Christenunie – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:31
Kan de CU aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor de CU op kwaliteit ingeleverd worden?  

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:23
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten!
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen?

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:46
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij  Zodat deze mensen een herkansing krijgen?  

Antwoord:
Zwolle moet tenminste 8 miljoen bezuinigen. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de stad. Dat zal in de komende jaren iets minder worden. Veel opbrengsten hangen af van verkoop van grond en door bouw van woningen. We zullen er kritisch naar moeten kijken welke dingen nu noodzakelijk zijn en welke ook later kunnen. Daarnaast moet bekeken worden er lasten verminderd kunnen worden. Tenslotte is het van belang om partnerschappen te sluiten waarmee je samen kunt investeren.
Samengevat:
·         Welke prioriteiten zijn er
·         Kun je met minder geld meer of hetzelfde doen
·         Kunnen we partners vinden om samen te investeren.
 

De ChrUnie sluit niets bij voorbaat uit als bezuinigingen moeten worden overwogen. Maar bij het wegen zal het kompas erop ingesteld zijn om de zwaksten in de samenleving te ontzien (sociaal beleid, adequaat voorzieningenniveau). Het niet verder bouwen aan de stad is ondenkbaar en breekt ons over 10-20 jaar op. Mensen moeten zich in Zwolle prettig blijven voelen. Een totale verschraling van de openbare ruimte past daar niet bij. De ChrUnie zet vooral in op een efficiënte bedrijfsvoering van de gemeente en op samen met partners gerichter investeren in de stad.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Hallo John en Reinier,

  In welke mate gaat de burger iets van de financiële vooruitzichten merken in zijn/haar gemeentelijke bijdrage? Gemeentelijke belastingen verhogen om gaten te dichten of gelijk houden om bestedingsruimte te vergroten?


  Maak melding

 2. V.Dijk Die hebben we. Dat wil zeggen dat we voorstellen hebben voor de manier van bezuinigen. Dat in getallen. Ons voornemen is om dat kenbaar te maken na het bezuinigingsdebat. We zullen het anders doen dan de voorstellen van het college, die bij elk programma een zelfde percentage bezuinigt op de beinvloedbare budgetten (6.8%)


  Maak melding

 3. Dennis, dat is het laatste wat we willen. Of we er aan ontkomen weet ik nog niet, maar we doen wel ons best. Geen OZB verhoging vanwege de bezuinigingen. Ruimte voor nieuw beleid maken we door te bezuinigen. In jargon: oud voor nieuw.
  Ook ontzien we, als het aan ons ligt, waar het kan de kwetsbare Zwollenaar, die afhankelijk is van anderen


  Maak melding

 4. Kan ik nu al die financiele paragraaf ergens vinden? Ik ben n.l. een van die 119.000 burgers die niet bij dat debat zal zijn. Ik vind nu ook dat u de kiezers niet goed informeert over wat u wilt door in een debat met feiten te komen.


  Maak melding

 5. V.Dijk, ik kom niet met de feiten in het debat. Het debat gaat, als ik de stellingen zie, vooral over de manier waarop we bezuinigen gaan.
  Ik kom na het debat, dus in de tweede helft van de week met onze benadering en invulling van de bezuinigingen. Dan zal het ook ergens tureg te vinden zijn. Er zal wel een persbericht komen, dat dan ook op weblog Zwolle te vinden zal zijn.


  Maak melding

 6. Beste bezoekers:

  Aan de Christenunie zijn nog een drietal extra vragen gesteld. Naast de discussieonderdelen Bezuinigingen, Beginspraak en FC Zwolle kunt u nu ook uw vragen over de onderstaande drie extra vragen of een andere vraag aan de Christenunie stellen.

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Het Openluchtbad is een rijksmonument. Het is in verval geraakt, maar nog goed te herstellen. Rijk en provincie willen eraan bijdragen. Het gaat overigens om miljoenen. Het bad ligt niet ver vanaf de plaats van het nieuwe hoofdzwembad. Er kan dus samengewerkt worden, bijvoorbeeld op aspecten van inkoop, toezicht, technisch onderhoud. Het unieke van het openluchtbad is, dat het een model kent met ⤽kaarthoudende vrijwilligers⤝. Mensen die er een kaart kopen (6.000 per seizoen!) werken ook een aantal uren mee voor het bad. Dat model moet vooral zo blijven.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  Een kunstijsbaan is buitengewoon kostbaar in exploitatie. Zwolle kan wat ons betreft beter investeren in dingen die een hogere prioriteit hebben, zoals een goede wielerbaan, skeelerbaan, een moderne hockeyaccommodaties, en andere zaken die in het Masterplan Sportaccommodaties worden genoemd.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  Je moet streven naar situaties die haalbaar zijn. Een autovrije binnenstad staat op gespannen voet met de wens om, vanwege de levendigheid van de binnenstad, het wonen (boven winkels) te promoten. Het Ontwikkelingsplan voor de Binnenstad laat zien dat er in de komende jaren op nog meer plaatsen minder ruimte zal zijn voor auto??s (rijden of parkeren).

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 7. @Van Boven, ik heb eigenlijk een prangende vraag. Ik lees vandaag op Weblog Zwolle dat u genomineerd bent voor wethoder. Althans, dat zegt een ‘VVD’-er. Is dit waar? Als dat niet zo is, wat zijn uw ambities voor na de verkiezingen?


  Maak melding

 8. Jaap, hoewel het buiten de vragen ligt: Ik heb het ook gelezen en ook al gereageerd. Mijn ambities liggen bij de raad als fractievoorzitter. Daar heb ik allerlei redenen voor. Ik wil de admin. niet boos maken, dus dat moet maar bij een andere gelegenheid.


  Maak melding

 9. Nog een vraag dan (voordat het schaatsen voor NL gaat beginnen).
  Ik ben van mening dat, omdat Wennemars voortdurend twitterde voor, tijdens en na zijn trainingen, hij daarmee zijn loopbaan mede heeft verkort. Door te twitteren kan je nooit voor de volle 100 % op iets concentreren.
  Wat vindt u als ‘beste webpoliticus’ van twitteren in de raadzaal?


  Maak melding

 10. Jaap, ook dit is een vraag die eigenlijk buiten de orde is. Het is niet druk, dus toch maar een antwoord. Ik twitter in de raadszaal wanneer er een onderwerp is, dat fractiegenoten behartigen. Ook wel over een eigen onderwerp, maar dan als dat agendapunt is afgelopen. Ik en ook anderen krijgen daar aardige reacties op van Zwollenaren die op die manier de evrgadering (een beetje) kunnen volgen.
  Het heeft een toegevoegde waarde vind ik, maar wel oppassen dat het niet, zoals je zelf ook al aangaf, ten koste gaat van de kwaliteit van de vergadering.
  Overigens, je steltiets over de carriere van Erben, dat geloof ik niet. Hij twitterde niet tijdens de voorbereiding en de wedstrijd (nou ja, dat laatste kan natuurlijk ook niet.


  Maak melding

 11. Dit is de eerste dat ik lees dat een politieke partij niet vind dat nu er subsidie verleend word, ze opeens vind dat iedere zwollenaar gebruik moet kunnen maken van het openluchtbad. Vind namelijk dat deze beslissing niet ligt bij de gemeente maar bij de leden van de vereniging open luchtbad. Ben benieuwd hoe dit zich in de toekomst verder ontwikkeld. En of CU dit standpunt blijft verdedigen.


  Maak melding

 12. Beste John, Bij de intro van de extra vragen staat ook vermeld dat er andere vragen gesteld kunnen worden. Dus wat de Admin betreft, ga je gang!


  Maak melding

 13. Ingrid, het heeft met en paar zaken te maken.
  In de eerste plaats heeft de constructie de waarde van vrijwilligers laten zien. Maar ook de kracht er van. Dat moet vooral zo blijven als het aan ons ligt. De steun van de gemeente zit ‘em vooral in het opknappen van het rijskmonument, wat het zwembad is.
  Het is wat te gemakkelijk om nu, nadat de vrijwillgers het zwembad door een lastige tijd hebben geholpen, te zeggen dat het bad er nu voor iedereen is zonder tegenprestatie.


  Maak melding

 14. @Van Boven, ik zei ook bij trainingen. En ja, dat twitteren kon Erben wel eens 0,02 seconden van een rit gekost hebben 😉 Hij zou het zichzelf kunnen aanrekenen nu. Ik verwijt het hem. Het mag duidelijk zijn dat ik twitteren tijdens een belangrijke vergadering niet vindt kunnen. Wat is het volgende middel?


  Maak melding

 15. Hoi John, ben het helemaal met je eens in dit geval, het is een prettig bad om te zwemmen, iedereen die lid is ervaart dat het zwembad een stukje van hem is. Er gelden normen en waarden en men durft elkaar hier op aan te spreken, en ziet men vreemd gedrag, van mede bezoekers dan spreekt men elkaar daar op aan. Ik denk dat dit voor een deel verloren gaat als dit zomaar veranderd.


  Maak melding

 16. Wat gaat de CU doen, aan het verbeteren van het speelvoorzieningenniveau van Zwolle voor kinderen?

  In Zwolle zijn geen, grote, openbaar toegankelijke speeltuinen, geen overdekte speeltuinen, geen speelbos.
  Er zijn wel speeltuinverenigingen, waar je lid van kan worden, bv. Het Noorden en in de Pierik, alleen…… Deze speeltuinen zijn niet vrij toegankelijk, terwijl ze toch veel gemeentelijke subsidie krijgen. Bovendien gaan deze speeltuinen in de herfst en winter en de helft van de lente dicht. Op zo’n prachtige dag als vandaag, sta je met je kind bij een dicht hek…..
  Dit in tegenstelling met bv. Vlaardingen, waar in gewone woonwijken, prachtige speeltuinen liggen, die een ontmoetings en speelplek zijn. Als het schemert worden de speeltuinen afgesloten. Zo is er ook weinig sprake van overlast.
  Als we graag willen dat onze jeugd beweegt is het misschien een goed idee, om hier in te investeren.


  Maak melding

 17. Dit is een vraag, die raakt aan ons nadenken over de verantwoordelijkheid van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van de wijkbewoners. Onlangs heb ik, naar aanleiding van een debat in Holtenbroek, toen een vergelijkbare vraag werd gesteld, gezegd dat ik me goed voor zou kunnen stellen dat de buurt de handen ineen slaat en onder leiding van de gemeente bepaalde plekken op orde houdt.
  Mijn ervaring is, dat de gemeente bereid is te luisteren naar plannen en bereid is om te kijken of er wat gedaan kan worden. Mogelijkheden zijn beperkt, vanwege het geld. Ik denk dat er meer mogelijkheden zijn, wanneer gemeente en buurt de handen ineen slaan.


  Maak melding

 18. Ook wij zijn een tijd lid geweest van het openluchtbad. Inderdaad een prachtig bad, maar de kracht, de vrijwilligers is te gelijk ook een valkuil.

  Zeker in een zwembad vind ik het van groot belang, dat er ten alletijden gediplomeerd zwembadpersoneel aanwezig is.
  Niet elke vrijwilliger is even goed op de hoogte van de regels, bijna geen enkele vrijwilliger durft geklier aan te pakken. Dit geeft onveilige situaties. Als vrijwilliger, vond ik het heel vervelend, (veligheids)regels te handhaven, terwijl je weet, dat zodra je dienst er op zit, de andere vrijwilliger, van bepaald gedrag, niets durft (?) te zeggen. Na een aantal onprettige ervaringen heb ik indertijd aan te geven, geen toezicht meer te willen houden. Ander vrijwilligerswerk oké, maar toezicht, kan niet zonder gediplomeerde en vaste krachten.

  Een voordeel van de toegaankelijkheid vergroten is, dat er waarschijnlijk meer geld binnenkomt. Dit geld kan dan o.a. gestoken worden in het verwarmen van het water…………… Wat is het water daar gruwelijk koud!!! Vanwege de kosten van verwarming, heb ik in zwemwater gezwommen van 17, 18 graden…… Prima als je banen zwemt, maar voor kleine kinderen (peuters) veel te koud. Uiteindelijk was dit voor mij de reden, om het lidmaatschap op te zeggen.


  Maak melding

 19. Er zijn altijd gediplomeerde badmeester aanwezig, en iemand aanspreken op zijn gedrag, dat moet je inderdaad liggen. Maar gelukkig heb je inderdaad keuze uit meerdere soorten vrijwilligerswerk.
  Ben bijna vanaf het begin lid, en heb met mijn toen nog jonge kinderen dit nooit als een probleem ervaren, ook in de openbare plassen word het water niet voor je opgewarmd.


  Maak melding

 20. Zou het autoluw maken van de binnenstad, ook kunnen door het verbeteren van de voorlichting over parkeergelegenheid op de toegangswegen van Zwolle?

  Nu is men erg gericht op bepaalde plekken, bv. Q-park bij het Maagjesbolwerk, daar ontstaat stremming van het verkeer, terwijl andere parkeerplaatsen nog niet voor de helft vol staan.

  Mijn stelling: Betere parkeervoorlichting én een service met gratistransverium buiten de stad, met gratis busvervoer naar de stad is dé oplossing voor het autoluw maken van de binnenstad!


  Maak melding

 21. Twitteren tijdens een vergadering vind ik, persoonlijk, niet kunnen!

  Als je twittert, mis je wellicht andere belangrijke punten of aanvullingen.

  Verder vind ik het ook onwenselijk, dat er zo, gefragmenteerde informatie gegeven wordt, dat wellicht op deze manier niet helemaal naar waarde geschat kan worden.

  Ik zie meer in degelijke voorlichting met onderbouwing.


  Maak melding

 22. Beste debaters,

  Het einde van deze sessie nadert. We laten de Christenunie de openstaande vragen nog beantwoorden en dan wordt er gesloten.

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

 23. Suzanne, ik kan je opmerkingen over autoluwe binnenstad volgen. Ook wat ons betreft helpen transferia aan de rand van de stad met een goede voorziening tot aan de binnenstad. Parkeergelegenheid is er nu nog te weinig. Daaraan wordt gewerkt. We hebben inderdaad uit macht de gewoonte geen goed beeld van andere parkeermogelijkheden. Ook de gelegenheden van ondernemingen die in het weekend niet worden gebruikt zijn nog een optie.


  Maak melding

 24. De discussieavond met de Christenunie zit er helaas alweer op.

  Lijsttrekker John van Boven en Reinier Mulder worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en het geven van de antwoorden. Natuurlijk bedanken we ook de vragenstellers van Weblog Zwolle voor hun inbreng.

  We wensen de Christenunie veel succes op 3 maart!

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

 25. Het zal inderdaad zo zijn, dat er een gediplomeerd badmeester aanwezig is bij het Openluchtbad, alleen vind ik gezien de grote van het complex 1 gediplomeerde badmeester, aangevuld met vrijwilligers, niet toereikend is.

  Niet alle aanwezige zwemmers, gaan even verantwoordelijk om, met de veiligheid. Zo heb ik het meegemaakt, dat een oudere zus (als verantwoordelijke aanwezig), niet op haar jongere broertje paste, dat bijna zou verdrinken. Ik zag het gelukkig optijd, maar toch, als vrijwilliger vind ik die verantwoordelijkheid te groot.

  Ook in de andere Zwolse baden, komt het voor, dat kinderen zonder diploma, onvoldoende begeleid worden, door hun ouders of andere verantwoordelijken. Het toezicht wordt hier gelukkig gedaan, door gediplomeerde krachten en is goed! Iedereen is ten alle tijden, verantwoordelijk voor eigen kinderen en eigen veiligheid, maar niet alle mensen gaan hier ook zo mee om.


  Maak melding

Reageer