Christenunie – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door V. Dijk, op 10 januari 2010 om 17:54
Aan de CU. Weer klopt FC Zwolle op de deuren van de gemeenteraad van Zwolle. Het wordt een structureel gebeuren ondertussen. Gaat u nu of in de toekomst ook doneren? Jan  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:26
Wat vindt de Christenunie? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:46
Staat het Christenunie achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?  

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:13
Onder welke voorwaarden is subsidie of andere ovrm van ondersteuning voor de FC voor de CU acceptabel?  

Bericht door Marcello, op 14 januari 2010 om 19:10
Tot hoever gaat de steun aan FC Zwolle? Marcel

Antwoord:
Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede sportomgeving aan Oosterenk/Rechterland. Be Quick heeft er een prachtige sportaccommodatie, er is een nieuwe topsporthal van Landstede in aanbouw, er staat een nieuw stadion van FC Zwolle en er wordt in 2012 een nieuw hoofdzwembad geopend. Dat alles is de moeite waard voor het geheel van de sportontwikkeling die onze stad heeft doorgemaakt en die nog niet af is. Kan iemand zich indenken dat daar gewoon maar een leeg stadion staat?
De vaste bespeler van het stadion, FC Zwolle, heeft steun nodig om een lening te kunnen sluiten bij een bank. FC Zwolle vraagt de gemeente geen geld. Men wil zelf de bedrijfsvoering op orde brengen en houden. De plannen die gepresenteerd zijn, hebben een goede en degelijke inhoud. Met voldoende ambitie. Daarvoor moet FC Zwolle vooral zelf verantwoordelijk zijn en blijven. Maar de gemeente kan wel door garantstelling helpen om de zekerheid naar de toekomst te vergroten. Intussen hebben zich al heel veel sponsoren gemeld. Ook daaruit blijkt dat FC Zwolle draagvlak heeft in de stad. Wij schatten in dat een garantstelling geen groot risico meebrengt omdat we FC Zwolle toekomstvast vinden. We vinden het belangrijk dat FC Zwolle in 5 stappen de lening aflost en zo het risico jaarlijks verkleint. Daarnaast moet FC Zwolle zich in allerlei doelen ook maatschappelijk (blijven) manifesteren. Kortom: geen geld, wel steun door garantstelling.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Goedenavond meneer Van Boven!

  Ik kan me herinneren dat u al in een vroegtijdig moment vóó’r garantstelling voor FC Zwolle was. Ik kreeg zelfs de indruk dat een subsidie nog niet zo raar was voor u.

  Wie houdt u verantwoordelijk als de bank bij de gemeente aan gaat kloppen als FC Zwolle het financieel (niet ondenkbaar toch in deze tijd) niet gaat redden?


  ⚠️ Meld

 2. Dag Jaap, de FC is ten allen tijde verantwoordelijk. WE kunnen als gemeente natuurlijk worden aangesproken op onze garantstelling. Maar we hebben met het prestatiecontract de nodige zekerheden ingebouwd.


  ⚠️ Meld

 3. @Van Boven, (ik heb uw maatje bij Beginspraak verlaten) waar ik mee zit, en ik heb de andere partijen daar ook op bevraagd; is het in deze tijd, met de financiële positie van FC Zwolle en hun droomscenario om op relatief korte termijn naar de Eredivisie te promoveren, wel reëel om zo’n plan goed te keuren?


  ⚠️ Meld

 4. Als FC Zwolle promoveert zal ze volgend jaar vaak op zondag spelen. Daarvoor wilt u zich dus wel garant stellen? Waarom wilt u dit wel helpen mogelijk maken, maar er niet voor zorgen dat wij op zondagmiddag naar de bibliotheek kunnen?


  ⚠️ Meld

 5. Dag Carola,
  We benaderen de FC als een zakelijke organisatie, die wanneer het nodig is een garantstelling kan krijgen. Als ze op zondag spelen is dat inherent aan het voetballen. Wij zullen er niet zijn, maar anderen wel.
  Als het gaat om de bieb, dan is het geen vanzelfsprekend heid dat de bieb open is op zondag. Dus zeggen wij er wat van. Daar komt bij dat verlenging van openstelling ook extra subsidie zal vragen en dan wordt het afwegen. Als het ten koste gaat van openstelling op een door de weekse dag dan raakt het wel degelijk een deel van de Zwollenaren die dat liever niet op zondag doet.


  ⚠️ Meld

 6. Jaap, het plan is niet gebaseerd op promotie. Het is gebaseerd op de gegevens van vandaag ten behoeve van een beter financieel beheer. Bedenk dat in de afgelopen weken voor 600.000 euro aan nieuw sponsorgeld is binnengehaald en dat Achmea het contract verlengd heeft. Nieuwe situaties vragen om een nieuwe benadering.
  Het plan is niet bedoeld voor de eredivisie, maar voor een beter en gezonder financiel beheer.
  Daarme zeggen wij dat het risico dat je hebt bij garantstteling aanvaardbaar is


  ⚠️ Meld

 7. Goedenavond. Vindt de Christenunie, dat gemeenschapsgeld ten alle tijde gebruikt mag/kan worden voor ondersteuning van een commerciële organisatie? Of dit nu direct met een subsidiëring wordt gedaan of indirect via de toegezegde garantstelling (risicovol). Het blijft gemeenschapsgeld. Er wordt snel geschermd met het argument van de promotionele waarde die, in dit geval FC Zwolle uit zou dragen, de mooie plannen die er liggen en de geloofwaardigheid die de club binnen de politiek heeft opgebouwd. Het lijkt mij, dat een organisatie, op welk vlak dan ook, die om ondersteuning vraagt, direct of indirect, in principe geen bestaansrecht heeft?


  ⚠️ Meld

 8. De vragen die in januari werden gsteld gingen vooral over de vraag tot hoever de ChristenUnie gaat met de steun aan FC Zwolle.
  Dat is simpel: een garantstelling onder strenge voorwaarde is goed, maar dan houdt het ook op: wat ons betreft geen lening en geen subsidie. De FC moet de eigen broek ophouden.


  ⚠️ Meld

 9. Snufel, dat hangt af van de reden van de garantstelling. In zij algemeenheid heb je gelijk, maar wij zien bijvoorbeeld parallellen met hypotheekgarantie. In het geval van FC Zwolle kwam het door de manier van werken van het vorige bestuur (zonder daar een waardeoordeel aan te hangen). Om het lopende boekjaar goed te eindigen, werden opbrengsten van een volgend boekjaar al ingeboekt en het moment waarop dat gebeurde kwam steeds vroeger. Het huidige bestuur wil dat anders doen en wil dat in vijf jaar recht zetten. Dat kan alleen door nu extra liquiditeit te lenen.
  Het heeft dus geld nodig en leent het zelf, om die betere situatie te bereiken. Dat is wat anders dan een deplorabele financiele situatie. De extra sponsorgelden (zie hier boven) en de contractverlenging door Achmea laten zien dat anderen ook vertrouwen hebben.


  ⚠️ Meld

 10. Waarom is op zondag spelen ‘inherent’ aan het voetballen? Voetballen kan ook op zaterdag hoor. En om uw woorden te gebruiken: het op zondag spelen raakt een deel van de supporters die liever niet op zondag naar de voetbal gaat…
  En waarom is het geen vanzelfsprekend om op zondag naar de bieb te gaan? In Groningen gaat men bijvoorbeeld wel op zondagmiddag naar de bieb. Je kan op zondagmiddag bijvoorbeeld bij de bibliotheek christelijke boeken halen terwijl anderen bij de voetbal schreeuwen over de geslachtsdelen van mannelijke honden…
  Verder schrijft u over de zondagopenstelling van de bieb:
  Als het ten koste gaat van openstelling op een door de weekse dag dan raakt het wel degelijk een deel van de Zwollenaren die dat liever niet op zondag doet.
  -> Waarom zijn die mensen die niet op zondag naar de bibliotheek willen zoveel belangrijker dan die mensen die graag op zondag naar de bieb willen (en misschien zelfs door de week niet naar de bieb kunnen? )
  Als de bieb door de week 1 dagdeel minder open zou zijn agv de zondagopenstelling dan kunnen ‘uw’ mensen nog steeds door de week naar de bieb…  ⚠️ Meld

 11. Beste John van Boven. U geeft eigenlijk aan dat iedere commerciële organisatie, met eenzelfde probleem en toekomstgerichte geloofwaardigheid en inzet, bij de gemeente aan zou kunnen kloppen voor een garantstelling, zolang het beeld van de parallel met de hypotheekgarantie voor de Christenunie maar zichtbaar blijft? Of zie ik dat verkeerd.


  ⚠️ Meld

 12. Carola, je laatste opmerking geldt dan toch ook voor de overige Zwollenaren? Die kunnen toch ook doordeweek?
  Als ik zeg dat spelen op zondag inherent is aan het voetballen, dan heb ik het over het feit dat betaald voetbal wat spelroosters betreft landelijk, dus centraal georganiseerd wordt. Je hebt gelijk als ik bedenk dat er wedstrijden zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Het aantal zondagse wedstrijden is minder groot, maar wel degelijk aanwezig.
  We kunnen wel invloed uitoefenen op beslissingen om de bieb op zondag open te stellen. Overigens is er een paar jaar geleden een proef gedaan met openstelling op zondag. Was niet zo’n succes, herinner ik me.
  Voor de duidelijkheid, we kennen als ChristenUnie geen mensen die belangrijker zijn dan andere mensen.


  ⚠️ Meld

 13. Verkeerd zien is een groot woord, het ging mij er om dat garantstelling verstrekken,niet betekent dat er geen bestaansrecht is.
  FC Zwolle heeft een belangrijke functie in Zwolle, zowelmaatschappelijk als economisch. Dat wordt duidelijk uitgewerkt in het prestatiecontract. Je kunt dan ook zien dat er tegenover de garantstelling de nodige verplichtingen staan.


  ⚠️ Meld

 14. We kennen als ChristenUnie geen mensen die belangrijker zijn dan andere mensen.
  U schrijft:
  Als het ten koste gaat van openstelling op een door de weekse dag dan raakt het wel degelijk een deel van de Zwollenaren die dat liever niet op zondag doet.
  ->
  Daaruit concludeer ik dat u het belangrijker vindt dat uw achterban uit meerdere dagdelen per week kan kiezen dan dat mensen met andere ideeen op zondag 1 dagdeel naar de bieb mogen.
  Kortom: dat mensen die niet op zondag naar de bieb willen belangrijker zijn dan de mensen die dat wel willen.
  Als zondagsopening ten koste gaat van 1 door de weeks dagdeel kunnen uw mensen nog steeds op meerdere momenten door de week naar de bieb, maar de andere mensen ook op zondag naar de bieb.

  Hoe dan ook het bevreemdt mij dat de Christenunie een activiteit als betaald voetbal op zondag (een commerciele activiteit, waarbij je moeilijk kan spreken van ‘zondagrust’ en waarin ik de 10 geboden ook niet terug kan vinden) steunt en een rustige niet-commerciele activiteit als bibliotheekbezoek op zondag niet.  ⚠️ Meld

 15. @Snuffel, het gaat nog steeds om een garantstelling, dus alleen als FC Zwolle de zaken niet op orde zou hebben zou dit impact op de financiele middelen van de gemeente hebben.
  En ja FC Zwolle heeft een maatschappelijk belang en is een stuk promotie voor de gemeente Zwolle en heeft een regionale functie.

  Ik ben ook voor een zelfstandig FC Zwolle, de huidige garantstelling is een middel om de zelfstandigheid van FC Zwolle te vergroten.
  Er wordt een professionalisatie doorgevoerd en dat is iets wat jij toch wil Snuffel.
  Dat jij dit niet weet neem ik je niet kwalijk, het is wel jammer dat je je niet iets meer verdiept.
  Maar goed dat deden een aantal politici ook niet, gelukkig een overgrote meerderheid wel.


  ⚠️ Meld

 16. Carola, ik geloof dat ik niet duidelijk ben.
  Wij willen er zijn voor alle Zwollenaren en hebben niet de behoefte om onze invulling van de zondag op te leggen aan anderen.
  Bij den openstelling van de bieb gaat het om meer dan zondagsbesteding alleen. Ik noemde al de extra subsidie die nodig is. Bij de bieb hebben we meer ruimte om af te wegen en doen dat dan ook. Ook omdat we bij de bieb invloed kunnen hebben en bij het voetbal niet.
  Daar zit het verschil tussen jou en mij.


  ⚠️ Meld

 17. Beste John. Ik denk dat er zeer selectief, gemeenschapsgeld in commerciële organisaties mag worden gestoken. Liever helemaal niet. Eigenlijk is een organisatie te ver doorgeschoten en leeft het boven zijn kunnen, als de gemeenschap om centjes wordt gevraagd. Als er problemen zijn, met, bijvoorbeeld de banken, dan heb ik mijn twijfels, omdat dan dezelfde gemeenschap hier ook grote belangen in heeft. Het laatste is misschien een verkeerd voorbeeld, omdat we, neem ik aan, nog steeds over de lokale aangelegenheden hebben. Maar om het wat duidelijker te maken geef ik even dit voorbeeld.


  ⚠️ Meld

 18. @Kippenboer. Ik probeer de uitgaven van ons gemeenschapsgeld in zijn algemeenheid te zien. FC Zwolle heb ik als voorbeeld opgevoerd. Het maakt mij niet uit of het direct of indirect en voor wie het bedoeld is. Een garantstelling heeft ook zijn risico’s.


  ⚠️ Meld

 19. Snuffel, nog even over jouw formulering: “selectief geld steken in”. Voor de duidelijkheid: we steken dus nergens geld in. Er is wel een risico dat het gebeurt, dat is inherent aan een garantstelling. Dat risico is erg goed afgegrendeld. Het totale beeld weeg je dan af tegen wat je er voor terug krijgt. Die weging kan verschillend beleefd worden, dat erken ik. Maar ik heb het over onze afweging. En wij vinden een eventueel risico aanvaardbaar. Dus geen geld op voorhand er insteken. Zeker niet.


  ⚠️ Meld

 20. Ook omdat we bij de bieb invloed kunnen hebben en bij het voetbal niet.
  -> U heeft als lokale Christenunie inderdaad geen invloed op de landelijke organisatie van de voetbal, maar u kunt op lokaal niveau wel zelf kiezen of u deze steunt of niet!
  In die zin heeft u wel zeker invloed en door uw steun door garantstelling kiest u er voor lokaal een commerciele activiteit (waarbij veel gevloekt wordt) op zondag te steunen!  ⚠️ Meld

 21. Carola, we geven als plaatselijke overheid wel meer subsidie aan instellingen, waaraan ik het zelf niet zou geven. Maar ik voel me verantwoordelijk voor de hele stad en alle Zwollenaren.
  Het is dan een commerciele instelling, maar wel 1 waar veel Zwollenaren plezier aan beleven.


  ⚠️ Meld

 22. Leuk dat u blijft reageren!
  Gezien uw verantwoordelijkheid voor alle Zwollenaren wil ik u er op wijzen dat aan openstelling van de bieb op zondag OOK veel Zwollenaren plezier zullen beleven! 😀
  En zullen we nu maar stoppen? 😉


  ⚠️ Meld

 23. Beste bezoekers,

  Onder het item “Zwolle moet bezuinigen” zijn drie extra vragen met antwoorden van de Christenunie geplaatst. Hier kunt u vanaf nu op reageren.

  Redactie Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

 24. Beste debaters,

  Het einde van deze sessie nadert. We laten de Christenunie de openstaande vragen nog beantwoorden en dan wordt er gesloten.

  Redactie Weblog Zwolle  ⚠️ Meld

 25. De discussieavond met de Christenunie zit er helaas alweer op.

  Lijsttrekker John van Boven en Reinier Mulder worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en het geven van de antwoorden. Natuurlijk bedanken we ook de vragenstellers van Weblog Zwolle voor hun inbreng.

  We wensen de Christenunie veel succes op 3 maart!

  Redactie Weblog Zwolle  ⚠️ Meld

Reageer