Christenunie – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Marcello, op 11 januari 2010 om 00:18
CU,  Hoe kijkt u als deelnemer van de coalitie tegen de modernisering van de historische binnenstad aan?
Ik noem als voorbeelden de aanpassing bij het Rodetorenplein, de Bankenlocatie, de (beruchte-) Kubus bij de Achtergracht en de twee nieuwe bruggen over de grachten. Op Weblog Zwolle is door burgers veel commentaar hierop geleverd.  U als voorstander van de Beginspraak moet zich dat aantrekken. Marcel 

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:24
Vindt de Christenunie dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden? 

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:56
Maakt u een onderscheid in uw afwegingen tussen kerlkelijke gebouwen en nietkerkelijke gebouwen? 

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:10
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ? 

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:42
Ik heb begrepen dat de CU een aantal keren voor nieuwbouw in de binnenstad heeft gestemd. Wat, als er binnen de grachten een kerkgebouw tegen de vlakte moet ten faveure van een economisch lucratieve deal? 

Bericht door Observer, op 16 januari 2010 om 20:20
Zou de CU ook nog voor afbraak van de middeleeuwse Melkmarktpanden zijn geweest als CU wethouder Cnossen niet toevallig portefeullehouder zou zijn geweest en niet verantwoordelijk zou zijn geweest voor de sloopplannen?  

Antwoord:
Beginspraak is wat ons betreft “het tijdig betrekken van belanghebbenden bij ontwikkelingen”. Beginspraak is niet hetzelfde als een bindend referendum. In onze democratie hebben we gekozen voor het kiezen van mensen in een raad of een college waarin ze ook verantwoordelijk zijn voor besluiten. Bij beginspraak is er sprake van een gezamenlijk proces van volksvertegenwoordigers/bestuurders en belanghebbenden. Samen een visie op de ontwikkeling van je dorp (Wythmen) of wijk (Prinsenpoort/Veerallee) maken. Destijds is voor de ontwikkeling van de Melkmarkt een breed stadsgesprek gehouden. Daarin zijn de nieuwe plannen gepresenteerd. Zelfs De Vrienden van de Stadskern waren enthousiast. Op de plannen is inspraak mogelijk. Belanghebbenden maken daarvan gebruik. Dat is hun goede recht. Onafhankelijke commissie of rechters oordelen over de inhoud.  Deze inspraak moet wel onderscheiden blijven van beginspraak, omdat er altijd tegengestelde belangen zullen blijven bij besluiten, waarop mensen moeten kunnen reageren. De nieuwe ontwikkeling aan de Melkmarkt draagt bij aan de economie van onze stad. En door die economische ontwikkeling kunnen we de stad juist bij onderhouden en verantwoord uitbouwen.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 39
 1. Goedenavond CU!

  Ik vind het jammer dat u zo stellig bent in uw antwoord, dat economische ontwikkelingen bij u de voorkeur hebben voor mogelijk behoud van historische (monumentale-) panden. Zie de Tijl-panden.

  Tot hoever gaat u in deze gedachte?


  Maak melding

 2. Goedenavond Jaap, Ik vind het onderscheid tussen economie, vertaal betaalbaarheid, en het behoud van historische panden een valse tegenstelling. Het behouden van onze prachtige binnenstad is een belangrijk uitgangspunt, maar moet wel betaalbaar zijn en met respect voor de historische omgeving hedendaagse ontwikkelingen wel mogelijk kunnen maken.


  Maak melding

 3. Wat betreft het economisch motief voor hedendaagse ontwikkelingen gaan we het waarschijnlijk niet eens worden. Ik hou zoveel van onze mooie panden!

  Laat ik het scherp stellen: is het denkbaar dat de Peperbustoren tegen de vlakte gaat voor een machtig modern winkelcentrum aan de Ossenmarkt, dat Zwolle de komende 10 jaar uit de financiële malaise houdt?


  Maak melding

 4. Beste Jaap, het prachtige van onze historische binnenstad is dat er een zekere gelaagheid is waarbij in de afgelopen eeuwen verschillende invloeden merkbaar blijven. Nieuwbouw in onze stad moet een hedendaags antwoord zijn waar je over 100 jaar nog trots op bent. Ik vind het Maagjesbolwerk een geslaagd antwoord en het voormalige Rabobank gebouw een slecht antwoord. Dus wat ons betreft is het goed dat de bankenlocatie opnieuw wordt ontwikkeld waarbij ook aandacht is voor hedendaagse problemen die opgelost dienen te worden. Ik denk dan aan het realiseren van een inpandige fietsenstalling in het plan.


  Maak melding

 5. Goedenavond CU. Vindt u dat de Christenunie in haar antwoord op de vragen die in januari door verschillende personen gesteld zijn (zie boven) een juist antwoord heeft gegeven? Zelf vind ik het samengevatte antwoord nogal algemeen en oppervlakkig en zeker niet gericht op de vragen die er gesteld zijn. Het enige wat u doet is het geven van een verduidelijking van het woord “beginspraak” en het verschil met “inspraak”. Ik zou graag een rechtstreeks antwoord op de gestelde vragen zien.


  Maak melding

 6. Beste Jaap, wat betreft uw vraag of de peperbustoren tegen de vlakte gaat.. natuurlijk niet. Maar ik zou het gebied om de Peperbustoren wel willen verbeteren. Ik heb in de raad (met andere partijen) wel eens geopperd om het pand van dansschool Drenthe af te breken waardoor het winkelgebied kan doorbloesen naar het gebied van de OLV Basiliek. En dan komt het economisch component weer naar boven dat was financieel niet haalbaar. Kortom bij ontwikkelingen en ook het behouden van elementen zal het economisch component moeten worden meegewogen.


  Maak melding

 7. Beste Jaap, Wat betreft beginspraak.. mijn oud collega raadslid Hans de Jong heeft het begrip beginspraak geintroduceerd bij het project Schaepmanproject. Het ging toen over de hoogte en de te realiseren m2. Wij vinden het belangrijk dat voordat plannen worden uitgewerkt de raad de financiele kaders (met de m2) vaststelt en dat de burgers deze verder invullen waardoor een gedragen plan kan worden uitgevoerd. Prinsenpoort in de Veerallee is een goed voorbeeld hiervan.  Maak melding

 8. Sorry, ik was misschien te gehaast zie ik nu. Maar ik reageerde dan ook op uw eerder antwoord 19.20 uur. Ik blijf desalniettemin aanhikken tegen uw economisch motief. Bij mij staat historisch besef voorop, en heel ver daarna een kostenplaatje.


  Maak melding

 9. Beste Snuffel, Laat ik beginnen met uw vraag in januari over inspraak. Ik vind dat de gemeente Zwolle in de afgelopen vier jaar de inspraak beter had moeten organiseren. De manier hoe dat is gebeurt bij het Weezenlandenpark paviljoen geeft aan dat de gemeente fouten heeft gemaakt. Gelukkig heeft de raad dit gecorrigeerd. Onze fractievoorzitter heeft twee notities geschreven de kloof en de kluif waar de ambtelijke cultuur (afstandelijk, formeel, niet burgergericht) aan de kaak wordt gesteld. Dit heeft flinke discussie?s intern bij de ambtenaren opgeleverd. Waarbij we bewust zijn geworden hoe moeilijk het is om meer vanuit het perspectief (dat is niet alleen maar doen wat de burger wenst) van de burger te reageren.


  Maak melding

 10. Bantega vroeg in januari of we onderscheid maken in kerkelijke gebouwen of niet kerkelijke gebouwen. Nee we maken daar geen onderscheid in. We wil graag cultuurhistorische gebouwen behouden voor de functies waarvoor ze zijn gebouwd en graag met respect voor haar omgeving.
  Maar we willen de binnenstad niet op slot zetten. We willen er geen kaasstolp op zetten waarbij we alleen willen conserveren. Deze tijd vraagt om een andere invulling van de ruimte, dat betekent dat we op de melkmarkt een fietsenstalling nodig hebben. Dat we de binnenstad autoluw willen maken. Dus dat betekent dat we het verblijfsgebied anders moeten invullen.


  Maak melding

 11. Marjan vroeg in januari: ik heb begrepen dat de CU een aantal keren voor nieuwbouw in de binnenstad heeft gestemd. Wat, als er binnen de grachten een kerkgebouw tegen de vlakte moet ten faveure van een economisch lucratieve deal
  Mijn antwoord hierop is dat herontwikkelen in de binnenstad niet echt financieel lucratief is.. Wil je kwaliteit dan kost het geld. De herontwikkelingen zijn nodig om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers. Om wonen boven winkels te realiseren zodat in de avond en nachtelijke uren het verblijven sociaal veilig is.. Kortom er zijn meerdere redenen om onderdelen in de stad te herontwikkelen.
  Een ontwikkeling kan ook nodig zijn om een fabriek (met de nodige veiligheidsrisico?s) te verplaatsen denk aan Schaepman. Maar ook om grond te saneren.. de vervuiling onder het Noordereiland (van de voormalige gasfabriek).
  Kortom onze motivatie om iets wel of niet te doen gaat in ieder geval niet altijd om het financieel gewin, maar om onze binnenstad waar we passie voor hebben nog mooier, aantrekkelijker te maken voor alle gebruikers van de binnenstad.


  Maak melding

 12. Goedenavond Reinier (en John),

  Ik merk dat discussie over nieuwbouw of sloop in of buiten ons centrum vrijwel altijd voor een groot gedeelte gebaseerd is op emotie en persoonlijke voorkeur. Met dat in het achterhoofd, wat voegt de betrokkenheid van burgers , bijvoorbeeld in een burgerpanel of wijkplatform of zelfs in een referendum in dat geval toe? Is het niet eerder een instrument om een schijndraagvlak te creeeren?


  Maak melding

 13. Beste Dennis, Voor mij is emotie en persoonlijke voorkeur een gegeven. In de besluitvorming wil ik daar ook graag rekening mee houden, maar het is niet voor mij bepalend. Wat ik wel heel belangrijk vindt is dat burgers vooraf betrokken worden bij de planvorming. Je hebt daar verschillende vormen voor.. dat kan in klankbordgroepen of andere soorten panels.
  Met het woord schijndraagvlak heb ik moeite. Je gehoord weten .. is voor mij een belangrijk uitgangspunt bij besluitvorming. Voordat de raad besluit dien je iedereen (of zoveel als mogelijk) te hebben gehoord. Dat is niet doen wat iedereen zegt. Dat kan nooit in een democratie, er zal een meerderheid gevonden moeten worden..in de raad en graag ook gedragen door de Zwollenaren.


  Maak melding

 14. Beste Jaap, nog even over het historisch besef. De ChristenUnie wil juist respect voor de historie. Maar het mag nooit betekenen dat we de binnenstad op slot zetten. En nieuwe vraagstukken niet willen oplossen omdat de historie dat niet toelaat.
  De historie even dit al aan getoond. De stervormige ontwikkeling is volgens mij in de franse tijd zonder pardon losgelaten op onze stad. Vanuit die tijd danken wij een aantal bolwerken..


  Maak melding

 15. Reinier, Schijndraagvlak klinkt inderdaad wat ruw. Wat ik bedoel is de situatie waarin een klein aantal burgers fanatiek hun stem of mening geven (en terecht gebruik maken van hun inspraak-mogelijkheid), maar daarbij niet de een afspiegeling zijn van de Zwolse samenleving. De kans op extreme meningsvorming, zowel positief als negatief is dan groot.
  Zeker als er groot persoonlijk belang in het spel is.

  Bedankt voor jullie antwoord.


  Maak melding

 16. Observer vraag in januari..: Zou de CU ook nog voor afbraak van de middeleeuwse Melkmarktpanden zijn geweest als CU wethouder Cnossen niet toevallig portefeullehouder zou zijn geweest en niet verantwoordelijk zou zijn geweest voor de sloopplannen?
  Het gegeven dat onze wethouder verantwoordelijk is voor dit project maakte het makkelijker om binnen het college alle vragen over dit project die bij alle betrokenen leefden aan de orde te stellen.. Dus ik heb dat niet is als een belemmering ervaren.


  Maak melding

 17. Ik heb uw antwoord gelezen. Dank u wel.
  Net als jaap bevreemd het mij wel dat u niet aanslaat bij het mogelijk slopen van een kerk. Ik lees niet dat u dat ten alle tijde wilt voorkomen.


  Maak melding

 18. Beste Reinier,

  Als inwoner en als gemeenteraadslid ben ik ook erg blij met wijze waarop Prinsenpoort tot stand is gekomen. Toch ligt er een maar op de loer….en dat is de tijd die is verstreken tussen vaststellen en uitvoering (nog steeds niet).
  Hoe houden we grip op de ontwikkeling?

  Edwin Koster


  Maak melding

 19. Beste Dennis, bedankt voor je reactie.. Je hebt een punt. Vele inspraakvormen hebben het manco dat niet niet iedereen betrokken wordt en dat de duidelijkste meningen naar voren komen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van mij als raadslid om dit te filteren en gelijke aandacht te geven aan de andere belangen.


  Maak melding

 20. Goedenavond Edwin, Leuk om je hier op het log te treffen.. Je hebt een punt.. ik ervaar zelf ook dat je weinig regie hebt op de ontwikkeling van het project. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk omdat je bij Prinsenpoort te maken hebt met een externe partner (de ontwikkelaar). Ik sta zelf achter het uitgangspunt `Samen maken we de stad`.. dus als je samen ontwikkelt, deel je ook samen de regie.


  Maak melding

 21. Beste Marian, Het slopen van een kerkgebouw.. doet mij erg zeer. In de eerste plaats niet om de stenen, maar ook vooral omdat een geloofsgemeenschap het gebouw niet langer kan dragen, door het kleiner worden. Dat doet mij pijn.. gelukkig komt dat niet regelmatig voor maar bij de sluiting van de Bethlehemsekerk en de ontwikkeling van de Proosdij heb ik dat jammer gevonden, vooral omdat er alternatieven waren voor gebruik van een ander geloofsgemeenschap.


  Maak melding

 22. Dat doet mij pijn.. gelukkig komt dat niet regelmatig voor maar bij de sluiting van de Bethlehemsekerk en de ontwikkeling van de Proosdij heb ik dat jammer gevonden, vooral omdat er alternatieven waren voor gebruik van een ander geloofsgemeenschap.

  Waarom is dat extra jammer?
  Volgens mij zou je dat juist moeten prefereren.


  Maak melding

 23. Marcel vroeg in januari: Hoe kijkt u als deelnemer van de coalitie tegen de modernisering van de historische binnenstad aan? Ik noem als voorbeelden de aanpassing bij het Rodetorenplein, de Bankenlocatie, de (beruchte-) Kubus bij de Achtergracht en de twee nieuwe bruggen over de grachten. Op Weblog Zwolle is door burgers veel commentaar hierop geleverd. U als voorstander van de Beginspraak moet zich dat aantrekken.

  Reinier: Als antwoord op deze vraag.. zoals ik al eerder aangaf in de webdiscussie beoordelen we nieuwe initiatieven vanuit het respect van de omgeving en het historisch besef maar willen we onze binnenstad niet onder de kaasstolp zetten en alleen maar conserveren.. voor ons houdt dat in dat deze tijd ook vraagt om goede veilige, directe verbindingen zoals de fiets- en voetgangersbruggen. En de kubus van de achtergracht je kunt van mening verschillen over het begrip schoonheid maar ik heb van geen tegenstander over de kubus gehoord hoe we het financiele gat als we de kubus niet zouden realiseren gaan dekken?


  Maak melding

 24. Beste gehehehe, de pijn zat er voor mij in dat het monumentale gebouw die als kerkgebouw is gebouwd niet voor het oorspronkelijke gebruik kon worden behouden terwijl er wel Zwollenaren waren die dat wilden realiseren.


  Maak melding

 25. Beste webdiscussievolgers.. Graag nog aanvullende opmerkingen over beginspraak.. de ChristenUnie zet zich enorm in voor beginspraak. Wij zijn er nog lang niet. Wel maken we stappen in de goede richting. Met name het fenomeen ??klankbordgroep?? functioneert niet naar wens. Klankbordgroepleden hebben vaak het gevoel dat ze geen invloed (meer) kunnen uitoefenen. Dat staat haaks op beginspraak. Wij zien beginspraak als (1) vooraf wensen en dromen inventariseren, (2) vastliggende randvoorwaarden en feitelijke gegevenheden onderzoeken, (3) samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, (4) burgers eventueel een keuze uit ontwerpen aanbieden, etc.


  Maak melding

 26. Beste bezoekers,

  Onder het item “Zwolle moet bezuinigen” zijn drie extra vragen met antwoorden van de Christenunie geplaatst. Hier kunt u vanaf nu op reageren.

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

 27. Beste Marian, Ter aanvulling nog op een eerdere reactie.. De ChristenUnie maakt geen onderscheid tussen kerkelijke gebouwen en andere gebouwen. Feit is natuurlijk wel dat de kerken in de binnenstad allemaal monumentale waarden hebben (en die status ook hebben).


  Maak melding

 28. Beste mensen, Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun deelname aan het debat op Weblog Zwolle. Ik voelde bij alle vragen een verwantschap bij de Passie voor onze binnenstad, hoewel over de invulling verschillend wordt gedacht. Ik wens iedereen nog een fijne avond.


  Maak melding

 29. Beste debaters,

  Het einde van deze sessie nadert. We laten de Christenunie de openstaande vragen nog beantwoorden en dan wordt er gesloten.

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

 30. De discussieavond met de Christenunie zit er helaas alweer op.

  Lijsttrekker John van Boven en Reinier Mulder worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en het geven van de antwoorden. Natuurlijk bedanken we ook de vragenstellers van Weblog Zwolle voor hun inbreng.

  We wensen de Christenunie veel succes op 3 maart!

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

Reageer