt de grote autodruk tot verslechtering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid. De groene partij heeft er een film over gemaakt.

sleutelring.jpg

Met name aan de westzijde van de Binnenstad zal de verkeersdruk toenemen door de bouwplannen in de Kamperpoort en de nieuwe parkeergarages. Bovendien komt er een nieuw busstation op de Pannekoekendijk. Deze veranderingen in de structuur maken een fundamentele bezinning op de verkeersstromen noodzakelijk. GroenLinks-deGroenen doet in deze notitie richtinggevende voorstellen om de huidige en toekomstige problemen het hoofd te bieden. Sleutel voor het oplossen van de genoemde problemen is dat het langzaam verkeer en het openbaar vervoer meer ruimte krijgen en het autoverkeer, waar dat niet nodig is, wordt teruggedrongen of geweerd. Het is nu nog mogelijk om met de auto via de binnenring geheel rondom en vlak langs de oude binnenstad te rijden. Dit zal in de toekomst een niet meer te realiseren luxe zijn. Het blijft mogelijk om op de binnenring met de auto te komen, maar de functie van doorgaande route zal die verliezen.

 

Deze sleutel leidt tot vijf concrete voorstellen:

1. Pannekoekendijk autovrij (‘verkeersknip’)

2. Openbaar vervoersas langs de Harm Smeengekade en Pannekoekendijk

3. Maagjesbolwerk en Het Eiland bestemmen voor belanghebbenden parkeren

4. Transferia in de regio en aan de stadsranden

5. Eenrichtingsverkeer aan de zuidzijde van het stadscentrum

Toelichting:

1. Knip in de Pannekoekendijk

De toekomstige centrumbushalte bij de Rode Torenbrug en het Katwolderplein moet voldoende ruimte krijgen. Ook is het gewenst om het autoluwe karakter van de binnenstad door te trekken naar het nieuwe Katwolderplein, de ‘verlengde binnenstad’. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om een knip in de autostructuur aan te brengen: de ‘Pannekoekenknip’. De Pannenkoekendijk tussen de Kamperpoortenbrug en de Katerdijk wordt daarmee autovrij. Ter hoogte van het Katwolderplein is er daardoor plaats voor een ruime en veilige centrumbushalte. Bovendien ontstaat er een veilige en aangename ruimte voor voetgangers en fietsers. Autoverkeer dat van de A28-afslag Zwolle Centrum komt, kan linea recta naar de geplande parkeergarage onder het Katwolderplein. Verkeer vanuit de buitenwijken kiest een route via de buitenring in plaats van langs de stadssingels.

2. Openbaar Vervoersas Harm Smeengekade-Pannekoekendijk

Door de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het NS-station rijden veel bussen in de toekomst aan de westzijde van het centrum, over de Harm Smeengekade en de Pannekoekendijk. Voor een goede afwikkeling van het toenemende busverkeer is daar een vrije busbaan in twee richtingen noodzakelijk. Deze hoogwaardige Openbaar Vervoersas kan worden gecreëerd door parkeerhavens langs de route en het Emmadek als parkeergarage te verwijderen.

3. Publieke parkeergarages buiten de binnenstad

In een autoluw stadscentrum passen geen openbare parkeergarages; die trekken juist verkeer aan. De gemeente zal dan ook op enig moment met Q-Park, de exploitant van parkeergarage het Maagjesbolwerk, tot een deal moeten komen voor vervangende accommodaties buiten het centrum. Tegen de tijd dat de gemeente de parkeergarage aan het Katwolderplein exploiteert ligt er een prima kans om tot een gedeeltelijke uitruiltransactie met Q-park te komen. Het Maagjesbolwerk wordt dan parkeerplek voor bewoners van de binnenstad, mensen met een invalidenkaart en belanghebbenden, zoals winkeliers, die parkeerplaatsen kunnen leasen.1 Op den duur zal ook de openbare parkeergarage op Het Eiland dezelfde functie krijgen als het Maagjesbolwerk. Nieuwe parkeerterreinen zullen niet meer ontsloten worden via de binnenring. Vanaf het regionale wegennetwerk en de buitenring worden er goede parkeerverwijzingen aangebracht. De insteek is dat hoe verder van het centrum verwijderd, hoe goedkoper het parkeren wordt.

4. Transferia

Autoverkeer vanuit de regio dient in de eerste plaats gebruik te maken van parkeer-voorzieningen bij spoorwegstations aan regionale raillijnen2 en bij opstappunten van het streekvervoer. Een ‘tweede opvang’ is mogelijk op transferia aan de rand van de stedelijke bebouwing van Zwolle, waardoor de stedelijke wegen, wijken en kantoorlocaties ontlast worden van toenemend verkeer. Mogelijke locaties hiervoor zijn: – Aan de westzijde van de stad: Rieteweg en bij de zuidelijke centrumafrit van de A-28. – Aan de oostzijde van de stad: FC Zwolle-stadion en nabij de Wytmenerplas. – Aan de noordzijde van de stad: De Vrolijkheid. – Aan de zuidzijde van de stad: P+R-terrein zuidzijde NS-station.

1 Zolang de parkeergarage Maagjesbolwerk nog als openbare parkeergelegenheid beschikbaar blijft is het verstandig deze alleen toegankelijk te laten zijn via eenrichtingverkeer op de Eekwal. Verkeer bereikt de garage via de Nieuwe Havenbrug en verlaat de garage via de Kamperpoorterbrug richting Harm Smeengekade.

2 In de regio komen er P&R-voorzieningen bij treinstations en bij belangrijke knooppunten voor regionaal busvervoer. Daar koopt men dan een OV-kaartje (gereduceerd tarief) naar het Zwolse centrum of de werkplekken Oosterenk en Windesheim, inclusief parkeren.

Deze transferia worden aantrekkelijk gemaakt voor de automobilisten. De parkeer-gelegenheid is er goedkoop en snel vervoer naar het centrum is gegarandeerd. Mensen zijn zodoende eerder in de stad dan met de auto, zeker op drukke momenten: zaterdag, donderdagavond, koopzondagen, 5 mei en andere festivaldagen. Bij de transferia zijn ook (witte) fietsen te huur.

5. Eenrichtingsverkeer aan de zuidzijde van het centrum

De wegen tussen centrum en station zijn te smal voor comfortabel fiets- en wandelverkeer (Westerlaan, Emmawijk, Van Roijensingel en Groot Wezenland). Met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer kan dit worden opgelost. De extra ruimte die zo aan de Van Roijensingel ontstaat, wordt ook benut om een mooie wandelpromenade langs de gracht van de Stationsweg naar het centrum aan te leggen. De Westerlaan leidt gemobiliseerd verkeer de ene kant op, de Van Roijensingel in tegengestelde richting. Omdat deze wegen vlak bij elkaar liggen en parallel lopen is eenrichtingsverkeer prima te realiseren. Om veel extra omrijdkilometers te voorkomen komt er ergens een doorsteekmogelijkheid naar de tegengestelde richting. De Stationsweg lijkt daarvoor de meest reële optie.

Voor de buslijnen langs de zuidzijde van de oude binnenstad blijft de Van Roijensingel tussen de Stationsweg en de Sassenstraat vooralsnog tweerichtingsverkeer voor bussen. Daardoor is het helaas niet mogelijk om op dit gedeelte van de Van Roijensingel een comfortabele fietsroute te realiseren. Als alternatief daarvoor wordt de Koestraat opgewaardeerd tot dé oost-west-fietsroute door en langs de binnenstad. Daarvoor moeten op de eerste plaats de toegangen naar die route (kruispunt Van Roijensingel/ Luttekestraat en de Sassenpoort) veel fiets-vriendelijker worden ingericht. Bovendien wordt de Koestraat ingericht als fietsstraat.

U i t d e b a n v a n d e r i n g

Om de verkeersproblemen rond de binnenstad voor de komende decennia op te lossen zullen er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. In het begin kunnen die voor sommige mensen misschien vervelend zijn. Maar nu de juiste keuzes maken betekent dat Zwolle op de lange duur beter bereikbaar wordt en een fijn leefklimaat krijgt. De juiste keuze is de Sleutelring. Zwolle is het waard.

Anneke Nusselder, Patrick Rijke & Rints Swart

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Ondernemers in de Assendorperstraat: let op uw saek. Binnenring slecht toegankelijk betekent in het huidige ??nrichtingsregime in uw straat dat u straks per auto niet meer bereikbaar bent.GL-GD heeft duidelijk een missie!


  Maak melding

 2. @drama123 GroenLinks heeft inderdaad een missie en dat is dat de partij wil voorkomen dat de binnenstad totaal vast gaat lopen. Het is nu al een zooitje en dat wordt alleen nog maar erger, wanneer straks ook nog eens alle bussen over de Pannekoekendijk moeten. De binnenring wordt met het plan juist weer bereikbaar. Dat moet ook de ondernemers in Assendorp aanspreken. Het plan gaat overigens ook met name over de westkant van het centrum, waar grote veranderingen aan staan te komen.


  Maak melding

 3. Waar was GL/DG toen zij als groot voorstander de Rode Torenbrug verdedigden. Van toekomstige verkeersproblemen waren op dat moment bij hen totaal geen tekenen aan de wand.
  Het is beter om alle bussen en fietsers de toegang tot de binnenstad te verbieden de zooi op de Grote Markt, De Oude Vismarkt en alle andere straten in de binnenstad is van ongekende orde.
  Mensen die kunnen trappen kunnen ook wel lopen en bromscooters hebben we in de binnenstad ook niet nodig.
  Blijkbaar hebben ze jaren zitten slapen of bewust op chaos aangestuurd om nu in verkiezingstijd als partij met vooruitziende blik de strijd aan te gaan.  Maak melding

 4. Alternatief:
  afsluiting doorgang rodetorenplein (pollers) opheffen plus verkeer vanaf kruising Emmawijk ri rotonde (leen bakkker) afsluiten voor doorgaand verkeer. volgens mij moet het dan wel weer doorstromen. Blijft het simpele feit dat er aan de westzijde van het centrum parkeerruimte niet toereikend is. (Ik lees dat er een parkeerdek aan het katwolderplein gepland staat?)
  Ik ben principieel tegen verkeersknippen(?), maar bovenstaand plan van GL/de Groenen lijkt mij zo gek nog niet.


  Maak melding

 5. @ Ikke. GL/DG was voor de Rodetorenbrug en tegen de achtergrachtbrug. Het probleem is dat het nu al druk is op de Pannekoekendijk en straks nog veel drukker wordt. Het nieuwe busstation komt op de Pannekoekendijk. Dat zorgt voor een extra belasting. Had je het plan al goed gelezen en bekeken?


  Maak melding

 6. Beste Patrick,
  Dat plan was ook reeds bekend toen er over de RodeTorenbrug gesproken werd.
  Velen hebben toen aangegeven dat er een onwerkbare situatie zou ontstaan, maar blijkbaar waren ze bij GL/DG op dat moment hoorende doof.
  Maar als ik het goed begrijp wil GL/DG de A 28 als aanvoerweg voor de binnenstad gebruiken.
  Gelukkig gaan ze de A 28 verbreden naar 2×3 banen zodat de automobilisten vanaf de Veluwe ook kunnen winkelen en naar het theater gaan in Zwolle.


  Maak melding

 7. Wat een onzin trouwens zeg dat mensen die van buiten komen in bv kampen hun auto kunnen parkeren en dan met de trein naar de stad kunnen gaan. Probleem bij een ander neerleggen noemen ze dat. In kampen zijn al genoeg parkeer problemen.  Maak melding

 8. Als ik kijk op zaterdag naar de verkeersdrukte rond het centrum: pannekoekendijk/schuttevearkade/drijbersingel dan vraag ik mij af: moeten al die mensen echt met de auto naar de stad waar ze niet kunnen parkeren?


  Maak melding

 9. Hoewel de voorstellen van GL ook goede elementen bevatten, toch een paar kanttekeningen. Er wordt gesproken over een busstation alsof daarover al een definiteif besluit is genomen. Volgens mij zijn dit nog maar ideeen die voortvloeien uit de spoorzoneplannen. Ook is nog maar de vraag of de parkeergarage onder het Katwolderplein er komt. Hierover moet (de nieuwe) gemeenteraad nog een go/nogo besluit nemen. Of de ontwikkeling van het Katwolderplein doorgaat is, gezien de economische crisis en de de crisis op de huizenmarkt, nog maar de vraag. Er zijn alternatieven, een busstation op de Harm Smeengekade (dat maakt de Rodetorenbrug, die het evenwicht in de omgeving totaal zal gaan verstoren, ook overbodig), eenrichtingverkeer op de gehele binnenring, betaalbare (sociale) woningbouw in de voormalige Vogeltjesbuurt het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad door een grotere diversiteit, het aanleggen van voldoende fietsparkeerplaatsen (kan mooi die 1,5 miljoen van de brug voor worden gebruikt) etc. Wat gaat GL doen als het idee van de knip niet realiseerbaar blijkt, of de Rodetorenbrug niet door de ruimtelijke procedures komt, gaat men dan nog voor een busstation aan de Pannenkoekendijk, en daarmee voor een nog grotere verkeerschaos? Van meet af aan was duidelijk dat de ontwikkelingen aan de westkant van de binnenstad grote verkeersproblemen zouden veroorzaken. Bij besluitvorming daarover heeft GL zich nooit laten leiden. De Rodetorenbrug moest en zou er komen als “verlengde van de fietsroute” uit Stadshagen, (die nu ineens weer opduikt bij de plannen van de Roelenweg Oost), men had daar zelfs een autoverkeers-bevorderende parkeergarage voor over. Een beetje hypocriet dacht ik zo.


  Maak melding

Reageer