D66 – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:33
Kan D66 aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden? Als er bezuinigd wordt mag er dan voor D66 op kwaliteit ingeleverd worden?   

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:23
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten ! Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?  

D66 wil met de stofkam door de gemeentebegroting. Op alle fronten moet bekeken worden of gemeenschapsgeld juist wordt besteed, of dat het beter kan. Hierbij moeten principiële keuzen worden gemaakt: wat moet door de gemeente worden gefinancierd en wat kan (gedeeltelijk) op een andere manier worden betaald?Er zijn verschillende zaken die zonder gemeentelijke inspanning niet van de grond komen of in stand kunnen blijven, maar die wel noodzakelijk zijn voor een goed leefklimaat in Zwolle. Zorg (WMO) bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook onderwijs, kunst en cultuur zijn noodzakelijk in Zwolle, maar kunnen niet overleven zonder hulp van de gemeente.Aan de andere kant zijn er ook zaken die op dit moment door de gemeente worden geregeld en betaald, terwijl dat  efficiënter, goedkoper en beter kan door uitbesteding aan of door een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven.  Daarnaast ziet D66 besparingsmogelijkheden door het vereenvoudigen van regels en het afschaffen van bepaalde vergunningen die beklemmend worden ervaren. Daardoor wordt handhaving door de gemeente bovendien een stuk goedkoper. 

Bij grote vastgoedprojecten moet niet zozeer naar de huidige behoefte gekeken worden, maar moet beter onderzoek gedaan worden naar de behoeften op de langere termijn.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 34
 1. Ik heb een aantal vragen:
  1)Er worden nu al bezuinigingen door gevoerd,door ambtenaren salarissen te bevriezen. dit is tegen het CAO akkoord in.
  Terwijl de overheid heeft toegezegd dit te kompenseren.
  Vind u niet dat ook de gemeente Zwolle dit akkoord moet nakomen?
  En moet protesteren bij de nederlandse vereniging van gemeentes.

  2) staan er nog meer bezuinigingen op stapel die de overheid kompenseert?

  3) D66 wil niet in het onderwijs bezuinigen. Helaas zijn er al bezuinigingen door gevoerd, bijv. het algemeen muziek onderwijs.
  Gaat D66 dit terug draaien?


  Maak melding

 2. Er moet in Zwolle 14 miljoen bezuinigd worden.
  4 miljoen wordt bij de ambtenaren vandaan gehaald, overhead verminderen ok, maar heeft hier de service naar de burger hier niet onder te lijden? Bij de WMO kan tenslotte wel meer menskracht gebruiken voor een goede uitvoering.


  Maak melding

 3. Hallo Janus,
  Leuk dat je reageert.
  Allereerst over de salarissen: de overheid moet een betrouwbare werkgever zijn, en dus de gemaakte afspraken respecteren. Dat geldt ook voor de cao.
  2. Er staan veel bezuinigingen op stapel om de gevolgen van de economische crisis op te vangen. Dus dat er op gemeentelijke organisaties bezuinigd gaat worden, ligt voor de hand.
  3.D66 staat voor de ontplooiing van mensen, en dus voor onderwijs. Muziek kan een vorm zijn van ontwikkeling, wel is het een vraag wat hierin de rol is van de overheid, en wat mensen zelf kunnen bijdragen.


  Maak melding

 4. Beste Janus,

  Het rijk zal de komende jaren naar verwachting 14 miljoen minder bijdragen aan de gemeente Zwolle. Dat bedrag moet worden opgevangen. Wij willen niet bezuinigen op onderwijs, duurzaamheid en groen.


  Maak melding

 5. muziek hoort bij de algemeene ontwikkeling en hoort thuis in het pakket van de basisschool. Muziek onderwijs bij de Muzerie hoort laag drempelig te zijn, en meer investeren in allochtone jeugd.
  Dit bevorderd de intregratie.
  Vind u ook niet dat een eventuele bijdrage inkomensafhankelijk hoort te zijn?


  Maak melding

 6. Ja, we kunnen bezuinigen op zorg door beter te kijken welke mensen het zelf kunnen betalen, en welke mensen echt niet. Dit gebeurt op dit moment nog niet, waardoor er geld van de gemeente gaat naar mensen die zo’n financiele ondersteuning eigenlijk niet nodig hebben.


  Maak melding

 7. @Jan Brink,
  Suggereert u daarmee dat wat de bezuinigingen betreft alles wat beknibbeld moet worden inkomens gerelateerd moet zijn?
  Zo nee, wat niet?


  Maak melding

 8. het welzijn van ouderen laat nogal te wensen over.
  Aktiviteiten door de zorginstelling georganiseerd, worden ook door deze betaald. Dit tenkostte van personeel.
  Wilt u hier nog verder op bezuinigen op krijgen deze instanties er geld bij?


  Maak melding

 9. Beste Janus,
  De gemeente kan (gelukkig) niet bepalen hoe zorginstellingen omgaan met de beschikbare budgetten.
  Gemeentelijk welzijnbeleid staat los van de instanties. De verwachting is niet dat de budgetten daarvoor de komende jaren zullen groeien.


  Maak melding

 10. Attentie:

  Er zijn aan D66 nog 3 extra vragen gesteld. Die volgen hieronder. U kunt hier dus verder discussiëren en zonodig andere vragen stellen.

  De discussies op de twee andere velden over Beginspraak en FC Zwolle worden als alle vragen daar beantwoord zijn beëindigd.

  D66 ?? Reservevragen

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Het openluchtbad is geen gemeentelijk zwembad zoals het Hanzebad. Het wordt draaiende gehouden door leden van de aan het openluchtbad verbonden vereniging. Wanneer het zwembad zonder lidmaatschap wordt opengesteld, staan daar toegangsprijzen en gemeentegeld tegenover. Dat geld kan dan niet aan iets anders worden besteed.
  D66 ziet dat de verenigingsstructuur voor het openluchtbad voldoet en wil vooralsnog hier geen verandering in aanbrengen.

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  De KNSB heeft een kleine studie gedaan en concludeert dat een kleine ijsbaan mogelijk zou zijn, in de schaduw van de Deventer ijsbaan. Een schaatsbaan brengt echter wel structurele kosten met zich mee. Met forse bezuinigingen op de inkomsten van de gemeente in het vooruitzicht is D66 terughoudend wanneer het over dergelijke plannen gaat. We kunnen nu niet zomaar extra geld in zulke projecten steken zonder dat er ergens anders (fors) moet worden bezuinigd.
  D66 is niet onwelwillend ten opzichte van een ijsbaan, maar ziet het liefst dat deze handschoen door een commerciële partij wordt opgepakt om een renderende ijsbaan te realiseren. D66 wil pas nadenken over een dergelijke ijsbaan wanneer er voldoende draagvlak in Zwolle en de ijsbaan zonder gemeenschapsgeld kan functioneren.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  D66 begrijpt dat de verkeerdruk op de binnenstad problemen met zich meebrengt. Autovrij maken van de binnenstad heeft ook nadelen voor ondernemers en bezoekers van de stad. D66 ziet meer in het stimuleren van het gebruik van fiets of openbaar vervoer. Om de parkeerdruk in de stad verder te verminderen pleit D66 voor gratis OV tijdens daluren. D66 is ook voorstander van kleiner, elektrisch aangedreven en frequent bezorgend vervoer, om bevoorrading van ondernemers in de binnenstad mogelijk te maken en vrachtverkeer terug te dringen.  Maak melding

 11. Een kunstijsbaan in Zwolle zou ik helemaal te gek vinden. Wat een attractie erbij in onze stad, want zoveel attracties hebben we nu ook weer niet toch? Als het Ecodrome een stevige subsidie kan vangen dan een ijsbaan zeker!!


  Maak melding

 12. Helaas zie ik nog geen eenzijdig en duidelijk antwoord op de vraag van Snuffel, dus nu de gelegenheid er toch is, ik stel hem nog maar een keertje 😀

  “Kan D66 aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?”

  (en waar wil D66 in ieder geval op bezuinigen?)


  Maak melding

 13. In tegenstelling tot het CDA en ChristenUnie (blokkerend conservatief) is D66 progressief. D66 zet in op versterking van innovatief ondernemerschap. Is D66 Zwolle voorstander van het investeren van overheidsgeld in nieuwe technologien, ook in het huidige economische klimaat ? Zo ja: Zijn hiervan praktijkvoorbeelden te noemen in Zwolle ?


  Maak melding

 14. Hallo Marcello,
  Alexander Pechtold heeft uitgebreid stil gestaan bij het belang van goed onderwijs. Onderwijs dat moet kunnen starten vanaf je 2e verjaardag en moet kunnen duren tot je pensionering op je 67e: een lifetime learning.
  De Zwolse binnenstad is volgens hem een parel die gekoesterd moet worden.
  Daarbij heeft hij het volste vertrouwen in de kandidaten D66 op de lijst  Maak melding

 15. D66 is tegen bezuinigingen op het onderwijs. Is D66 dan ook voorstander van kleinschaliger onderwijs. (Een kind / student zal beter renderen op een school waar hij/zij zich thuis voelt en waar de leraar zijn leerlingen kent. Een leerfabriek strookt hier dus niet mee).


  Maak melding

 16. @gezellig
  We zijn er voorstander van dat leraren weer aan lesgeven toekomen en dat de menselijke maat bewaakt wordt. Dat hoeft niet per sé in kleine scholen: gebleken is dat er ook op kleine scholen kwaliteitsproblemen kunnen voorkomen. De bottom-line moet altijd zijn dat leerlingen geen nummer worden.

  Hayke Tjemmes, D66 Zwolle


  Maak melding

 17. Kleine scholen kunnen ook kwaliteitsproblemen hebben. Maar dan graag uw mening over het volgende:

  “Amsterdam – De fusiegolf in het onderwijs van de afgelopen jaren heeft niets opgeleverd. Integendeel: kleinere scholen presteren beter dan grote scholen. Ze zijn beter te besturen, er is minder bureaucratie en de afstand tussen docent en leerling is kleiner. Het is bewust beleid geweest om scholen te laten fuseren. Toch zijn geen synergievoordelen gerealiseerd zoals efficiëntiewinst of vermindering van de overhead??, zegt drs.ing.dipl.math Aerend-Jan Mallemaen van onderzoeksbureau Maersen, Maersen en Mallemaen Strategic Bussiness Management Consultants inc. b.v., dat een studie verrichtte naar de Nederlandse onderwijssector. ??Helaas is het nu te laat om de zaken terug te draaien; de grootste fusiegolf is al achter de rug.??

  Zie ook: http://www.beteronderwijsnet.nl  Maak melding

 18. @gezellig
  Het lijkt makkelijker om de menselijke maat beter te bewaken op kleinere scholen. Dat betekent echter niet onmiddelijk dat de menselijke maat op grote(re) scholen niet bewaakt kan worden. Ook niet dat op kleine scholen de menselijke maat per definitie goed op orde is.

  Groot of klein is wat ons betreft niet de juiste maatstaf. Kwaliteit en de menselijke maat zijn dat wel.

  Hayke Tjemmes, D66  Maak melding

 19. beste D66,
  Duurzaamheid is een breed begrip. Wat bedoelen jullie met duurzaamheid? En gaan bezuinigingen immers niet ten koste van de investering in duurzame technieken als LED en CO2 neutraal wonen?
  Groet, Peter


  Maak melding

 20. @gezellig

  Dat artikel zegt iets over fusies en hoe dat mis kan gaan. Het zegt niets over het functioneren van grote(re) of kleine scholen in het algemeen.

  Daarom nogmaals: het gaat er niet om hoe groot een school is, maar hoe goed de menselijke maat en de kwaliteit wordt bewaakt en vastgehouden.


  Maak melding

 21. Dag Peter Bergman,

  uit ons programma:

  Volgens ons is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Op
  grond hiervan kan iedereen een eigen wezenlijke bijdrage leveren aan het
  welzijn van mensen, aan het milieu en aan de maatschappij (people, planet
  en profit).
  Het is belangrijk dat duurzaamheid niet wordt afgedwongen met regels en
  toetsingscriteria, maar komt vanuit de mensen zelf, vanuit hun eigen
  motivatie. Een motivatie die leidt tot verantwoord gedrag. Het is belangrijk
  dat de gemeente dit gedrag stimuleert en faciliteert. Hier hoort een
  maatschappelijk verantwoord optreden van de gemeente zelf bij.
  Voorbeeldgedrag is van eminent belang. Bij grote projecten en belangrijke
  beslissingen hoort duurzaamheid als vast onderdeel een plek te krijgen. Als
  de gemeente daar iedere keer bewust bij stilstaat, dan wordt dit vanzelf
  gewoon.
  ⤢ Concrete zaken waar de gemeente wat aan kan doen zijn:
  ⤢ Eigen inkoop en aanbestedingen.
  ⤢ Eigen duurzame gebouwen.
  ⤢ Stimuleren en ondersteunen duurzame initiatieven van bewoners
  en bedrijven.
  ⤢ Opening duurzaamheidswinkel (fysiek en digitaal).
  ⤢ Het opzetten van duurzaamheidsprojecten samen met
  bedrijfsleven (bijvoorbeeld Scania, W?rtsila en Unica) en
  onderwijsinstellingen (zie ook bij Ondernemen).
  ⤢ Stimuleren van openbaar vervoer en fietsen.
  ⤢ Openbare werken:
  ? gebruik duurzame materialen
  ? energie- en milieuvriendelijke werkmethoden
  ? afkoppelen regenwater
  ? energie zuinige verlichting (LED)
  ? hergebruik van materialen
  ⤢ Openbaar vervoer en eigen voertuigen rijden op niet-fossiele
  brandstoffen.
  ⤢ Voorkomen en hergebruiken van afval. Dit kan door
  Duurzaamheid voorlichtingsprojecten, maar ook door gebruik te maken van de
  ⤽Duurzame ontwikkeling is een aandeelhouderspositie bij de ROVA .
  ⤢ Scheiden van plastic.
  ontwikkeling die voorziet in de behoeften
  ⤢ Grootschalige energiebesparingprogramma??s en ondersteunen
  van de huidige generatie, zonder het
  vermogen aan te tasten om te voorzien van alternatieve vormen van energie.
  ⤢ Alle lampen van de gemeente verwisselen door LED lampen.
  in de behoeften van toekomstige
  ⤢ Biologische producten gebruiken bij de gemeente (ook de
  generaties⤝.
  kroketten in de raadszaal).  Maak melding

 22. Beste mensen,

  De heren van D66 Zwolle worden bedankt voor hun tijd en aanwezigheid hier op Weblog Zwolle. Natuurlijk ook al die bezoekers, die de moeite namen vragen te stellen, bedankt!

  Tot een volgende keer!

  Redactie Weblog Zwolle  Maak melding

Reageer